МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Хмельницький інститут
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Кафедра теорії та практики туризму

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


26 вересня 2017 р. о 10.00 год.
на базі Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира,
Митрополита Київського і всієї України МАУП
відбудеться засідання
круглого столу

«Туризм і туристичні ресурси Хмельниччини»

 

Напрями роботи:

1.     Стратегія розвитку внутрішнього туризму

2.     Організація виїзного туризму: проблеми і перспективи.

3.     Музеї: реальність і перспективи в розвитку туризму Хмельниччини.

4.     Бібліотеки в системі туристичної діяльності.

5.     Пропагування сільського зеленого туризму.

6.     Перспективи кадрового забезпечення туристичної галузі.

7.     Шкільні музеї як туристичний продукт.

 

Передбачається друкування наукових статей у збірнику

Вимоги до оформлення:

  • матеріали подаються українською мовою обсягом 6-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм. (в автоматичному режимі, забороняється використовувати табуляцію);
  • прізвище, ім’я, по-батькові автора друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи (навчання), вчений ступінь, посада; нижче через 1,5 інтервалу посередині, симетрично до тексту – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “Список джерел та літератури”; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12;
  • посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ], за зразком [5, с.25], [5, арк.7], [5, р.5];
  • в примітці до тексту прохання вказати відомості про автора;
  • матеріали надсилати на e-mail.

Термін подання матеріалів до 23 вересня 2017 року.

Матеріали подавати і надсилати за адресою: 29015, м. Хмельницький, проспект Миру 101 А, Хмельницький інститут МАУП, кафедра теорії та практики туризму (Коцюк Володимир Дмитрович) або на електронну адресу інституту himaup@ukr.net.

Контактні телефони: (0382) 63-03-05, 78-94-74 (Коцюк Володимир Дмитрович)