МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Ковтун Олександр Сергійович,   старший викладач кафедри психології  
Науковий ступінь/ вчене звання: кандидат соціологічних наук

 Освіта

Київський національний університет імені Т. Шевченка, 2012 р., «соціологія», магістр соціології, викладач соціології, соціолог

Науково-педагогічна діяльність:

Доцент кафедри психології та соціальної роботи, Хмельницький інститут соціальних технологій університету «Україна», старший викладач кафедри психології Хмельницького інституту МАУП

Член редакційної колегії: Збірник наукових праць «Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження». Хмельницький: вид-во Хмельницького інституту МАУП. Вип. 8-9. 2018-2019. 

Член журі секції «Соціологія» обласного етапу МАН (2018-2019)
Голова журі секції «Психологія» міського етапу МАН (2019)   
   
Досвід іншої (не науково-педагогічної) роботи: заступник голови Правління Хмельницького обласного благодійного фонду «Паритет», тренер проекту Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас»   
   
Підвищення кваліфікації за останні 5 років:
Хмельницький університет економіки і підприємництва (2017)    
   
Найважливіші публікації за останні 5 років
1. Ковтун О. С. Сприйняття військовослужбовцями соціальної роботи з комбатантами: досвід емпіричного дослідження / О. С. Ковтун // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 9. – С. 94-97.
2. Ковтун О. С. Європейський націоналізм в контексті міжнародної безпеки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://intercourier.com.ua/rehiony/ievropeiskyi-natsionalizm/?fbclid=IwAR39rd9NBqltJbTzroLd2BNV62EIiQ46IeJqDAtUdHXaegmTVEKGBCaJVXg. – Назва з титул. екрану.
3. Ковтун О., Чайковський М. Центро-периферійні процеси в Україні // Альманах «Грані», 2019, №3. С. 35-42.
4. Ковтун О. Униря // Міжнародний кур’єр, 2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://foreignpolicy.com.ua/polityka/un. – Назва з титул. екрану.
5. Ковтун О. С. Роль освіти в реінтеграції територій: досвід Молдови та виклики перед Україною // V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції регіональної співпраці: україно-румуно-молдовський вимір», 2019: Центр румунських студій, Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – С. 142-146.
6. Ковтун О., Баранова С. Здоров’я в системі диспозицій успіху молоді / О. Ковтун, С. Баранова // // Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 9. – С. 14-16.
7. Ковтун О., Чайковський М. Суперечності розвитку регіонів: децентралізація та периферизація / О. Ковтун, М. Чайковський // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання: зб. №2 (4). 2019. – Київ: Вид-во Ліра-К. – С. 159-169.