МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 10

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

27 листопада 2017 року                              м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доц. Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; Ковтонюк О.П.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Стребкова Л.М., к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.
Запрошені: Авсієвич А.В.,  адміністратор мереж

Порядок денний:

1. Про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту
2. Про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2018 рік
3. Про розгляд та затвердження звіту про науково-методичну діяльність Інституту у 2017 році і план проведення наукових заходів на 2018 рік
4. Різне.

1. Про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Авсієвич А.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту взяти до відома.
2.  Роботу з технічного забезпечення підрозділів Інституту визнати задовільною.
3. Адміністратору мереж Авсієвич А.В. у кінці І семестру перевірити навчальні комп’ютерні класи та здійснити профілактичну перевірку комп’ютерної техніки в адміністративних приміщеннях.
Авсієвич А.В.                                                                                    до 30 грудня 2017 року
4. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. систематично стежити за дотриманням технічних умов оснащення навчальних, адміністративних приміщень та подавати відповідну інформацію на розгляд керівництва Інституту.
Добрянський М.І.                                                                                         протягом 2018 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          28 листопада 2017 року

2. Про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2018 рік


СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М. про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2018 рік
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М. про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2018 рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М. про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік взяти до відома.
2. Для організації та проведення набору студентів до Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» завідувача відбіркової комісії Стребковій Л.М. сформувати склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2018 рік. У формуванні складів комісій керуватися нормами Положення про приймальну комісію МАУП.
Стребкова Л.М.                                                                        не пізніше 20 січня 2018 року
3. Подати на розгляд Вченої ради Інституту склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2018 рік.
Стребкова Л.М.                                                                                        29 січня 2018 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          28 листопада 2017 року

3. Про розгляд та затвердження звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році і план проведення наукових заходів на 2018 рік


СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про розгляд та затвердження звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році і план проведення наукових заходів на 2018 рік

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про розгляд та затвердження звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році і план проведення наукових заходів на 2018 рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про розгляд та затвердження звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році і план проведення наукових заходів на 2018 рік взяти до відома.
2.  Організацію науково-методичної роботи в Інституті визнати задовільною.
3. Затвердити «Звіт про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту у 2017 році».
4. Затвердити «Плану проведення наукових заходів на 2018 рік».
5. Професорсько-викладацькому складу кафедр Інституту  активізувати роботу, щодо публікацій у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
Науково-педагогічні працівники                                                              протягом 2018 року
6. Завідувачам кафедр активізувати роботу студентських наукових гуртків шляхом залучення членів гуртків до загальноінститутських, регіональних та Всеукраїнських наукових заходів.
Завідувачі кафедр                                                                                         протягом 2018 року
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          28 листопада 2017 року
8. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Завідувач відділу правової та кадрової роботи                              до 30 листопада 2017 року

4. Різне.

4/1. Про участь студентів Інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про участь студентів Інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  про участь студентів Інституту у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Провести у Інституті І тур Конкурсу серед студентів старших курсів у грудні 2017 р. – січні 2018 р. згідно з переліком галузей знань і спеціальностей (Наказ МАУП від 14 листопада 2017 р. №168-о).
3. Створити на кафедрах конкурсні комісії та здійснити рецензування  поданих на конкурс студентських досліджень, перевірених на наявність академічного плагіату.
Завідувачі кафедр                                                                                     до 15 січня 2018 року
4. Організувати проведення очного туру Конкурсу у формі захисту студентами-авторами своїх досліджень та здійснити якісний відбір кращих наукових робіт.
Завідувачі кафедр                                                                                   до 1 лютого 2018 року
5.Направити відібрані наукові роботи у паперовому та електронному вигляді у відповідні базові вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу
Завідувачі кафедр                                                                                 до 10 лютого 2018 року
6. Відрядити у березні-квітні 2018 року студентів та наукових керівників, що пройшли відбір для участі у підсумкових науково-практичних конференціях ІІ туру Конкурсу.
7. Надіслати до Центру організації наукової діяльності та інновацій в освітньому процесі звіт про участь студентів у Конкурсі.
Завідувачі кафедр                                                                                   до 1 травня 2018 року
8. Відповідно до  п. 4, 5, 6 Наказу МАУП від 14 листопада 2017 р. №168-о документи про оплату відряджень, грошовий премій та встановлення знижки в оплаті за навчання направити на ім’я фінансового директора МАУП Саєнко Л.В.
9. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          28 листопада 2017 року

