МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ
імені Блаженнішого Володимира,

Митрополита Київського і всієї України

Приватного акціонерного товариства

“Вищий навчальний заклад

“Міжрегіональна Академія управління персоналом”
 


 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у засіданні круглого столу на тему:

УКРАЇНСЬКА МОВА і нація: перспективи розвитку в період глобалізаційних процесів,
яке відбудеться 8 листопада 2017 р.

у Хмельницькому інституті Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

Оргкомітет: кафедра фундаментальної підготовки ХІ МАУП.

Початок роботи наукового засідання о 1000 (ауд. 323).

 

Основні напрями роботи наукового засідання:

 

1. Цивілізаційно-культурний розвиток України в контексті сучасних глобалізаційних процесів.

2. Українська мова у сучасному інформаційному просторі.

3. Нормативно-правові документи щодо мовної політики в Україні на сучасному етапі.

4. Державна мовна політика в галузі освіти України.

5. Формування духовної культури особистості через менталітет та мову українського народу.

6. Мовне середовище учнівської та студентської молоді: виклики сучасності.

Презентація науково-довідкового видання “Тлумачного словника-жартівника студента”. Автор-укладач: Трембіцький А. М., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри комерційного та трудового права Хмельницького інституту МАУП, Почесний краєзнавець України.

Для участі в роботі Круглого столу запрошуються учні, студенти, аспіранти, викладачі, науковці.

До початку роботи Круглого столу планується видання збірника матеріалів наукового засідання. Статті друкуються безкоштовно.

Просимо до 27 жовтня 2017 року надіслати на адресу оргкомітету заявку з відомостями про учасника і текст статті обсягом до 10 сторінок тексту.

 

Вимоги до оформлення матеріалів наукового засідання:

– Текст повинен бути набраний у WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, розмір 14, звичайного стилю, без переносів і табуляцій; інтервал 1,5 (поля сторінок: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см).

– 1-й рядок: ім’я та прізвище автора (жирний курсив); 2-й рядок: науковий ступінь, вчене звання та місто (курсивом через кому); відступ обох рядків від лівого краю 10 см, інтервал 1.

– Через один рядок відступу подається назва статті (вирівнювання по центру, шрифт жирний).

– Через один рядок відступу друкується стаття. Структура статті: вступ, основна частина з посиланням на літературні джерела (наприклад: [6, с. 24]), висновки, список використаних джерел та літератури.

Окремо додаються відомості про автора та наукового керівника [додаток 1].

Усі матеріали необхідно надсилати на адресу редколегії:

29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 101 А Хмельницький інститут МАУП,

кафедра фундаментальної підготовки

Контактний телефон:096-33-93-078 (Олійник В.В.)

 

 

E-mail:

 перейти на заяву »