МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП відбулося засідання Вченої ради

 

26 жовтня 2021 року у Хмельницькому відбулося чергове засідання Вченої ради на якому розглянуто наступні питання порядку денного:

1. Порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам. Доповідала: Вчений секретар Парандій В.О.

2. Організація профорієнтаційної роботи у 2020/2021 навчальному році. Доповідали: в.о. декана гуманітарно-економічного факультету Кривончак О.В., заступник декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенко Б.М., секретар відбіркової комісії Панчук К.М.

3. Організацію роботи та склад екзаменаційних комісій на 2022 рік. Доповідала: завідувач навчальної частини Стребкова Л.М.

4. Відзначення в Інституті Міжнародного дня студента. Доповідали: в.о. декана гуманітарно-економічного факультету Кривончак О.В., Голова Студентської ради Інституту Руденко А.В.

5. Перерозподіл ліцензованих обсягів за нерегульованими спеціальностями за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у Інституті за першим бакалаврським рівнем та другим магістерським рівнем вищої освіти. Доповідав: директор Інституту Білий Л.Г.

6. Виконання рішення Вченої ради від 27 вересня 2021 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2021/2022 н.р.». Доповідала: Вчений секретар Парандій В.О.

7. Проведення ХІХ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2021/2022 навчальному році. Доповідала: Голова наукового товариства студентів та молодих вчених Кілівнік Ж.М.

8. Підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2021 році та Плану проведення наукових заходів у 2022 році. Доповідала: Вчений секретар Парандій В.О.

9. Рекомендацію до друку:

9.1. збірника наукових праць: Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2021. – Вип. 14. Доповідала: викладачка філологічних дисциплін Олійник В.В.

9.2. збірника наукових праць: Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2021. – Вип.14. Доповідала: завідувач кафедри психології Олійник В.В.

9.3. збірника наукових праць: Академічна доброчесність: шлях до забезпечення якості освіти: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2021. – Вип. 2. Доповідала: Вчений секретар Парандій В.О.

10. Участь студентів Інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році. Доповідала: Голова наукового товариства студентів та молодих вчених Кілівнік Ж.М.

11. Обговорення реалізації освітніх програм спеціальностей за якими здійснюється підготовка у Хмельницькому інституті МАУП. Доповідав: директор Інституту Білий Л.Г.

12. Про підвищення вартості навчання. Доповідає: головний бухгалтер Потанова О.Б.