    4/2. Про забезпечення академічної доброчесності у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про забезпечення академічної доброчесності у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  про забезпечення академічної доброчесності у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Завідувачам кафедр роз’яснити студентам суть академічної доброчесності, плагіату та правил коректного цитування.
Завідувачі кафедр                                                                                   до 1 березня 2018 року
3. Вибірково здійснювати перевірки щодо наявності плагіату у дипломних (магістерських) роботах випускників.
Завідувачі кафедр                                                                                                         постійно
4. Керівникам усіх навчальних підрозділів довести до відома студентів та науково-педагогічних працівників про відповідальність за порушення вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          28 листопада 2017 року


4/3. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференція «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття» (100-річчя Української революції 1917-1921 років), що відбулася 23 листопада 2017 року.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками науково-практичної конференції.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками науково-практичної конференції, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками ХVІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ-ХХІ століть (100-річчя Української революції 1917-1921 років): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Вип. ХІ. – Хмельницький: ІРД, 2017. – 280 с.


4/4. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу «Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні», що відбувся 9 грудня 2016 року.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками засідання круглого столу: Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. за матеріалами засідання круглого столу 9 грудня 2016 р./ гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: ІРД, 2017. – Вип. 5. – 234 с.


4/5. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу «Інноваційні технології навчання у вищій школі», що відбувся 28 квітня 2017 року.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Савчук Л.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками засідання круглого столу: Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. за матеріалами засідання круглого столу 28 квітня 2017 р./ гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: ІРД, 2017. – Вип. 2. – 92 с.


4/6. Про рекомендацію до друку навчального посібника «Основи музейної справи», укладач Трембіцький А.М.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Трембіцький А.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку навчального посібника «Основи музейної справи», укладач Трембіцький А.М., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку навчальний посібник «Основи музейної справи»: основи музейної справи: навчальний посібник / Уклав А.М. Трембіцький. – Хмельницький: ФОП Стрихар А.М., 2017. – 256 с.


4/7.  Про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., заступника директора Парандій В.О. про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., заступника директора Парандій В.О. про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., заступника директора Парандій В.О. про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу взяти до відома.
2.  Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. організувати та провести для студентів та працівників Інституту позаплановий інструктаж з питань неухильного виконання вимог техногенної і пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Добрянський М.І.                                                                                      до 5 грудня 2017 року
3. Про результати проінформувати директора Інституту Білого Л.Г.
Добрянський М.І.                                                                                           5  грудня2017 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на затвердження директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
Завідувач відділу правової та кадрової роботи                              до 30 листопада 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          28 листопада 2017 року


4/8. Про внесення змін до складу Вченої ради Інституту
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту  взяти до відома.
2. Вивести зі складу Вченої ради:
Рівного Дмитра Миколайовича, Голову Студентської ради (в зв’язку виборами до студентської ради (2 листопада 2017 року).
Ковтонюка Олексія Петровича, Секретаря Студентської ради (в зв’язку виборами до студентської ради (2 листопада 2017 року).
3. Ввести до складу Вченої ради:
Райтаровського Олександра Олександровича, Голову Студентської ради (в зв’язку виборами до студентської ради (2 листопада 2017 року).
Длужневську Мар’яну Олександрівну, Секретаря Студентської ради (в зв’язку виборами до студентської ради (2 листопада 2017 року).
4. Ухвалити оновлений склад Вченої ради Інституту.
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          28 листопада 2017 року


Голова Вченої ради                              Л.Г. Білий


Вчений секретар                               В.О. Парандій