МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Хмельницький інститут
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Міжрегіональної Академії управління персоналом

Хмельницька єпархія Української Православної Церкви
 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
27 квітня 2018 року
відбудеться
ХІI Всеукраїнська науково-практична конференція
“ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА: ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВИМІР”
 
 
 
Напрями роботи конференції:

1. Освіта в Україні: проблеми та перспективи.
2. Вищі навчальні заклади в ході реформування освітньої галузі.
3. Державотворчі процеси в юридичній та економічній сферах: сучасне осмислення.
4. Першоджерела в дослідженні історії України.
5. Просвітителі та сповідники Подільської землі.
6. Патріотизм і національна самобутність: духовні витоки.
7. Педагогіка духовності.

Для участі в роботі науково-практичної конференції потрібно до 14 квітня 2018 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника.


Збірку наукових праць планується видати до конференції.
Термін подачі матеріалів –
до 1 квітня 2018 року

Вимоги до оформлення:
• матеріали подаються українською мовою обсягом 6-12 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм (в автоматичному режимі, забороняється використовувати табуляцію);
• прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю) друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада; нижче через 1,5 інтервала посередині симетрично до тексту – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “Використані джерела та література”; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12, без автоматичної табуляції;
• посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [4, с. 21], [6, арк. 121], [9, р. 17];
• в примітці до тексту прохання вказати контактний номер телефону;
• матеріали надсилати на електронну пошту.
Матеріали, в яких не буде дотримано вимог щодо оформлення, розглядатися не будуть!
До друку подаються оригінали матеріалів разом із електронною версією.

Контактна інформація: 29015, м. Хмельницький, пр. Миру 101А, Хмельницький інститут МАУП
Контактна особа: Парандій Валентина Олександрівна (067-589-53-66)
Контактний телефон:  (0382) 61-25-19, факс 71-66-15,
Е-mail: ,


Оргкомітет