МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ  № 1

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 
(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)
 
30 січня 2015 року                                м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.і.н. Байдич В.Г., проф. МКА Матвіюк К.І., Крамар С.І., к.пед.н., доц. Олійник В.В., Погорілець О.Г., Теленько Б.П., д.е.н., проф. Романова Л.В., д.пед.н., проф. Чернуха Н.М., Шуст І.В., Слотвінський О.В.
Запрошені: перший заступник Голови Хмельницької обласної ради Адамський В.Р.; директор Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Гончарук Г.М.

Порядок денний:
1. Про наукову роботу ХІ МАУП у 2014 році
2. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року деканатів Інституту та Коледжу
3. Про імплементацію Закону України “Про вищу освіту”
4. Різне

1. Про наукову роботу ХІ МАУП у 2014 році
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про підведення підсумків проведення наукових заходів та видання збірників наукових праць у 2014 році та обговорення плану проведення наукових заходів у 2015 році
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Адамський В.Р., Гончарук Г.М., Байдич В.Г., Погорілець О.Г., Дацюк О.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  про наукову роботу ХІ МАУП у 2014 році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Підсумки наукової роботи ХІ МАУП у 2014 році визнати задовільними.
3. Рекомендувати Студентському науковому товариству узгодити план роботи студентського науково товариства з планом проведення наукових заходів у 2015 році ХІ МАУП.
4. Схвалити Звіт про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2014 році та план проведення наукових заходів на 2016 рік.
5. Зобов’язати завідувачів кафедри залучати учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у Всеукраїнському конкурсі учнівських та студентських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» через Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України) у відповідності до Договору про спільну діяльність від 23 квітня 2013 року.

2. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року деканату денної форми навчання Інституту та деканату Коледжу.
СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Гуменюк А.Ф., Руднєва О.М., Тьорло В.О., Гундерук Л.М., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д.  та директора Коледжу Парандій В.О. взяти до відома.
2.  Підсумки заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання Інституту та Коледжу визнати задовільними.
3. Зобов’язати завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. контролювати виконання навантаження викладачів включно з належним заповнення ними журналів обліку робочого часу академічних груп.
   
3. Про імплементацію Закону України “Про вищу освіту”.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права д.ю.н., проф.  Руднєвої О.М., щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту».
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Авсієвич А.В., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права д.ю.н., проф.  Руднєвої О.М. щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права д.ю.н., проф.  Руднєвої О.М. взяти до відома.
2. Вважати, що хід виконання заходів щодо впровадження Закону України «Про вищу освіту» в основному відповідає затвердженому плану.
3. Вченому секретарю Парандій В.О. у співпраці з Всеукраїнським університетом МАУП забезпечити проведення роботи по приведенню у відповідність з Законом «Про вищу освіту» нормативних документів та положень, що регламентують діяльність Інституту.

4. Різне.
4/1. Про звіт про фінансову діяльність Інституту.
СЛУХАЛИ:
Інформацію головного бухгалтера Альошко О.К. щодо звіту про фінансову діяльність Інституту.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера              Альошко О.К. про звіт про фінансову діяльність Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію головного бухгалтера Альошко О.К. взяти до відома.
2. Фінансову діяльність Інституту визнати задовільною.
3. Головному бухгалтеру Альошко О.К. щопонеділка подавати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. фінансовий звіт про діяльність.
Альошко О.К.                                                                                                        щотижня
4. Головному бухгалтеру Альошко О.К. щомісяця подавати до планово-економічного відділу Академії звіт про господарську діяльність Інституту.
Альошко О.К.                                                                                                        щомісяця

4/2. Про рекомендацію до друку науково-методичного посібника та збірника студентських поезій.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку науково-методичного посібника та збірника студентських поезій.
ВИСТУПИЛИ: Олійник В.В., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку науково-методичного посібника та збірника студентських поезій., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник студентських поезій: Поезія – це поклик душі: зб. / уклад.: В.В. Олійник, Д.В. Костенко. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2015. Вип. 5. – 100 с.
3. Рекомендувати до друку науково-методичний посібник: Т.Г. Шевченко: погляд крізь століття: наук-метод. посібник. / [уклад.: В.В. Олійник]. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – 80 с.
4. Зобов’язати Вченого секретаря Парандій В.О. до 23 березня 2015 року подати на розгляд Вченої ради збірник наукових праць за підсумками проведеної 22 січня 2015 року Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “День Соборності України: історико-політологічні дискусії”.


4/3. Про вдосконалення роботи щодо попередження пожеж, посилення протипожежного режиму, виконання вимог пожежної безпеки в Інституті.
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І., про вдосконалення роботи щодо попередження пожеж, посилення протипожежного режиму, виконання вимог пожежної безпеки в Інституті.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І., про вдосконалення роботи щодо попередження пожеж, посилення протипожежного режиму, виконання вимог пожежної безпеки в Інституті, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І., взяти до відома.
2. Відділу правової та кадрової роботи за поданням заступника директора з АГР Добрянського М.І. підготувати на подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. накази, щодо створення добровільної пожежної дружини та створення пожежно-технічної комісії Інституту.
Добрянський М.І., Прозоровська Л.В.                                                до 4 лютого 2015 року
3. Створеним комісіям здійснити перевірку приміщень навчальних та  адміністративних приміщень Інституту, а також гуртожитку Інституту з метою усунення недоліків з пожежної безпеки та попередження пожеж.


Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                                      В.О. Парандій