МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
У Хмельницькому інституті МАУП відбулося чергове засідання Вченої ради
 
     27 квітня у Хмельницькому інституті МАУП відбулося чергове засідання Вченої ради на якому було розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Про результати виборів до Студентської ради та роботу органів студентського самоврядування.
     Доповідала: Голова Студентської ради Руденко А.В.
2. Про організацію роботи Інституту в період проведення ЗНО.
     Доповідала: заступник директора Парандій В.О.
3. Про діяльність деканату та навчальної частини щодо роботи ЕК (атестації здобувачів вищої освіти) та оформлення документів про освіту.
     Доповідали: декан гуманітарно-економічного факультету Коцюк В.Д.. завідувач навчальної частини Стребкова Л.М.
4. Про підведення підсумків XVІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді».
     Доповідала: заступник директора Парандій В.О.
5. Про формування попереднього педагогічного навантаження на 2021/2022 навчальний рік.
Доповідав: директор Білий Л.Г.
6. Про відзначення в Інституті Дня науки.
     Доповідав: директор Білий Л.Г.
7. Про виконання заходів з відзначення 25-річчя Інституту.
     Доповідав: директор Білий Л.Г.
8. Про внесення змін до «Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» права на вільний вибір навчальних дисциплін».
     Доповідав: декан гуманітарно-економічного факультету Коцюк В.Д.
9. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Академічна доброчесність: практичний досвід: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во МАУП, 2021. – Вип. 1. – 180 с.»
     Доповідала: заступник директора Парандій В.О.
10. Про ухвалення Освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 051 Економіка.
     Доповідала: завідувач кафедри економіки, управління та туризму Цимбалюк Г.С.
11. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді: зб. наук. пр. студентів та молодих вчених / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во МАУП, 2021. – Вип. 1. – 280 с.»
      Доповідала: Голова Наукового товариства студентів та молодих вчених Кілівнік Ж.М.
     Наступне засідання Вченої ради відбудеться 25 травня.

     З Планом роботи Вченої ради на 2021 рік можна ознайомитися перейшовши за лінком:

 http://www.maup.km.ua/institut/vchena-rada/plan-roboti-vchenoyi-radi/