МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Сьогодні, 22 жовтня 2020 року, у Хмельницькому інституті МАУП відбулося чергове засідання Науково-методичної ради.

 

В зв’язку з карантинними обмеження засідання відбулося у змішаній формі, частина членів науково-методичної ради вийшли на зв’язок у режимі Zoom-конференції.

 

В ході засідання обговорено наступні питання порядку денного:

1. Про організацію та проведення ректорського контролю та контролю залишкових знань студентів за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії для студентів денної форми навчання.

Доповідач: Стребкова Л.М., завідувач навчальної частини.

2. Обговорення освітньої програми підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» у зв’язку з підготовкою ліцензійної справи з розширення освітньої діяльності.

Доповідач: Доцент кафедри права та правоохоронної діяльності  Авсієвич А.В., PhD.

3. Розробка методичних рекомендацій для підготовки та написання магістерських робіт зі спеціальності «Право».

Доповідач: Завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності  Циганюк Ю.В., к.ю.н., доцент.

4. Аналіз стану проведення консультацій, організації індивідуальної та самостійної роботи студентів.

Доповідач: Завідувач кафедри фундаментальної підготовки Савчук Л.О., к.пед.н. доцент.

5. Аналіз забезпечення бібліотечно-інформаційного відділу Інституту підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичною літературою, періодичними виданнями, картами, атласами навчальних дисциплін кафедри теорії та практики туризму.

Доповідач: Завідувач кафедри теорії та практики туризму Коцюк В.Д., к.іст.н.

6. Обговорення силабусів з дисциплін: «Психодіагностика», «Соціально-психологічна адаптація», «Актуальні проблеми медичної психології».

Доповідач: Старший викладач кафедри психології Черкасова Т.М.

7. Обговорення заходів щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності.

Доповідач: заступник директора Парандій В.О., к.іст.н., доц.