МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Хмельницький інститут

імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України 

Міжрегіональної Академії управління персоналом 

 


2_01ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

28 січня 2018 р. Хмельницький інститут імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Міжрегіональної Академії управління персоналом проводить

ВСЕУКРАЇНСЬКУ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЮ
“ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДИСКУСІЇ”

(до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.)

 

Напрями роботи:

-        Історія української державності

-        Українська Центральна Рада та Директорія в документах

-        Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.: перебіг і причини поразки

-        День Соборності України: початки ідеї соборності

-        Передумови воззєднання українських земель

-        Акт возз’єднання українських земель: політологічний аналіз

-        День Соборності України: історія та сучасність

 

Приймаються матеріали до Збірника наукових праць «День Соборності України: історико-політологічні дискусії». Випуск 5.

 

Вимоги до оформлення:

·      матеріали подаються українською мовою обсягом 6 – 12 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм (в автоматичному режимі забороняється використовувати табуляцію!);

·      прізвище, ім’я, по батькові автора друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи, вчений ступінь, посада; нижче через 1,5 інтервала посередині, симетрично до тексту, – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “Список використаних джерел та літератури”; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12;

·      посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [4, с. 21], [6, арк. 121], [9, р. 17];

·      у примітці до тексту прохання вказати контактний номер телефону;

·      матеріали подавати електронною поштою.

 

Термін подання заявок і матеріалів до 20 січня 2018 року. Прохання обов’язково повідомити про участь у конференції з метою включення Вашої теми у програму заходу.

 

Матеріали та заявку на участь надсилати на Е-mail: himaup@ukr.net, v.parandiy@maup.km.ua (Парандій Валентина Олександрівна)

або подавати за адресою: 29015, м. Хмельницький, проспект Миру 101А, Хмельницький інститут МАУП, кабінет 220. Контактний телефон:  (0382) 71-66-15, 61-25-19, 067-589-53-66