МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

0 Положення про оцінювання навчальних досягнень в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про розробку силабусів в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про вільний вибiр навчальних дисциплін в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про розроблення та реалiзацiю освiтнiх програм в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про організацію освiтнього процесу в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про порядок відпрацювання навчальних занять в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про підготовку магістрів в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників та кафедр в Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про Уповноваженого з прав студентів в Хмельницькому інституті МАУП

0 Методичні рекомендації до проведення анкетування з питань оцінювання освітнього процесу в Хмельницькому інституті МАУП

0 Програма забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому інституті МАУП

0 Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому інституті МАУП