МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Міжрегіональної Академії управління персоналом
СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги!
 
Оголошується

ХVII Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт
 
“УКРАЇНА У СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ: ПОГЛЯД МОЛОДІ”
(14 жовтня 2019 року - 14 травня 2020 року)Метою конкурсу є стимулювання наукових досліджень студентів та поміркований синтез суперечливих, критичних і конструктивних думок щодо шляхів і механізмів ефективного входження України до світового економічного, політичного, освітнього, культурного та правового простору.

Конкурс наукових робіт буде проводитися за такими напрямами:
1. Політико-правові аспекти розвитку України в контексті світових геополітичних змін.
2. Соціально-економічні перспективи розвитку України у ХХІ ст.
3. Історико-культурні аспекти розвитку України: історія, сучасність, перспективи.
4. Інтеграція України до світового освітнього простору.

На конкурс подаються оригінали наукових робіт у зшитому вигляді.

Вимоги до оформлення:
• матеріали подаються українською мовою обсягом 25-35 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 15 мм.;
• наукова робота повинна містити: титульну сторінку; план; вступ, в якому розкривається актуальність та новизна теми; основну частину роботи із посиланнями на літературні джерела; висновки; список використаних джерел та літератури; додатки (по необхідності);
• посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ] із позначенням порядкового номеру джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [4, с. 21], [6, арк. 121], [9, р. 17];
• матеріали подавати у електронному вигляді, а також роздрукованими в 1 примірнику;
• до наукової роботи додаються відомості про автора, наукового керівника (див. на звороті) та належно засвідчена рецензія наукового керівника.

Термін подання наукових робіт до 14 квітня 2020 року.
Переможці конкурсу нагороджуються іменними дипломами та цінними подарунками.
Наукові роботи переможців будуть заслухані на ХVII Всеукраїнській науково-практичній конференції “Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді”, яка відбудеться 14 травня 2020 року на базі Хмельницького інституту МАУП.

Матеріали подавати і надсилати за адресою:

29015,  м. Хмельницький, проспект Миру 101А,
Хмельницький інститут МАУП (Парандій Валентина Олександрівна, т. spam_protected_info)
Контактний телефон:
(0382) 63-03-05, факс (0382) 71-66-15,
Е-mail: ,
 

 

 АНКЕТА-ЗАЯВКА