МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Голова циклової комісії:

Савчук Людмила Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач,

кандидат педагогічних наук, доцент

Контактна інформація:

29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 101 А,
3-й поверх, аудиторія № 308,

E-mail:

Циклова комісія загальноосвітньої та фундаментальної підготовки створена з метою забезпечення викладання фундаментальних математичних, дисциплін природничо-наукового циклу.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні успішності студентів, поліпшенні якості підготовки  молодших спеціалістів, покращенні навчальної та виховної  роботи зі студентами. Мета буде досягнена через поліпшення:

  • методичної роботи кожного викладача - члена комісії;

  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

  • вдосконалення та розробки методичних комплексів та використання технічних засобів у навчально-виховному процесі;

  • організації самостійної роботи студентів.

Важливим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна  та виховна робота, спрямована на формування духовності, національної самосвідомості молоді та  гармонійний  розвиток  сучасної особистості.

Педагогічні працівники

Гжехулка Олена Василівна, викладач

Дацюк Олександр Анатолійович, старший викладач, кандидат богослов'я

Драч Ілона Володимирівна, старший викладач, кандидат технічних наук, доцент

Драпак Лариса Семенівна, старший викладач, кандидат фізико-математичих наук, доцент

Ковтун Олександр Сергійович,  спеціаліст вищої категорії, старший викладач, кандидат соціологічних наук

Герасимчук Ірина Вікторівна, старший викладач, кандидат педагогічних наук, доцент

Коцюк Володимир Дмитрович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, кандидат історичних наук

Олійник Валентина Василівна, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, кандидат педагогічних наук, доцент

Парандій Валентина Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, кандидат історичних наук, доцент

Савчук Людмила Олександрівна, спеціаліст вищої категорії, старший викладач, кандидат педагогічних наук, доцент

Туз Сергій Петрович, спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Наукова та навчально-методична діяльність:

Напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії  загальноосвітньої  та фундаментальної підготовки є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців що відповідають сучасним ринковим вимогам і потребам.

 Викладачі циклової комісії загальноосвітньої  та фундаментальної підготовки активно співпрацюють з кафедрою фундаментальної підготовки Хмельницького інституту МАУП, проводять спільні наукові заходи; упроваджують інноваційні форми і методи навчання. Регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів.