МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

Савчук Людмила Олександрівна,  доцент кафедри фундаментальної підготовки

 завдання з дисципліни

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ»

 

Варіант 1:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми обліку обслуговування клієнтів туристичною фірмою  на сервері БД потрібно зберігати дані про клієнтів та операції що здійснює фірма  по їх обліку. При цьому в кожній філії може бути кілька клієнтів і операції можуть проводитися в будь-якій дружній філії. Облік філій, клієнтів і операцій виконується в межах підсистеми, яка роз­робляється.

2. Концептуальне – інфологічне проектування.

3. Перспективні розробки програм автоматизації туристичного офісу.

 

Варіант 2:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми обліку виконання робіт службовцями офісу на сервері БД потрібно зберігати дані про відділи, службовців, які працюють у відділах, види робіт, що виконуються ними. При цьому кожний службо­вець, що працює у своєму відділі, може виконувати кілька видів ро­біт, а службовці різних відділів — однакові види робіт. Облік від­ділів, службовців, видів робіт виконується в межах підсистеми, яка розробляється.

2.  Концептуальне – даталогічне проектування.

3.      Об’єкти баз даних. Запити до БД, мова SQL.

 

Варіант 3:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми обліку вико­ристання обладнання підприємства на сервері БД потрібно зберігати дані про цехи, обладнання цехів, продукцію, що ви­готовляється на підприємстві, дані про використання облад­нання. При цьому обладнання закріплено за цехами, кожний вид обладнання використовується при виробництві багатьох видів продукції і кожний вид продукції, як правило, проходить технологічний ланцюжок виготовлення в багатьох цехах. Об­лік цехів і продукції виконується в межах підсистеми, яка роз­робляється, облік обладнання — в межах кожного цеху.

2. Фізичне проектування.

3. Аналіз ринку прикладних програм автоматизації туристичного офісу.

 

Варіант 4:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми маркетингових досліджень на сервері БД підприємства-виробника багатьох видів продукції потрібно зберігати дані про підприємства-конкуренти, що випускають аналогічну продукцію, про саму продукцію, про підприємства-споживачі цієї продукції, а також про її реалізацію на ринку. При цьому кожне підприємство-виробник випускає і ре­алізує безліч видів продукції багатьом підприємствам-споживачам. Кожен вид продукції випускається багатьма підприємствами-виробниками та реалізується багатьом споживачам. Кожен споживач купує безліч видів продукції різних виробників. Ціна однієї і тієї самої продукції у різних виробників може бути різною. Облік підприємств-виробників, продукції, підприємств-споживачів виконується в межах підсистеми, що розробляється.

2. Зв’язок та його типи.

3.      Електронна система бронювання і резервування туристичних послуг в Інтернеті.

 

 

Варіант 5:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми обліку руху деталей між складами та цехами підприємства на сервері БД потрібно зберігати дані про склади, деталі, що там знахо­дяться, цехи підприємства, про рух деталей у цехи і повернен­ня надлишків деталей на склади. При цьому на кожному складі зберігається безліч деталей, але кожна деталь зна­ходиться на певному складі. Практично кожна деталь надхо­дить у багато які цехи і кожний цех може одержувати зі складів безліч деталей. Облік складів, деталей, цехів виконується в межах під­системи, яка розробляється.

2. Сутність та атрибут.

3. Системи автоматизації туроператорської діяльності.

 

Варіант 6:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми обліку обслу­говування клієнтів банку на сервері БД потрібно зберігати дані про банки, клієнтів банку, та операції що здійснює банк по їх рахунках. При цьому в кожному банку може бути кілька клієнтів і операції можуть проводитися в будь-якому банку. Кожний клієнт має один розрахунковий рахунок у своєму банку. Облік банків, клієнтів і операцій виконується в межах підсистеми, яка роз­робляється.

2. Поняття  інформаційних технологій.

3. Поняття бази даних і системи управління базами даних (СУБД).

 

 

Варіант 7:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми обліку виконання робіт службовцями офісу на сервері БД потрібно зберігати дані про відділи, службовців, які працюють у відділах, види робіт, що виконуються ними. При цьому кожний службо­вець, що працює у своєму відділі, може виконувати кілька видів ро­біт, а службовці різних відділів — однакові види робіт. Облік від­ділів, службовців, видів робіт виконується в межах підсистеми, яка розробляється.

2. Інформаційні системи та їх класифікація.

3. Поняття, історія розвитку і структура ринку інформаційних продуктів і послуг. Поняття електронної комерції.

Варіант 8:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми обліку вико­ристання обладнання підприємства на сервері БД потрібно зберігати дані про цехи, обладнання цехів, продукцію, що ви­готовляється на підприємстві, дані про використання облад­нання. При цьому обладнання закріплено за цехами, кожний вид обладнання використовується при виробництві багатьох видів продукції і кожний вид продукції, як правило, проходить технологічний ланцюжок виготовлення в багатьох цехах. Об­лік цехів і продукції виконується в межах підсистеми, яка роз­робляється, облік обладнання — в межах кожного цеху.

2. Проектування ІС.

3. Основні положення інформаційної безпеки. Технології антивірусного захисту.

 

Варіант 9:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми маркетингових досліджень на сервері БД підприємства-виробника багатьох видів продукції потрібно зберігати дані про підприємства-конкуренти, що випускають аналогічну продукцію, про саму продукцію, про підприємства-споживачі цієї продукції, а також про її реалізацію на ринку. При цьому кожне підприємство-виробник випускає і ре­алізує безліч видів продукції багатьом підприємствам-споживачам. Кожен вид продукції випускається багатьма підприємствами-виробниками та реалізується багатьом споживачам. Кожен споживач купує безліч видів продукції різних виробників. Ціна однієї і тієї самої продукції у різних виробників може бути різною. Облік підприємств-виробників, продукції, підприємств-споживачів виконується в межах підсистеми, що розробляється.

2. Основні поняття баз даних і систем керування базами даних.

3. Системи автоматизації діловодства і документообігу турфірми.

 

Варіант 10:

1. Побудувати концептуальну інфологічну модель даних ІС у вигляді ER-діаграми, побудувати концептуальну даталогічну модель ІС, побудувати фізичну модель даних в середовищі MS Access.

Атрибути та данні для їх заповнення обрати довільно.

З метою розробки автоматизованої підсистеми обліку руху деталей між складами та цехами підприємства на сервері БД потрібно зберігати дані про склади, деталі, що там знахо­дяться, цехи підприємства, про рух деталей у цехи і повернен­ня надлишків деталей на склади. При цьому на кожному складі зберігається безліч деталей, але кожна деталь зна­ходиться на певному складі. Практично кожна деталь надхо­дить у багато які цехи і кожний цех може одержувати зі складів безліч деталей. Облік складів, деталей, цехів виконується в межах під­системи, яка розробляється.

2. Міжнародні нормативно-правові акти з використання систем бронювання і резервування.

3. Перспективні напрями використання Інтернету в туризмі.