МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

                                                                            ПРОТОКОЛ № 3

                                                                        засідання Вченої ради


                                                         Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

                                                27 березня 2017 року                            м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.філ.н. Дубініна К.А.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.; Слотвінський О.В.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи; Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.

Порядок денний:

1. Про освітню, виховну та методичну діяльність Коледжу.
2. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора щодо профорієнтаційної роботи
3. Різне


1. Про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу

СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу взяти до відома.
2. Підсумки роботи Хмельницького економіко-правового коледжу визнати задовільними.
3. Завідувачу відбіркової комісії Дубініній К.А. вивчити та взяти до відома особливості проведення вступної кампанії на денну та заочну форми навчання у 2017 році відповідно до «Правил прийому до Хмельницького економіко-правового коледжу Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році на ОКР «Молодший спеціаліст».
4. Рекомендувати директору Коледжу Парандій В.О. провести засідання атестаційної комісії ХЕПК 4 квітня 2017 року (відповідно до наказу  директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 18.01.2017 року №18-од) та розглянути результати атестації на черговому засіданні Педагогічної ради Коледжу.
Парандій В.О.                                                                           4 квітня 2017 року
5. Рекомендувати директору Коледжу Парандій В.О. подати на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня документи щодо атестації педагогічних працівників (відповідно до наказу директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 14.09.2016 року №398-од «Про атестацію педагогічних працівників освітніх закладів області у 2016/2017 н.р.).
Парандій В.О.                                                                    до 25 квітня 2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               28 березня 2017 року


2. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора щодо профорієнтаційної роботи

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., завідувача відбіркової комісії Дубініну К.А. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора щодо профорієнтаційної роботи.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.,  Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., завідувача відбіркової комісії Дубініної К.А. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора щодо профорієнтаційної роботи, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., завідувача відбіркової комісії Дубініної К.А. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора щодо профорієнтаційної роботи взяти до відома.
2.  Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора щодо профорієнтаційної роботи визнати задовільними.
3. Завідувачу бібліотечно-інформаційного відділу Костенку Д.В. підготувати матеріали для профорієнтаційної роботи.
Костенко Д.В.                                                                          до 29 березня 2017 року
4. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д. організувати профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх закладах Хмельницького району та прозвітувати про результати.
Коцюк В.Д.                                                                                       до 14 квітня 2017 року
5. Завідувачу відбіркової комісії Дубініній К.А. організувати профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх закладах міста Хмельницького та прозвітувати про результати.
Дубініна К.А.                                                                            до 14 квітня 2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               28 березня 2017 року


3. Різне.

3/1. Про організацію роботи Інституту в період проведення пробної сесії ЗНО

СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про організацію роботи Інституту в період проведення пробної сесії ЗНО.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про організацію роботи Інституту в період проведення пробної сесії ЗНО, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Підготовку Інституту до проведення пробної сесії ЗНО визнати задовільною.
3. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати наказ директора, щодо режиму роботи Інституту під час проведення пробної сесії ЗНО.
Ярова Т.І.                                                                                       до 29 березня 2017 року
4. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення пробної сесії ЗНО.
Добрянський М.І.                                                                           до 30 березня 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                              28 березня 2017 року


3/2. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 5».
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О., завідувача кафедри психології Олійник В.В. щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць «Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 5».
ВИСТУПИЛИ: Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О., завідувача кафедри психології Олійник В.В. щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць «Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Ви-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 5», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О., завідувача кафедри психології Олійник В.В. щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць «Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 5» взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць: Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Ви-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 5.
3. Завідувачу кафедри психології Олійник В.В. передати матеріали до видавництва та в установленому порядку здійснити розсилку примірників авторам.
Парандій В.О.                                                                                  квітень 2017 року


3/3. Про організацію підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О. про організацію підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про організацію підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про організацію підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» взяти до відома.
2. Підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» провести відповідно до Положення про щорічний Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» затвердженим Наказом від  27 жовтня 2015 року №95.
3. Заслуховування результатів конкурсу та нагородження переможців провести на ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» 11 травня 2017 року.


3/4. Про передачу навчальної документації студентів, які закінчили навчання та отримали документи про освіту до архіву Академії (м. Київ)

СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про передачу навчальної документації студентів, які закінчили навчання та отримали документи про освіту до архіву Академії (м. Київ).

ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д.,  Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про передачу навчальної документації студентів, які закінчили навчання та отримали документи про освіту до архіву Академії (м. Київ), Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про передачу навчальної документації студентів, які закінчили навчання та отримали документи про освіту до архіву Академії (м. Київ) взяти до відома.
2.  У відповідності до наказу «Про затвердження форм описів справ тривалого та тимчасового зберігання навчальної документації та особових справ студентів» №30-о від 24 лютого 2003 року та Інформаційного листа Всеукраїнського університету МАУП №32/ВУ від 20 вересня 2016 року передати до архіву академії наступні документи:
- дипломні роботи;
- залікові книжки;
- студентські квитки;
- затверджені списки студентів, які допущені до складання державних іспитів та захисту дипломних (випускних, магістерських) робіт;
- протоколи засідань ДЕК;
- звіти голів ДЕК;
- зведені відомості успішності студентів за весь період навчання;
- поточні заліково-екзаменаційні відомості студентів;
- звіти про проходження практики, щоденники проходження практики.
Керівники навчальних підрозділів                                                                               постійно
3. Передати до архіву Академії навчальну документацію, що потребує архівування, студентів, які були відраховані з різних причин (за власним бажанням, за станом здоров’я, за академічну неуспішність, за порушення навчальної дисципліни та правил внутрішнього розпорядку МАУП та ін.
4. Після передачі навчальної документації до архіву Академії надати відповідальному співробітнику генеральної дирекції Всеукраїнського університету МАУП екземпляр описів навчальної документації.
Керівники навчальних підрозділів                                                                               постійно
5. Починаючи з 2017 року здійснювати щоквартальну передачу відповідної документації до архіву Академії. Відповідальність за вчасне архівування навчальної документації покладається на завідувачів кафедр (Гуменюк А.Ф., Коцюка В.Д., Олійник В.В., Циганюк Ю.В.), декана та заступника декана гуманітарно-економічного факультету (Коцюка В.Д., Кіщенка Б.М.), завідувача навчальної частини (Ковальчук О.Л.) та заступника директора (Парандій В.О.).
Керівники навчальних підрозділів                                                                               постійно
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               28 березня 2017 року
7. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                 28 березня 2017 року


Голова Вченої ради                      Л.Г. БілийВчений секретар                    В.О. Парандій