МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ №6

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

26 червня 2017 року                            м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.філ.н. Дубініна К.А.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; Ковтонюк О.П.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи; Войчур О.Ю., адміністратор системи; Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.

Порядок денний:


1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту
2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року деканатів Інституту та Коледжу
3. Про хід підготовки Інституту до 2017/2018 навчального року
4. Про виконання плану роботи адміністративно-господарським відділом Інституту
5. Різне

1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри Гуменюк А.Ф. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри економіки та управління;
інформацію в.о. завідувача кафедри Олійник В.В. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри психології;
інформацію завідувача кафедри Дацюка О.А. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри українського православ’я і теології;
інформацію завідувача кафедри Савчук Л.О. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри фундаментальної підготовки;
інформацію завідувача кафедри Коцюка В.Д. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри теорії та практики туризму;
інформацію завідувача кафедри Циганюк Ю.В. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри комерційного та трудового права.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Ковальчук О.Л., Кіщенко Б.М., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Дацюка О.А.,  Олійник В.В., Коцюка В.Д.,  Савчук Л.О., Циганюк Ю.В.  про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Дацюка О.А.,  Олійник В.В., Коцюка В.Д.,  Савчук Л.О., Циганюк Ю.В.  взяти до відома.
2 Освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту у 2016/2017 навчальному році визнати задовільною.
3. Затвердити звіти про роботу кафедр у 2016/2017 навчальному році.
4. Кафедрі економіки та управління активізувати роботу, щодо проведення наукових заходів та видання збірників наукових праць.
5. Науково-педагогічним працівникам кафедр посилити роботу щодо публікації у виданнях, що індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus.
6. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                          не пізніше 30 червня 2017 року
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 червня 2017 року

2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року деканатів Інституту та Коледжу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 2016/2017 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Гуменюк А.Ф., Циганюк Ю.В., Олійник В.В., Ковальчук О.Л., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 2015/2016 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д.  та директора Коледжу Парандій В.О. взяти до відома.
2.  Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання Інституту та Коледжу визнати задовільними.
3. За підсумками заліково-екзаменаційної сесії за наявності академічних заборгованостей подати на відрахування здобувачів вищої освіти.
4. Деканатам направити до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету звіти за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання.
5. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д. та директору Коледжу Парандій В.О. підготувати та передати до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету оригінали заліково-екзаменаційних відомостей та іншої навчальної документації.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 червня 2017 року


3. Про хід підготовки Інституту до 2017/2018 навчального року.


СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2017/2018 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Добрянський М.І., Альошко О.К., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2017/2018 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 20172018 навчального року взяти до відома.
2.  Хід підготовки  Інституту до 2017/2018 навчального року визнати задовільними.
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. підготувати та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. план проведення поточного ремонту приміщень Інституту у канікулярний період.
4. Кафедрам Інституту здійснити планування попереднього педагогічного навантаження на 2017/2018 навчальний рік з урахування результатів роботи науково-педагогічних працівників у 2016/2017 навчальному році та з розрахунку 1500 годин на одну ставку на навчальний рік.
5. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. здійснити перевірку виконання навантаження науково-педагогічними працівниками Інституту.
6. Відділу правової та кадрової роботи подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. пропозиції, щодо скорочення кількості науково-педагогічних працівників в зв’язку з зменшенням кількості педагогічного навантаження.
Ярова Т.І.                                                                          не пізніше 30 червня 2017 року
7. Заступника директора з АГР Добрянському М.І. у літній період посилити протипожежний режим та виконання вимог пожежної безпеки в Інституті.
8. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 червня 2017 року


4. Про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.


СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Альошко О.К.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту взяти до відома.
2.  Виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту визнати задовільним.
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. спільно з головним бухгалтером Альошко О.К. підготувати та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. кошторис витрат на здійснення ремонтних робіт та поточних господарських витрат на 2017/2018 навчальний рік.
Добрянський М.І., Альошко О.К.                                                       до 9 липня 2017 року


5. Різне.

5/1. Про запобігання та виявлення плагіату у наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти.
СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника директора Парандій В.О. про запобігання та виявлення плагіату у наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про запобігання та виявлення плагіату у наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про запобігання та виявлення плагіату у наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти  взяти до відома.
2. Завідувачам кафедр та керівникам навчальних підрозділів:
2.1. забезпечити ефективну роботу щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в дипломних роботах здобувачів вищої освіти та покласти відповідальність за дотримання вимог на завідувачів кафедр та керівників дипломних робіт випускників усіх освітніх рівнів;
2.2. спільно з адміністратором системи Войчуром О.Ю. завантажити на комп’ютери кафедр з веб-мережі Інтернет одну з наявних безкоштовних систем перевірки на наявність плагіату в дипломних роботах;
Завідувачі кафедр, Войчур О.Ю.                                                     до 1 вересня 2017 року
2.3. зобов’язати наукових керівників студентських дипломних робіт за результатами перевірки робити письмовий висновок щодо можливості допуску роботи до захисту;
2.4. державній екзаменаційній комісії та завідувачу начальної частини без письмового висновку наукового керівника про відсутність плагіату до захисту дипломні роботи не допускати
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                30 червня 2017 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                          не пізніше 30 червня 2017 року


5/2. Про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні – серпні 2017 року.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні – серпні 2017 року.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні – серпні 2017 року, Вчена рада


УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні – серпні 2017 року взяти до відома.
2. Під час вступної кампанії керуватися «Правилами прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у 2017 році» та нормативними документами Міністерства освіти та науки України.
3. Для ефективної роботи тимчасово перевести на період з 3 по 16 липня до відбіркової комісії декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., на період з 17 липня по 3 серпня заступнитка декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенка Б.М., на період з 14 по 21 серпня – завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л.
4. Працівникам відбіркової комісії забезпечити прийом документів від абітурієнтів, своєчасне проведення вступних екзаменів та фахових вступних випробувань.
5. Завідувачу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                          не пізніше 30 червня 2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 червня 2017 року


5/3. Про створення пункту проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про створення пункту проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про створення пункту проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про створення пункту проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання взяти до відома.
2. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати наказ директора, щодо режиму роботи Інституту під час проведення додаткової сесії ЗНО (3, 5, 6 липня 2017 року).
Ярова Т.І.                                                                                 не пізніше 30 червня 2017 року
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення додаткової сесії ЗНО.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                30 червня  2017 року


Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                                  В.О. Парандій