МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Голова циклової комісії: 

Оліх Галина Іванівна - викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

Контактна інформація: 29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А, 3-й поверх, аудиторія № 317, E-mail: , тел. 63-03-05 (вн. 106)

Стратегічні завдання: Головним завданням циклової комісії фінансових та облікових дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців економічної галузі.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії з фінансових та облікових дисциплін – акумулювати  всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Перелік основних навчальних  дисциплін: фінанси, бухгалтерський облік, економіка підприємства, страхові послуги, аудит,  менеджмент, маркетинг, державне регулювання економіки, банківські операції, міжнародні стандарти фондової торгівлі, інвестиційний аналіз та інші.

Педагогічні працівники:

  • Оліх Галина Іанівна – голова циклової комісії, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії;
  • Гуменюк Антоніна Федорівна – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; кандидат економічних наук, доцент;
  • Цимбалюк Ганна Сергіївна, викладач;
  • Рижа Тетяна Володимирівна – старший викладач, кандидат економічних наук
Наукова та навчально-методична діяльність:

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії фінансових та облікових дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

Викладачі циклової комісії з фінансових та облікових дисциплін активно співпрацюють з кафедрою економіки та управління Хмельницького інституту МАУП, проводять спільно з ними різні наукові заходи; упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів. Регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів.