МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад
“Міжрегіональна Академія управління персоналом”
 
29015, м. Хмельницький, Проспект Миру, 101А

_____________________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

4 травня 2018 року

 о 10 год., в аудиторії №320

відбудеться науково-практичний семінар

 “Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості” 

Пропонуються, але не обмежуються такі

напрями роботи:

 

1.   Майбутнє України у всесвітньому інформаційному просторі.

2.   Електронна комерція в  інноваційному розвитку українського суспільства.

3.   Гуманітарні та фундаментальні науки в професійному становленні особистості.

4.   Інноваційні технології у ході розвитку освітньої галузі: проблеми та перспективи.

 

Прохання обов’язково повідомити про участь з метою включення Вашої теми у програму заходу.

За матеріалами наукового засідання планується видання Збірника наукових праць «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ». Випуск 3.

Вимоги до оформлення

 

 Матеріали подаються українською мовою обсягом 8-12 сторінок тексту формату А4 у текстовому редакторі WORD; стиль "звичайний"; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ - 1,25 см, поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 20 мм.

 

Матеріали подавати у такій послідовності: 

 

1. Ініціали та прізвище автора/авторів (у центрі).

2. Науковий ступінь, вчене звання (у центрі). 

3. Місце роботи (у центрі). 

4. Назва статті - великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

5. Текст статті. Посилання в тексті на джерела зазначити у квадратних дужках, наприклад [3, с. 24], [2, с. 364-367], [5; 12].

6. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ВАК.

Друкування наукових статей у Збірнику здійснюється безкоштовно

Наукові статті надсилати до 25 квітня 2018 року в електронному варіанті.

 Контактна інформація: 29015, м. Хмельницький, пр. Миру 101А,

 Хмельницький інститут МАУП, кафедра фундаментальної підготовки

Контактний телефон:096-33-93-078 (Олійник Валентина Василівна)

Е-mail:  

Е-mail: