МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 9

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

31 жовтня 2016 року                                м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доц. Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.і.н. Байдич В.Г.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Кравчук Н.М.; проф. МКА Погорілець О.Г.; Слотвінський О.В.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; Прус О.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.; Рівний Д.М.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи; Дубчак В.В., заступник директора Коледжу з навчально-виховної роботи.

Порядок денний:

1. Про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам.
2. Про організацію профорієнтаційної роботи.
3. Різне.

1. Про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам.

СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам.
ВИСТУПИЛИ:
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам взяти до відома.
2.  Вченій раді, відділу правової та кадрової роботи та кафедрам Інституту при рекомендації науково-педагогічного працівника на присвоєння вченого звання керуватися Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 року №13. «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам».
3. Завідувачам кафедр обговорити Положення на чергових засіданнях кафедр.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                   01 листопада 2016 року

2. Про організацію профорієнтаційної роботи.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відбіркової комісії Кравчук Н.М., Вченого секретаря Парандій В.О., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію профорієнтаційної роботи.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Кравчук Н.М., Вченого секретаря Парандій В.О., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію профорієнтаційної роботи, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Кравчук Н.М., Вченого секретаря Парандій В.О., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію профорієнтаційної роботи взяти до відома.
2.  Роботу з організацію профорієнтаційної роботи в Інституті визнати задовільною.
3. Завідувачу відбіркової комісії Кравчук Н.М. спільно з деканом гуманітарно-економічного факультету Коцюком В.Д. розробити перспективний план профорієнтаційної роботи на 2017 рік та подати на розгляд керівництва Інституту.
4. Завідувачам випускових кафедр активізувати профорієнтаційну роботу з випускаючих спеціальностей.  
Гуменюк А.Ф., Коцюк В.Д., Олійник В.В., Циганюк Ю.В.                             протягом 2017 року
5. З профорієнтаційною метою до запланованих заходів національно-патріотичного спрямування на 2016/2017 навчальний рік залучати учнів загальноосвітніх навчальних закладів області.
Дубчак В.В.                                                                                                                               постійно
6. Профорієнтаційну роботу здійснювати відповідно до «Положення про організацію професійної орієнтації в Хмельницькому інституті МАУП» затвердженого Наказом директора від 06.06.2016 року №67/1
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                   01 листопада 2016 року

3. Різне.

3/1. Про виконання рішення Вченої ради від 26 вересня 2016 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.»
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про виконання рішення Вченої ради від 26 вересня 2016 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.».
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про виконання рішення Вченої ради від 26 вересня 2016 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про виконання рішення Вченої ради від 26 вересня 2016 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.» взяти до відома.
2. Визнати результати перевірки навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р. задовільними.
3. Завідувачам кафедр організувати роботу з перегляду і актуалізації навчально-методичної літератури з усіх дисциплін з акцентом на створення повного інформаційного пакету дисципліни.
4.Завідувачам кафедр організувати роботу з підготовки та удосконалення НМК дисциплін, що виносяться на індивідуальне вивчення студентів.
5. Викладачам іноземної мови Тітарчук В.Р., Костенку Д.В. розробити до 01.12.2016 року відповідно до державних стандартів та враховуючи напрями підготовки студентів робочі навчальні програми та НМК з дисциплін «Ділова іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Загальний контроль та відповідальність покласти на завідувача кафедри Савчук Л.О.
6. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ та ознайомити з наказом всіх відповідальних осіб під підпис.
Ярова Т.І.                                                                            не пізніше 14 листопада 2016 року
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                  02 листопада 2016 року

3/2. Про відзначення в Інституті Міжнародного дня студента.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Дубчака В.В. про відзначення в Інституті Міжнародного дня студента.
ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д., Парандій В.О., Рівний Д.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Дубчака В.В. про відзначення в Інституті Міжнародного дня студента, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Дубчака В.В. про відзначення в Інституті Міжнародного дня студента взяти до відома.
2. Дубчаку В.В. підготувати сценарій святкового заходу до Міжнародного дня студента та залучити до організації Студентську раду Інституту.
3. За поданням Студентської ради Інституту, завідувачів кафедр, деканатів Інституту та Коледжу відзначити подяками, грамотами кращих студентів.
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                               не пізніше 16 листопада 2016 року

3/3. Про виховну роботу в Інституті.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Дубчака В.В. про виховну роботу в Інституті.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Коцюк В.Д., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію Дубчака В.В. про виховну роботу в Інституті, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Дубчака В.В. про виховну роботу в Інституті взяти до відома.
2. Організацію виховної роботи в Інституті визнати задовільною.
3. Дубчаку В.В. та Голові Студентської ради Рівному Д.М. активізувати роботу щодо випуску друкованого органу студентського самоврядування, а саме газети «Студентська хвиля».
4. Голові Студентської ради Рівному Д.М. обговорити на черговому засіданні Студентської ради Інституту «Концепцію Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» та Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» для подальшого врахування у роботі.
5. Дубчаку В.В. забезпечити висвітлення інформації про заходи виховного спрямування, що відбуваються у Інституті на офіційному web-сайті.
Дубчак В.В.                                                                                                                       постійно
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 02 листопада 2016 року

