МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Науково-педагогічні працівники Хмельницького інституту МАУП пройшли Міжнародне підвищення кваліфікації.
2020 рік поставив нові вимоги до закладів вищої освіти щодо навчання здобувачів вищої освіти, а для науково-педагогічного складу – опанування онлайн-інструментів для проведення дистанційного навчання.
З метою набуття знань та навичок щодо проведення навчальних занять за допомогою різних онлайн-ресурсів науково-педагогічні працівники інституту долучаються до вебінарів, тренінгів, а також проходять дистанційне підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти не тільки України, а й за кордоном.
Кандидат економічних наук Цимбалюк Ганна Сергіївна, доктор філософії в галузі права Авсієвич Алла Валеріївна та кандидат педагогічних наук, доцент Олійник Валентина Василівна пройшли Міжнародне підвищення кваліфікації у формі вебінару на тему: «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформи GOOGLE MEET, Google Classroom» 14 грудня - 21 грудня 2020 року м. Люблін (Республіка Польща).
 
Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин.