МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

Хмельницький інститут
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України  
ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

22 січня 2020 року

відбудеться

Всеукраїнська науково-практична конференція

“ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ: ІСТОРИКО-ПОЛІТОЛОГІЧНІ ДИСКУСІЇ

(до 80-річчя з дня смерті активної учасниці руху за українізацію освіти, авторки «Українського букваря», членкині Української Центральної Ради Софії Русової (18.02.1856 р. - 05.02.1940 р.)

 

Напрями роботи:

• Історія української державності
• Українська Центральна Рада та Директорія в документах
• Українська національно-демократична революція 1917–1921 рр.: перебіг і причини поразки
• День Соборності України: початки ідеї соборності
• Передумови возз’єднання українських земель
• Акт возз’єднання українських земель: політологічний аналіз
• Розвиток освіти і науки у роки революції
• День Соборності України: історія та сучасність.

Приймаються матеріали до Збірника наукових праць «День Соборності України: історико-політологічні дискусії». Випуск 7.

Вимоги до оформлення:
• матеріали подаються українською мовою обсягом 6 – 12 сторінок набраного на комп’ютері тексту формату А4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5 (текстовий редактор WORD 6-7); поля зліва – 20 мм, справа, зверху, знизу – 1,5 мм (в автоматичному режимі забороняється використовувати табуляцію!);
• прізвище, ім’я, по батькові автора друкується зверху справа, нижче курсивом друкується місце роботи, вчений ступінь, посада; нижче через 1,5 інтервала посередині, симетрично до тексту, – назва статті великими літерами; після цього через 2 інтервали – основний текст; в кінці через 2 інтервали симетрично до тексту заголовок “Список використаних джерел та літератури”; список літератури подається через 1 інтервал з розміром шрифту 12;
• посилання на літературу виконуються у квадратних дужках [  ] з позначенням порядкового номера джерела (монографії, статті) і сторінки (аркуша) за зразком: [4, с. 21], [6, арк. 121], [9, р. 17];
• у примітці до тексту прохання вказати контактний номер телефону;
• матеріали подавати електронною поштою.

Термін подання заявок і матеріалів до 5 січня 2020 року.

Прохання обов’язково повідомити про участь у конференції з метою включення Вашої теми у програму заходу.

Матеріали та заявку на участь надсилати:

Е-mail: , (Парандій Валентина Олександрівна)

або подавати за адресою:

29015, м. Хмельницький, проспект Миру 101А, Хмельницький інститут МАУП,кабінет 314.
Контактний телефон:  (0382) 63-03-05, 61-25-19, spam_protected_info