МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Голова циклової комісії:

Савчук Людмила Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач,
кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:
29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 101 А,
3-й поверх, аудиторія № 308,
E-mail:

Циклова комісія загальноосвітньої та фундаментальної підготовки створена з метою забезпечення викладання  фундаментальних дисциплін та дисциплін природничо-наукового циклу.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні успішності студентів, поліпшенні якості підготовки  молодших спеціалістів, покращенні навчальної та виховної  роботи зі студентами. Мета буде досягнена через поліпшення:

  • методичної роботи кожного викладача - члена комісії;

  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

  • вдосконалення та розробки методичних комплексів та використання технічних засобів у навчально-виховному процесі;

  • організації самостійної роботи студентів.

Важливим напрямом роботи циклової комісії є організаційна  та виховна робота, спрямована на формування духовності, національної самосвідомості молоді та  гармонійний  розвиток  сучасної особистості.

Наукова та навчально-методична діяльність:

Напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії  загальноосвітньої  та фундаментальної підготовки є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців що відповідають сучасним ринковим вимогам і потребам.

 Викладачі циклової комісії загальноосвітньої  та фундаментальної підготовки активно співпрацюють з кафедрою фундаментальної підготовки Хмельницького інституту МАУП, проводять спільні наукові заходи; упроваджують інноваційні форми і методи навчання. Регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів.