МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Голова циклової комісії: спеціаліст вищої категорії, старший викладач Коцюк Володимир Дмитрович, кандидат історичних наук 

Контактна інформація:

29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А,

3-й поверх, аудиторія №312,

E-mail: , тел. 63-03-05

Стратегічні завдання: Головним завданням циклової комісії з туристичного обслуговування є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Туристичне обслуговування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст. Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклу з туристичного обслуговування є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі.

Сучасним туристичним установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії – акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку туристичних послуг, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до студентів.

Наукова та навчально-методична діяльність:

Головними напрямки навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії з туристичного обслуговування є:

  • підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців туристичної галузі, що відповідають сучасним вимогам і потребам;
  • підготовка фахівців туристичної сфери, які розуміють закономірності формування та розвитку відтворювальних процесів туризму у взаємозв’язку з розвитком політичних, економічних, культурних та інших процесів. Важливою ознакою наукової роботи циклу є органічна єдність наукового та навчального процесів.

Викладачі циклової комісії з туристичного обслуговування активно співпрацюють з кафедрою теорії і практики туризму Хмельницького інституту МАУП, проводять спільно з ними різні наукові заходи; упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів. Регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів.