МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Голова циклової комісії:

Авсієвич Алла Валеріївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, доктор філософії в галузі права

Контактна інформація:
29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А
3-й поверх, аудиторія № 311,
E-mail: , тел. 63-03-05

 

Циклова комісія створена з метою формування  у студентів фундаментальних знань з юридичних дисциплін.

Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні успішності студентів, поліпшенні якості підготовки  молодших спеціалістів, покращенні навчальної та виховної  роботи зі студентами. організації самостійної роботи студентів.

Важливим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна  та виховна робота, спрямована на формування національної самосвідомості молоді та  гармонійний  розвиток  сучасної особистості.

Педагогічні працівники
 
Голова циклової комісії – Авсієвич Алла Валеріївна, викладач вищої категорії, викладач-методист, PhD
Парандій Валентина Олександрівна, викладач вищої категорії, старший викладач, к.і.н,  доцент 
Циганюк Юлія Володимирівна, викладач вищої категорії, старший викладач, к.ю.н., доцент, адвокат
Охман Ольга Василівна, викладач вищої категорії, старший викладач, к.ю.н.
Рижук Ірина Володимирівна, старший викладач, к.ю.н.
Мота Андрій Федорович, старший викладач, д.ю.н., доцент
Жданкіна Лариса Костянтинівна, старший викладач, к.ю.н.
Логінова Наталія Миколаївна, старший викладач, к.п.н., доцент

Першочерговим завданням з науково-методичного забезпечення в останні роки було вивчення стану методичного супроводу навчальних дисциплін і координація роботи з підготовки та видання необхідних навчально-методичних розробок. На сьогоднішній день навчальні та вибіркові дисципліни зі спеціальності «Правознавство» мають 100% навчально-методичне забезпечення.

Якість навчально-методичного забезпечення суттєво поліпшено за рахунок поповнення бібліотечного фонду новими підручниками та посібниками з грифом Міністерства освіти і науки України. Забезпечення навчального процесу методичною літературою постійно зростає завдяки реалізації щорічних планів науково-методичного забезпечення.

Під час підготовки студентів зі спеціальності “Правознавство” особлива увага приділяється забезпеченню самостійної роботи студентів, що є однією з основних форм навчання у вищій школі. Вона дає можливість розвивати пізнавальну активність, формувати самостійність як рису особистості, уміння приймати рішення. Організація самостійної роботи в Коледжі базується на таких аспектах, як методичне забезпечення (підручники, навчально-методичні посібники, конспекти лекцій тощо), методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю (тести, пакети контрольних завдань, реферати), регулярна індивідуальна допомога студентам, що мають проблеми в опануванні програми курсу, широке використання комп’ютерних технологій. Викладацький склад постійно надає необхідну методичну допомогу студентам в організації самостійної підготовки до занять. Методичні рекомендації викладачів щодо роботи з доопрацювання лекцій, вивчення основної та додаткової літератури в процесі підготовки до семінарів, заліків, іспитів допомогли привести цей напрям до певної системи. При цьому обов’язково враховувалося збільшення обсягу навчальної та допоміжної літератури.

Стратегічні завдання:
  • Продовжувати вивчати   Закони України та неухильно їх дотримуватись;
  • Формувати у студентів гуманну ментальність, здатність в межах закону користуватися свободою, уміння жити у демократичному суспільстві;
  • Пропагувати патріотизм, гуманізм, працелюбність, добро, порядність, інші загальнолюдські цінності і норми.