МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Голова циклової комісії: 

Оліх Галина Іванівна - старший викладач, спеціаліст вищої категорії

Контактна інформація: 29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А, 2-й поверх, аудиторія № 210, E-mail: , тел. 71-66-15 (вн. 106)

Стратегічні завдання: Головним завданням циклової комісії фінансових та облікових дисциплін є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців економічної галузі.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії з фінансових та облікових дисциплін – акумулювати  всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Перелік основних навчальних  дисциплін: фінанси, бухгалтерський облік, економіка підприємства, страхові послуги, аудит,  менеджмент, маркетинг, державне регулювання економіки, банківські операції, міжнародні стандарти фондової торгівлі, інвестиційний аналіз та інші.

Педагогічні працівники: Колектив педагогічних працівників циклової комісії з фінансових та облікових дисциплін складається з 3 осіб, які працюють за основним місцем роботи:

  • Оліх Галина Іанівна – голова циклової комісії, старший викладач, спеціаліст вищої категорії;
  • Піхур Алла Вячеславівна – старший викладач, спеціаліст вищої категорії;
  • Петрик тетяна Михайлівна – старший викладач, спеціаліст вищої категорії;

За сумісництвом працюють 5 викладачів:

  • Гуменюк Антоніна Федорівна –викладач-методист, спеціаліст вищої категорії; кандидат економічних наук, доцент;
  • Пономарьова Наталія Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент;
  • Мантур-Чубата Олена Сергіївна – кандидат економічних наук;
  • Альошко Ольга Костянтинівна – старший викладач, спеціаліст вищої категорії;
  • Трофименко Катерина Володимирівна – спеціаліст І категорії.
Наукова та навчально-методична діяльність:

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії фінансових та облікових дисциплін є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають сучасним вимогам і потребам.

Викладачі циклової комісії з фінансових та облікових дисциплін активно співпрацюють з кафедрою економіки та управління Хмельницького інституту МАУП, проводять спільно з ними різні наукові заходи; упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів. Регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів.