МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

                                                              ПРОТОКОЛ № 7

                                                     засідання Вченої ради

                                          Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

                                     31 серпня 2016 року                            м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к. богосл. Дацюк О.А., к.і.н. Байдич В.Г., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., Ковальчук О.Л., Альошко О.К., Добрянський М.І.,
Рівний Д.М., к.пед.н., доц. Олійник В.В., Погорілець О.Г., проф. МКА Матвіюк К.І., Слотвінський О.В.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.
Запрошені: Дубчак В.В., педагог-організатор; Прус О.В., завідувач  бібліотечно-інформаційного відділу; Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи; Ковальчук В.Г.,
кандидат економічних наук, доцент; Охман О.В., кандидат юридичних наук; Вашеняк Ю.А., кандидат біологічних наук.

Порядок денний:
1. Про стан готовності Інституту до початку до 2016/2017 навчального року.
2. Про роботу бібліотечно-інформаційного відділу.
3. Різне.

1. Про стан готовності Інституту до початку до 2016/2017 навчального року

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. та заступника директора з АГР Добрянського М.І.  про стан готовності Інституту до початку до 2016/2017 навчального року.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Альошко О.К., Коцюк В.Д.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. та заступника директора з АГР Добрянського М.І.  про стан готовності Інституту
до початку до 2016/2017 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. та заступника директора з АГР Добрянського М.І.  про стан готовності Інституту
до початку до 2016/2017 навчального року взяти до відома.
2.  Стан готовності Інституту до початку до 2016/2017 навчального року визнати задовільними.
3. Ухвалити науково-педагогічне навантаження кафедр на 2016/2017 навчальний рік.
3. Ухвалити розклад занять на І семестр 2016/2017 навчального року.
4. Ухвалити план роботи Інституту на 2016/2017 навчальний рік.
5. Ухвалити комплекси навчально-методичного забезпечення на 2016/2017 навчальний рік з дисциплін, які викладаються в Інституті (НМК зберігаються на кафедрах інституту).
6. Декану факультету Коцюку В.Д. та коменданту гуртожитку Малендевич С.П. здійснити поселення студентів у гуртожиток Інституту в установленому порядку.
Підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Коцюк В.Д.                                                                                             1 вересня 2016 року
7. Адміністратору мереж підготувати до роботи навчальні комп’ютерні класи та здійснити профілактичну перевірку комп’ютерної техніки в адміністративних приміщеннях.
8. Декану факультету Коцюку В.Д., директору Коледжу Парандій В.О. та завідувачу відбіркової комісії узгодити план проведення профорієнтаційної роботи
 на 2016/2017 навчальний рік. Підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. наказ про проведення профорієнтаційної роботи серед учнів районних загальноосвітніх шкіл.
Парандій В.О., Ярова Т.І.                                                                      9 вересня 2016 року
9. Педагогу-організатору Дубчаку В.В. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. наказ
«Про заборону тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв на території Інституту».
Дубчак В.В.                                                                                             9 вересня 2016 року
10. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. здійснити перевірку протипожежного режиму та виконання вимог пожежної безпеки в Інституті.
11.Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідні накази.

Ярова Т.І.                                                                                      до 2 вересня 2016 року
12. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2016 року


2. Про роботу бібліотечно-інформаційного відділу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача  бібліотечно-інформаційного відділу Прус О.В. про роботу відділу.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Байдич В.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача  бібліотечно-інформаційного відділу Прус О.В. про роботу відділу, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача  бібліотечно-інформаційного відділу Прус О.В. про роботу відділу взяти до відома.
2.  Роботу бібліотечно-інформаційного відділу визнати задовільною.
3. Завідувачу  бібліотечно-інформаційного відділу Прус О.В. спільно з завідувачами кафедр подати на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поповнення бібліотечного фонду.
Прус О.В., завідувачі кафедр                                                   до 2 жовтня 2016 року
4. Завідувачу  бібліотечно-інформаційного відділу Прус О.В. підготувати електронний каталог видань, що зберігаються у бібліотечно-інформаційному відділі.
Прус О.В.                                                                                        до 9 грудня 2016 року
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                      до 9 вересня 2016 року

3. Різне.

