МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті та коледжі МАУП відбувся ректорський контроль знань

 

Результати проведення ректорського контролю у Хмельницькому інституті МАУП та Хмельницькому економіко-правовому фаховому коледжі у І семестрі 2022-2023 навчального року показали задовільний стан якості знань здобувачів вищої та фахової передвищої освіти.

Відповідно до наказу від 19 вересня 2022 року №108-0 «Про організацію та проведення ректорських контрольних робіт» Хмельницького інституту МАУП та «Про організацію та проведення ректорських контрольних робіт» Хмельницького економіко-правового фахового коледжу у період з 19 вересня по 27 вересня 2022 року були проведені ректорські контрольні роботи у Хмельницькому інституті МАУП та у Хмельницькому економіко-правовому фаховому коледжі МАУП.

Комплексні контрольні роботи проводились для студентів II, III та ІV-х курсів згідно з розкладами. Відповідно до Положення ректорський контроль проводиться один раз на семестр з навчальних дисциплін, екзамени з яких складались у попередніх семестрах.

 

Також потрібно відзначити, що результати проведеного зрізу знань в цьому навчальному році кращі, ніж в минулих роках. Різниця між середній балом та якістю знань в порівнянні з результатами підсумкового контролю входить в межі допустимих результатів.

Хочемо зауважити, що в окремих випадках залишився формальний підхід до організації ректорських робіт. Потрібно пам’ятати, про важливість контролю якості знань здобувачів освіти.

На кафедрах по кожному предмету, з яких писали ККР має бути підготовлений та повністю сформований пакет ККР. Результати ККР прошу обов’язково обговорити на засіданнях кафедр, особливо з тих навчальних дисциплін, які виносяться на атестацію здобувачів вищої освіти, а в подальшому і на ЕДКІ.

Результати ректорського контролю знань обговорено на засіданні Науково-методичної та Вченої ради Інституту, а також на засіданні педагогічної ради Коледжу.