МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 11

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

26 грудня 2017 року                              м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доц. Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.і.н. Байдич В.Г., к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Райтаровський О.О.; Длужневська М.О.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Стребкова Л.М., к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.
Запрошені: Авсієвич А.В.,  адміністратор мереж ; Сторожук К.О., завідувач відділу правової та кадрової роботи.

Порядок денний:


1. Про науково-методичну діяльність Інституту у 2017 році
2. Про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2018  рік
3. Про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2017 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2018 рік
4. Різне.

1. Про науково-методичну діяльність Інституту у 2017 році

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про науково-методичну діяльність Інституту у 2017 році

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Гуменюк А.Ф., Коцюк В.Д., Дацюк О.А., Олійник В.В., Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про науково-методичну діяльність Інституту у 2017 році, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про науково-методичну діяльність Інституту у 2017 році взяти до відома.
2.  Науково-методичну діяльність Інституту за підсумками 2017 року  визнати задовільною.
3. Науково-педагогічним працівникам активізувати роботу, щодо розробки методичного забезпечення для самостійної та індивідуальної роботи студентів усіх спеціальностей з дисциплін кафедр.
Науково-педагогічні працівники                                                                                   постійно
4. Адміністратору мереж забезпечити розміщення навчально-методичних матеріалів на офіційному веб сайті Інституту (http://maup.km.ua/)
Авсієвич А.В.                                                                                         протягом 2018 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 28 грудня 2017 року
6. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Сторожук К.О. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Сторожук К.О.                                                                                   до 30 грудня 2017 року

2. Про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2018  рік

СЛУХАЛИ:

Інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М. про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2018  рік
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М. про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2018  рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М. про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2018  рік взяти до відома.
2. Всім керівникам навчальних підрозділів Інституту з 1 січня 2018 року у роботі керуватися «Правилами прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2018 році» затвердженими Вченою радою ПрАТ «ВНЗ «МАУП» протокол від 20 грудня 2017 року №11.
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 28 грудня 2017 року


3. Про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2017 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2018 рік

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2017 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2018 рік

ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2017 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2018 рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у 2017 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2018 рік взяти до відома.
2.  Роботу Вченої ради у 2017 році визнати задовільною.
3. План роботи Вченої ради у 2017 році вважати виконаним.
4. Затвердити «Перспективний план роботи Вченої ради Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2018 рік».
5. Склад Вченої ради залишити без змін.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 27 грудня 2017 року
7. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Сторожук К.О. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Сторожук К.О.                                                                                  до 30 грудня 2017 року

4. Різне.

4/1. Про заходи щодо покращення якості відвідування занять студентами денної форми навчання
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О. про заходи щодо покращення якості відвідування занять студентами денної форми навчання

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про заходи щодо покращення якості відвідування занять студентами денної форми навчання, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про заходи щодо покращення якості відвідування занять студентами денної форми навчання взяти до відома.
2. Пропущені студентами практичні, семінарські, лабораторні заняття та лекції підлягають відпрацюванню.
3. Поважні причини пропуску занять або запізнення на заняття повинні бути підтверджені відповідними документами.
4. Студент, який допустив пропуск занять, зобов’язаний у 3-денний термін після виходу на навчання подати в деканат інформацію (з підтверджуючими документами) щодо пропуску занять. Якщо документи про поважну причину подані із запізненням, причина пропуску вважається не поважною.
5.Документи, що підтверджують поважну причину пропуску студентом занять та пояснювальні записки студентів, що пропустили заняття без поважної причини зберігаються в деканаті до 31 серпня поточного навчального року.
6. Науково-педагогічним працівникам обов’язково у Журналі обліку роботи академічної групи ставити відмітку «н», що засвідчує відсутність студента на занятті.
Науково-педагогічні працівники                                                                                 постійно
7. Деканату щотижня (у п’ятницю) здійснювати рубіжний контроль відвідування занять. Кожні два місяці подавати проект наказу, щодо стягнень здобувачам вищої освіти, що мають пропуски занять без поважної причини.
Коцюк В.Д.                                                                                                                   постійно
8. Деканату та навчальній частині здійснювати систематичну перевірку занять та подавати оперативну інформацію про стан відвідування занять студентами директору Інституту.
9. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 28 грудня 2017 року
10. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Сторожук К.О.                                                                                  до 30 грудня 2017 року


4/2. Про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний період (січень 2018 року)

СЛУХАЛИ:

Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний період (січень 2018 року)

ВИСТУПИЛИ: Альошко О.К., Парандій В.О., Сторожук К.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний період (січень 2017 року), Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний період (січень 2018 року) взяти до відома.
2. З метою економії фінансів, енерго- та тепло ресурсів та в зв’язку з оптимізацією роботи Інституту у зимовий період встановити на час відсутності навчального процесу у січні 2018 року наступний режим роботи: для науково-педагогічних працівників з 01 січня 2018 року по 26 січня 2018 року виконання робіт згідно графіку консультацій та графіку ліквідації академічних заборгованостей студентів; для навчально-допоміжного персоналу та співробітників адміністративно-господарського складу з 01 січня 2018 року по 26 січня 2018 року виконання робіт за потребами Інституту, за бажанням чергова відпустка, або відпустка без збереження заробітної плати згідно чинного законодавства.
3. Керівникам всіх підрозділів подати до відділу правової та кадрової роботи графіки роботи працівників у зимовий період.
Керівники підрозділів                                                                           до 28 грудня 2017 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 28 грудня 2017 року
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Сторожук К.О. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Сторожук К.О.                                                                                   до 30 грудня 2017 року

4/3. Про організацію та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної (магістерської) практики студентів у 2017 та 2018 роках

СЛУХАЛИ:

Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної (магістерської) практики студентів у 2017 та 2018 роках

ВИСТУПИЛИ: Гуменюк А.Ф., Ковальчук О.Л., Олійник В.В., Парандій В.О., Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та магістерської практики студентів у 2017 та 2018 роках, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної (магістерської) практики студентів у 2017 та 2018 роках взяти до відома.
2. Визнати, що робота з організації та проведення всіх видів практик у Інституті в 2017 році була проведена у повному обсязі.
3. Вважати, що рівень організації та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної (магістерської) практики у 2017 році можна назвати задовільним.
4. З метою поліпшення практичної підготовки студентів декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д., завідувачам випускових кафедр: Гуменюк А.Ф.. Олійник В.В., Циганюк Ю.В. вжити таких заходів:
4.1. Продовжити роботу щодо методичного забезпечення виконання практики з урахуванням вимог Закону України «Про вищу освіту» до практичної підготовки студентів.
4.2. Посилити роботу у сфері забезпечення техніки безпеки студентів та умов охорони праці.
4.3. Забезпечити проходження всіх видів практики з неухильним дотриманням графіку навчального процесу.
4.4. Забезпечити своєчасний захист звітів студентами після закінчення практики.
4.5. Підсилити роботи по підбору баз практики, відповідних до сучасних вимог щодо практичного навчання студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів.
Гуменюк А.Ф., Коцюк В.Д., Олійник В.В., Циганюк Ю.В.                     протягом  2018 року
5. При проведенні рейтингового відбору студентів для подальшого навчання за програмою другого (магістерського) освітнього рівня враховувати результати проходження практики та виконання завдань творчого та пошукового характеру під час проходження практики всіх видів
Фахові атестаційні комісії                                                                     протягом  2018 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 28 грудня 2017 року
7. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Сторожук К.О. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Сторожук К.О.                                                                                  до 30 грудня 2017 року


Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                                     В.О. Парандій