3/1. Про внесення змін до складу Вченої ради Інституту.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту  взяти до відома.
2. Вивести зі складу Вченої ради:
Крамара Сергія Івановича, голову Господарського суду Хмельницької області;
Кіщенка Богдана Миколайовича, виконуючого обов’язки декана факультету заочної форми навчання;
Теленька Богдана Петровича, головного редактора газети Хмельницької міської ради “Проскурів”;
Трофименко Катерину Володимирівну, завідувача відбіркової комісії;
Шуста Івана Володимировича, заступника Голови Студентської ради.
3. Ввести до складу Вченої ради:
Вашеняк Юлію Анатоліївну, старшого викладача кафедри фундаментальної підготовки, кандидата біологічних наук.
Ковальчук Василя Григоровича, завідувача кафедри економіки та управління, кандидата економічних наук, доцента.
Охман Ольгу Василівну, доцента кафедри комерційного та трудового права, кандидата юридичних наук.
Трембіцького Анатолія Михайловича, доцента кафедри комерційного та трудового права, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника;
4. Ухвалити оновлений склад Вченої ради Інституту.
5. Вченому секретарю Парандій В.О. подати у відділ правової та кадрової роботи рішення Вченої ради про оновлення складу.
Відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.

3/2. Про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2016/2017 навчальний рік.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2016/2017 навчальний рік.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Альошко О.К.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2016/2017 навчальний рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2016/2017 навчальний рік взяти до відома.
2. Ухвалити рішення про розподіл педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік відповідно до сформованих кафедрами карток педнавантаження науково-педагогічних працівників.
3. Закріпити педагогічне навантаження за кафедрами:
Кафедра психології – 3 286,50 годин;
Кафедра теорії та практики туризму – 4 194,32 годин;
Кафедра комерційного та трудового права – 2 467,47 годин;
Кафедра економіки та управління – 5 248,30 годин;
Кафедра фундаментальної підготовки – 3 845,00 годин;
Всього по Інституту – 19 041,59 годин.
4.Бухгалтерії та навчальній частині протягом навчального року здійснювати контроль над вичиткою педагогічного навантаження, в кінці кожного семестру робити контрольні звірки.
Альошко О.К., Ковальчук О.Л.                                             протягом навчального року
5. Відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2016 року

3/3. Про підготовку навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2016/2017 навчального року
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про підготовку навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2016/2017 навчального року
ВИСТУПИЛИ: Ковальчук В.Г., Ковальчук Т.В., Олійник В.В., Савчук Л.О., Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про підготовку навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2016/2017 навчального року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про підготовку навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2016/2017 навчального року взяти до відома.
2.Стан розробки навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2016/2017 навчального року визнати задовільним.
3.Доопрацювати документацію кафедр, навчально-методичне забезпечення з дисциплін закріплених за кафедрами, усунути виявлені недоліки, визначити їх причини та обговорити на засіданнях кафедр.
Завідувачі кафедр, науково-педагогічний склад                         до 20 жовтня 2016 року
4. Проведену роботу обговорити на оперативній нараді за головування заступника директора Інституту Парандій В.О. та надати письмові довідки директору Інституту Білому Л.Г.
Парандій В.О.                                                        до 23 жовтня 2016 року
5. З метою інформатизації навчального процесу, формування електронної бібліотеки Інституту оновлене навчально-методичне забезпечення з дисциплін закріплених за кафедрами подати адміністратору мереж.
Завідувачі кафедр,
науково-педагогічні працівники                                    до 20 жовтня 2016 року
6. Відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2016 року

3/4. Про розгляд та ухвалення «Положення про організацію професійної орієнтації в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира,
Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про розгляд та ухвалення
«Положення про організацію професійної орієнтації в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д., Ярова Т.І.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про розгляд та ухвалення «Положення про організацію професійної орієнтації в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про розгляд та ухвалення «Положення про організацію професійної орієнтації в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» взяти до відома.
2.Ухвалити «Положення про організацію професійної орієнтації в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
3. Відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                        до 5 вересня 2016 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2016 року

3/5. Про розгляд та ухвалення «Положення про стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про розгляд та ухвалення «Положення про стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д., Ярова Т.І.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про розгляд та ухвалення «Положення про стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про розгляд та ухвалення «Положення про стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» взяти до відома.
2.Ухвалити «Положення про про стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в Хмельницькому інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
3. Відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                        до 5 вересня 2016 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2016 року

Голова Вченої ради                    Л.Г. Білий

Вчений секретар                        В.О. Парандій