МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Хмельницький  інститут
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад
“Міжрегіональна Академія управління персоналом”
 
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

25 квітня 2018 року відбудеться

Всеукраїнська науково-практична конференція

«ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ»

початок роботи о 10-й годині (конференц-зала)

Напрями роботи:
1. Сучасний підліток. Який він?
2. Феномен підлітка в контексті дорослішання і дорослості.
3. Психологічні особливості формування особистості в підлітковому віці.
4. Формування самосвідомості у підлітковому віці.
5. Біологічні і соціальні фактори в психічному розвитку і формуванні особистості підлітка.
6. Спілкування підлітків з дорослими: сучасне осмислення.
7. Феномен дружби в підлітковому віці.
8. Формування у підлітків правової культури.

Вимоги до оформлення статей
Обсяг статті – 8-12 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль «Звичайний»; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см.; вирівнювання – по ширині. Розміри полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.

Матеріали подавати у такій послідовності:
1. Ініціали та прізвище автора/авторів (у центрі).
2. Науковий ступінь, вчене звання (у центрі).
3. Місце роботи (у центрі).
4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Текст статті. Посилання в тексті на джерела зазначати у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 24], [2, с. 364-367], [5; 12].
6. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ВАК.

Друкування наукових статей у Збірнику здійснюється безкоштовно.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада;
• адреса для листування, e-mail, мобільний чи робочий телефон.

Наукові статті надсилати до 07 квітня 2018 року в електронному варіанті на адресу:
E-mail:
До початку роботи конференції планується видання Збірника «Формування особистості підлітка: сучасні реалії».
Контактний телефон: 096-33-93-078 Олійник Валентина Василівна