МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

 

Хмельницький інститут

імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України

Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

Державний архів Хмельницької області


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

23 листопада 2017 року
на базі Хмельницького інституту МАУП відбудеться

 ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція
“ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В КОНТЕКСТІ ТРАГІЧНИХ ПОДІЙ ХХ- ХХI
СТОЛІТТЯ”

(до 100-річчя подій Української революції 1917–1921 років,

70-х роковин акції «Вісла»)

(початок роботи 11.00. Конференц-зал)

 

     Напрями роботи:

1.     Українська революція: причини, перебіг, наслідки;

2.     Історіографія та джерела з вивчення Української революції (1917 – 1921 рр.).;

3.     Культура та освіта в Україні (1917-1921 рр.);

4.     Українська Центральна Рада в документах;

5.     Правова система та державотворення  в роки Української революції;

6.     Церква в роки Української революції;

7.     День Соборності України: історія та сучасність;

8.     Поділля в роки Української революції 1917–1921 рр.;

9.     Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова оцінка;

10.  Депортація українців – акція «Вісла»: історична та правова оцінка;

11. Депортація кримських татар (1944 р.): історичні та політичні наслідки;

12. Персоналії в історії України ХХ–ХХІ століття.

 

За підсумками конференції передбачається випуск збірника наукових праць

Вимоги до оформлення:

·    матеріали подаються українською мовою обсягом 6-12 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм (в автоматичному режимі, забороняється використовувати табуляцію);

·    прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю) друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада; нижче через 1,5 інтервала, посередині симетрично до тексту – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок Використані джерела та література; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12, без автоматичної табуляції в порядку згадування в тексті;

·    посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [4, с. 21], [6, арк. 121], [9, р. 17];

·    в примітці до тексту прохання вказати контактний номер телефону;

·    матеріали подавати на електронну пошту.

Матеріали, в яких не буде дотримано вимог щодо оформлення, розглядатися не будуть!

 

Термін подання матеріалів – до 1 листопада 2017 року

Матеріали подавати і надсилати за адресою: 29015, м. Хмельницький, проспект Миру 101А, Хмельницький інститут МАУП.

Парандій Валентина Олександрівна

Контактний телефон:  (0382) 63-03-05, 61-25-19, 067-589-53-66

      Е-mail: ,

Оргкомітет
Перейти на заяву »