МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 6

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


30 червня 2015 року                                м. Хмельницький
 
(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В.
Запрошені: Рильков Д.В., адміністратор мереж Хмельницького інституту МАУП.


Порядок денний:
1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту.
2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року деканатів Інституту та Коледжу.
3. Про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року.
4. Про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.
5. Різне.

1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту у 2014/2015 навчальному році
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри Гуменюк А.Ф. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри економіки та управління;
інформацію завідувача кафедри Гундерук Л.М. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін;
інформацію завідувача кафедри Дацюка О.А. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри українського православ’я і теології;
інформацію в.о. завідувача кафедри Костенка Д.В. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри фундаментальної підготовки;
інформацію завідувача кафедри Тьорло В.О. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри теорії та практики туризму;
інформацію завідувача кафедри Руднєвої О.М. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри комерційного та трудового права.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Ковальчук О.Л., Кіщенко Б.М., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Гундерук Л.М., Тьорло В.О.,  Руднєвої О.М.,  Дацюка О.А., Костенка Д.В.  про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Гундерук Л.М., Тьорло В.О.,  Руднєвої О.М.,  Дацюка О.А., Костенка Д.В.  взяти до відома.
2 Освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту у 2014/2015 навчальному році визнати задовільною.
3. Затвердити звіти про роботу кафедр у 2014/2015 навчальному році.

2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року деканатів Інституту та Коледжу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 2014/2015 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Гуменюк А.Ф., Руднєва О.М., Тьорло В.О., Гундерук Л.М., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 2014/2015 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д.  та директора Коледжу Парандій В.О. взяти до відома.
2.  Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання Інституту та Коледжу визнати задовільними.
3. Деканатам направити до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету звіти за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання.
4. Декану факультету денної форми навчання Коцюку В.Д.  та директору Коледжу Парандій В.О. підготувати та передати до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету оригінали заліково-екзаменаційних відомостей.

3. Про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Добрянський М.І., Альошко О.К., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року взяти до відома.
2.  Хід підготовки  Інституту до 2015/2016 навчального року визнати задовільними.
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. підготувати та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. план проведення поточного ремонту приміщень Інституту у канікулярний період.
4. Кафедрам Інституту здійснити планування попереднього педагогічного навантаження на 2015/2016 навчальний рік з урахування результатів роботи науково-педагогічних працівників у 2014/2015 навчальному році.
5. При формуванні навчального навантаження на 2015-2016 н.р. та у зв’язку з поступовим переходом з 900 до 600 годин навчального навантаження встановити максимальне навантаження на викладача на одну ставку 825 годин (згідно розрахунку 900-([900-600]/4) = 825 годин. Вказану норму враховувати завідувачам кафедр при формуванні проекту навчального навантаження на 2015-2016 н.р.
6. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. здійснити перевірку виконання навантаження науково-педагогічними працівниками Інституту.
7. Заступника директора з АГР Добрянському М.І. у літній період посилити протипожежний режим та виконання вимог пожежної безпеки в Інституті.
8. Заступнику директора Парандій В.О. спільно з головним бухгалтером Альошко О.К. проаналізувати штатні розписи Інституту та Коледжу та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. пропозиції щодо проведення реорганізації структури.
Парандій В.О., Альошко О.К.                                                              до 20 серпня 2015 року

4. Про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Альошко О.К.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту взяти до відома.
2.  Виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту визнати задовільним.
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. спільно з головним бухгалтером Альошко О.К. підготувати та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. кошторис витрат на здійснення ремонтних робіт та поточних господарських витрат на 2015/2016 навчальний рік.
Добрянський М.І., Альошко О.К.                                                              до 10 липня 2015 року
5. Різне.

    5/1. Про підсумки проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практик у 2014/2015 навчальному році
СЛУХАЛИ:
    Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., в.о. декана факультету заочної форми навчання Кіщенка Б.М. про підсумки проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практик у 2014/2015 навчальному році
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Гуменюк А.Ф.,  Гундерук Л.М., Тьорло В.О.,  Руднєва О.М.
    Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., в.о. декана факультету заочної форми навчання Кіщенка Б.М. про підсумки проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практик у 2014/2015 навчальному році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.    Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., в.о. декана факультету заочної форми навчання Кіщенка Б.М. про підсумки проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практик у 2014/2015 навчальному році взяти до відома.
2.    Підсумки проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практик у 2014/2015 навчальному році визнати задовільними.
3.    Розробити типовий договір щодо проходження практики студентами інституту на підприємствах, установах та організаціях.
Руднєва О.М.                                             01 листопада 2015 року
4.    До складу комісій із захисту матеріалів практики в обов’язковому порядку включати практичних працівників, представників підприємств, установ та організацій, на базі яких проходили практику студенти інституту.
Завідувачі кафедр                                            протягом 2015/2016 н.р.
5. З метою вдосконалення практичної підготовки студентів на базі Інституту проводити робочі семінари за участю викладачів кафедр, які беруть участь у забезпеченні практичного навчання, представників підприємств, організацій та установ, в яких планується проходження практики та подальше працевлаштування випускників.
Парандій В.О., завідувачі кафедр                                     протягом 2015/2016 н.р.


5/2. Про початок проведення літньої вступної кампанії на денну та заочну форми навчання.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про початок проведення літньої вступної кампанії на денну та заочну форми навчання.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про початок проведення літньої вступної кампанії на денну та заочну форми навчання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В.  взяти до відома.
2. Зобов’язати завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. під час проведення вступної кампанії до неухильного виконання «Правил прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2015 році.
3. Змінити режим роботи відбіркової комісії на час проведення вступної кампанії. Підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Прозоровська Л.В.                                                                                       до 10 липня 2015 року
    4. Проводити моніторинг сайтів Міністерства освіти і науки України та Українського центру оцінювання якості освіти для своєчасного інформування майбутніх абітурієнтів з питань проведення вступної кампанії 2015 року.
Трофименко К.В.                                            щотижня
    5. Організувати при приймальній комісії роботу консультативних телефонів з метою надання абітурієнтам і їх батькам роз’яснень з питань, пов’язаних зі вступом на навчання.
Парандій В.О., Трофименко К.В.                                                                                             постійно
6. Адміністратору мереж Рилькову Д.В. здійснити перевірку та забезпечити роботу комп’ютерної техніки у відбірковій комісії Інституту.
7. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. надати відбірковій комісії всі необхідні матеріально-технічні засоби для роботи.Голова Вченої ради                    Л.Г. Білий


Вчений секретар                        В.О. Парандій