МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
Хмельницький інститут
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України
Міжрегіональної Академії управління персоналом
 
Державний архів Хмельницької області


 
  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
 
26 листопада 2020 року
на базі Хмельницького інституту МАУП відбудеться

ХIX Всеукраїнська науково-практична конференція

“ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ”

(початок роботи 11.00. Конференц-зал) 

Напрями роботи:

1.     Історіографія та джерела з вивчення ХХ-ХХІ століть;

2.     Національна політика в Україні в 20-40х роках ХХ століття

3.     Операція “Вісла” – одна із трагічних сторінок в історії України та україно-польських відносин;

4.     Боротьба за українську державність;

5.     Українська революція (1917 – 1921 рр.): причини, перебіг, наслідки;

6.     Україна у Другій світовій війні 1939-1945 рр.;

7.     Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, соціально-психологічні та демографічні наслідки, правова оцінка;

8.     Персоналії в історії України ХХ–ХХІ століття.

До початку роботи конференції передбачається випуск збірника наукових праць

Вимоги до оформлення:

·    матеріали подаються українською мовою обсягом 6-12 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм (в автоматичному режимі, забороняється використовувати табуляцію);

·    прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю) друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада; нижче через 1,5 інтервала, посередині симетрично до тексту – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок Використані джерела та література; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12, без автоматичної табуляції в порядку згадування в тексті;

·    посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [4, с. 21], [6, арк. 121], [9, р. 17];

·    в примітці до тексту прохання вказати контактний номер телефону;

·    матеріали надсилати на електронну пошту.

Матеріали, в яких не буде дотримано вимог щодо оформлення, розглядатися не будуть!

 Термін подання матеріалів – до 12 листопада 2020 року

Матеріали подавати і надсилати за адресою:
29015,м. Хмельницький, проспект Миру 101А,
Хмельницький інститут МАУП. Парандій Валентина Олександрівна
Контактний телефон:  (0382) 63-03-05, 61-25-19, spam_protected_info
Е-mail: ,

 

 АНКЕТА-ЗАЯВКА >>