3/4. Про організацію навчального процесу в Інституті.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організації навчального процесу в Інституті.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Коцюк В.Д., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організацію навчального процесу в Інституті, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організацію навчального процесу в Інституті взяти до відома.
2. Зобов’язати фахівців деканатів Інституту та Коледжу щоденно здійснювати перевірку навчальних занять та подавати оперативну інформацію деканам факультетів та директору Коледжу.
3. Деканам факультетів Коцюку В.Д., Кіщенку Б.М. та директору Коледжу Парандій В.О. щомісяця подавати інформацію щодо відвідування занять студентами та дотримання трудової дисципліни науково-педагогічними та педагогічними працівниками директору Інституту Білому Л.Г.
Кіщенко Б.М., Коцюк В.Д., Парандій В.О.                                                              щомісяця
4. Навчальній частині щомісяця здійснювати перевірку дотримання вичитки педагогічного навантаження науково-педагогічними, педагогічними працівниками та здійснювати звірку даних з бухгалтерією Інституту.
Альошко О.К., Ковальчук О.Л.                                                                                     щомісяця
5. Голові Студентської ради Рівному Д.М. довести рішення Вченої ради до відома членів Студентської ради та студентів Інституту та подати на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо покращення організації навчального процесу.
Рівний Д.М.                                                                                         до 16 листопада 2016 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                  02 листопада 2016 року

3/5. Про проведення ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2016/2017 навчальному році.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про проведення ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2016/2017 навчальному році.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт ХІV «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2016/2017 навчальному році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про проведення ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2016/2017 навчальному році взяти до відома.
2. Провести Конкурс відповідно до «Положення про щорічний Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (затвердженого наказом директора від 27.10.2015 р. №95).
3. Студентському науковому товариству укласти та здійснити розсилку Інформаційного листа конкурсу у вищі та загальноосвітні навчальні заклади держави.
Студентське наукове товариство                                                         до 3 листопада 2016 року
4. Сформувати склад конкурсної комісії та затвердити його в установленому порядку відповідно до Положення.
Парандій В.О., завідувачі кафедр                                                   не пізніше 11 квітня 2017 року
5. Зобов’язати завідувачів кафедри залучати учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у Конкурсі через Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України) у відповідності до Договору про спільну діяльність від 23 квітня 2013 року.
6.  Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідні накази та ознайомити з ними всіх відповідальних осіб під підпис.
Ярова Т.І.                                               не пізніше 16 листопада 2016 року

3/6. Про підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та Плану проведення наукових заходів у 2017 році.
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та Плану проведення наукових заходів у 2017 році
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та Плану проведення наукових заходів у 2017 році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та Плану проведення наукових заходів у 2017 році взяти до відома.
2. Завідувачам кафедр до 25 листопада 2016 року підготувати та передати заступнику директора Парандій В.О.:
1.1. Підсумкові звітні матеріали з наукової роботи кафедр за 2016 рік.
1.2. Плани проведення наукових заходів у 2017 році.
3. Заступнику директора Парандій В.О. підготувати узагальнений Звіт про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та План проведення наукових заходів у 2017 році до чергового засідання Вченої ради Інституту 28 листопада 2016 року.
4. Після розгляду на черговому засіданні Вченої ради надіслати Звіт та План на електронну адресу Центру організації наукової роботи МАУП ()
Парандій В.О.                                                                                     до 14 грудня 2016 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                              до 02 листопада 2016 року
6.  Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідні накази та ознайомити з ними всіх відповідальних осіб під підпис.
Ярова Т.І.                                               не пізніше 16 листопада 2016 року

3/7. Про застосування державної мови в навчально-виховному процесі та виконання у повному обсязі мовного законодавства України.
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Білого Л.Г. про застосування державної мови в навчально-виховному процесі та виконання у повному обсязі мовного законодавства України
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Коцюк В.Д., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Білого Л.Г. про застосування державної мови в навчально-виховному процесі та виконання у повному обсязі мовного законодавства України, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Білого Л.Г. про застосування державної мови в навчально-виховному процесі та виконання у повному обсязі мовного законодавства України взяти до відома.
2. У робочий час у Інституті науково-педагогічним, педагогічним працівникам та іншому персоналу використовувати українську мову.
3. Завідувачам кафедр переглянути навчально-методичний супровід навчально-процесу на відповідність його мовному законодавству України.
4. З метою розширення сфери застосування державної мови рекомендувати кафедрам Інституту, бібліотечно-інформаційному відділу, відділу соціально-виховної роботи посилити роботу з популяризації української мови.
5. Керівникам відділів, підрозділів Інституту, завідувачам кафедр керуватись у роботі чинним мовним законодавством України та Листом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 року №1/9-542 «про застосування державної мови».
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                              до 02 листопада 2016 року


Голова Вченої ради                     Л.Г. Білий

Вчений секретар                         В.О.Парандій