МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Хмельницький інститут
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Приватного акціонерного товариства
«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

27 вересня 2018 р. о 10.00 год.
на базі Хмельницького інституту  МАУП
відбудеться засідання
круглого столу

 

«Учнівсько-студентський туризм: від проблем до перспектив»

 

Напрями роботи:

1.     Історія розвитку учнівсько-студентського туризму

2.  Навчально-освітня робота туристично-краєзнавчих центрів в контексті розвитку туризму

3.     Роль і значення туристичних фірм регіону щодо пропагування учнівсько-студентського туризму

4.     Музеї: реалії і перспективи в розвитку молодіжного  туризму Хмельниччини.

5.     Бібліотеки в системі туристично-рекреаційної діяльності.

6.     Перспективи кадрового забезпечення туристичної галузі.

7.     Розвиток окремих видів туризму краю


Передбачається друкування наукових статей у збірнику

Вимоги до оформлення:

    матеріали подаються українською мовою обсягом 6-8 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм. (в автоматичному режимі, забороняється використовувати табуляцію);прізвище, ім’я, по-батькові автора друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи (навчання), вчений ступінь, посада; нижче через 1,5 інтервалу посередині, симетрично до тексту – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “Список джерел та літератури”; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12;посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ], за зразком [5, с.25], [5, арк.7], [5, р.5];в примітці до тексту прохання вказати відомості про автора.

Термін подання матеріалів до 25 вересня 2018 року.

Матеріали подавати і надсилати за адресою: 29015, м. Хмельницький, проспект Миру 101 А, Хмельницький інститут МАУП, кафедра теорії та практики туризму (Коцюк Володимир Дмитрович) або на електронну адресу інституту himaup@ukr.net.

Контактні телефони: (0382) 63-03-05, 78-94-74 (Коцюк Володимир Дмитрович)