МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


19 травня 2016 року
на базі Хмельницького інституту
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Міжрегіональної Академії управління персоналом відбудеться

Х Всеукраїнська науково-практична конференція
“ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА: ХРИСТИЯНСЬКИЙ ВИМІР”
 (до 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП)

Напрями роботи конференції:

1.    Освіта в Україні: проблеми та перспективи.
2.    Вищі навчальні заклади в ході реформування освітньої галузі.
3.    Державотворчі процеси в юридичній та економічній сферах: сучасне осмислення.
4.    Першоджерела в дослідженні історії України.
5.    Просвітителі та сповідники Подільської землі.
6.    Патріотизм і національна самобутність: духовні витоки.
7.    Педагогіка духовності.

Для участі в роботі науково-практичної конференції потрібно до 1 травня 2016 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника.

Збірку наукових праць планується видати до конференції.
Термін подачі матеріалів – до 1 квітня 2016 року

 
Вимоги до оформлення:

•    матеріали подаються українською мовою обсягом 6-12 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм (в автоматичному режимі, забороняється використовувати табуляцію);

•    прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю) друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада; нижче через 1,5 інтервала посередині симетрично до тексту – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “Використані джерела та література”; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12, без автоматичної табуляції в порядку згадування в тексті;

•    посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [4, с. 21], [6, арк. 121], [9, р. 17];

•    в примітці до тексту прохання вказати контактний номер телефону;

•    матеріали подавати на CD\R, а також роздрукованими в 1 примірнику або на електронну пошту.

Матеріали, в яких не буде дотримано вимог щодо оформлення, розглядатися не будуть!
До друку подаються оригінали матеріалів разом із електронною версією.

Контактна інформація: 29015, м. Хмельницький, пр. Миру 101А, Хмельницький інститут МАУП
Контактна особа: Парандій Валентина Олександрівна (067-589-53-66)
Контактний телефон:  (0382) 61-25-19, факс 71-66-15,
Е-mail: ,

За цим посиланням Ви можете завантажити заявку на участь у науково-теоретичній конференції “Історія, культура та освіта: християнський вимір”.

Оргкомітет
 « На початок