МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 9

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

30 жовтня 2017 року      м. ХмельницькийУповноважений Головою Вченої ради – к.ю.н. Циганюк Ю.В.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; Ковтонюк О.П.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Стребкова Л.М., к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.
Запрошені: завідувач відділу правової та кадрової роботи

Порядок денний:


1. Про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам
2. Про організацію профорієнтаційної роботи у 2017/2018 навчальному році
3. Про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2018 рік
4. Різне.

1. Про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам.

ВИСТУПИЛИ: Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про порядок присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам взяти до відома.
2.  Вченій раді, відділу правової та кадрової роботи та кафедрам Інституту при рекомендації науково-педагогічного працівника на присвоєння вченого звання керуватися Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.01.2016 року №13. «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам».
3. Завідувачам кафедр обговорити Положення на чергових засіданнях кафедр.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          01 листопада 2017 року

2. Про організацію профорієнтаційної роботи.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію профорієнтаційної роботи.

ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію профорієнтаційної роботи, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію профорієнтаційної роботи взяти до відома.
2.  Роботу з організацію профорієнтаційної роботи в Інституті визнати задовільною.
3. Завідувачу відбіркової комісії Стребковій Л.М. спільно з деканом гуманітарно-економічного факультету Коцюком В.Д. організовувати профорієнтаційну роботу у відповідності до Плану профорієнтаційної роботи на 2017/2018 навчальний рік та кожного місяця подавати звіт на розгляд керівництва Інституту.
4. Завідувачам випускових кафедр активізувати профорієнтаційну роботу з випускаючих спеціальностей.  
Гуменюк А.Ф., Коцюк В.Д., Олійник В.В., Циганюк Ю.В.                 протягом 2017/18 н.р.
5. З профорієнтаційною метою до запланованих заходів національно-патріотичного спрямування на 2017/2018 навчальний рік залучати учнів загальноосвітніх навчальних закладів області.
Коцюк В.Д.                                                                                                                       постійно
6. Профорієнтаційну роботу здійснювати відповідно до «Положення про організацію професійної орієнтації в Хмельницькому інституті МАУП» затвердженого Наказом директора від 06.06.2016 року №67/1
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          01 листопада 2017 року

3. Про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2018 рік.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2018 рік.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2018 рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2018 рік взяти до відома.
2. Зобов’язати завідувачів випускових кафедр відповідно до діючих вимог забезпечити роботу державних екзаменаційних комісій у 2018 році.
Гуменюк А.Ф., Олійник В.В., Коцюк В.Д., Циганюк Ю.В.                      протягом  2018 року
3. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. здійснювати загальний контроль над дотриманням графіку роботи державних екзаменаційних  комісій.
Ковальчук О.Л.                                                                                протягом  2018 року
4. Всім керівникам навчальних підрозділів, що задіяні в організації роботи державних екзаменаційних комісії керуватися складом комісій на 2018 рік.
Керівники навчальних підрозділів                                                            протягом  2018 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          01 листопада 2017 року

4. Різне.

4/1. Про виконання рішення Вченої ради від 25 вересня 2017 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2017/2018 н.р.»

СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про виконання рішення Вченої ради від 25 вересня 2017 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2017/2018 н.р.».

ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про виконання рішення Вченої ради від 25 вересня 2017 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.», Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про виконання рішення Вченої ради від 25 вересня 2017 року, протокол №8 «Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.» взяти до відома.
2. Визнати результати перевірки навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р. задовільними.
3. Завідувачам кафедр організувати роботу з перегляду і актуалізації навчально-методичної літератури з усіх дисциплін з акцентом на створення повного інформаційного пакету дисципліни.
4.Завідувачам кафедр організувати роботу з підготовки та удосконалення НМК дисциплін, що виносяться на індивідуальне вивчення студентів.
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис заступника директора Інституту Парандій В.О. відповідний наказ та ознайомити з наказом всіх відповідальних осіб під підпис.
Завідувач відділу правової  та кадрової роботи            не пізніше 14 листопада 2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          02 листопада 2017 року

4/2. Про відзначення в Інституті Міжнародного дня студента.
СЛУХАЛИ:
Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про відзначення в Інституті Міжнародного дня студента.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Рівний Д.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про відзначення в Інституті Міжнародного дня студента, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про відзначення в Інституті Міжнародного дня студента взяти до відома.
2. Коцюку В.Д. підготувати сценарій святкового заходу до Міжнародного дня студента та залучити до організації Студентську раду Інституту.
3. За поданням Студентської ради Інституту, завідувачів кафедр, деканату Інституту відзначити подяками, грамотами кращих студентів.
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис заступника директора Інституту Парандій В.О. відповідний наказ.
Завідувач відділу правової  та кадрової роботи            не пізніше 16 листопада 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          02 листопада 2017 року

4/3. Про проведення ХV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2017/2018 навчальному році.

СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про проведення ХV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2017/2018 навчальному році.
ВИСТУПИЛИ: Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт ХV «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2017/2018 навчальному році, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про проведення ХV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» у 2017/2018 навчальному році взяти до відома.
2. Провести Конкурс відповідно до «Положення про щорічний Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» (затвердженого наказом директора від 27.10.2015 р. №95).
3. Студентському науковому товариству укласти та здійснити розсилку Інформаційного листа конкурсу у вищі та загальноосвітні навчальні заклади держави.
Студентське наукове товариство                                                до 3 листопада 2017 року
4. Сформувати склад конкурсної комісії та затвердити його в установленому порядку відповідно до Положення.
Парандій В.О., завідувачі кафедр                                          не пізніше 11 квітня 2017 року
5. Зобов’язати завідувачів кафедри залучати учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у Конкурсі через Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України) у відповідності до Договору про спільну діяльність від 23 квітня 2013 року.
6.  Завідувачу відділу правової та кадрової роботи на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис заступника директора Інституту Парандій В.О. відповідні накази та ознайомити з ними всіх відповідальних осіб під підпис.
Завідувач відділу правової  та кадрової роботи            не пізніше 16 листопада 2017 року

4/4. Про підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році та Плану проведення наукових заходів у 2018 році

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році та Плану проведення наукових заходів у 2018 році
ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році та Плану проведення наукових заходів у 2018 році, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про підготовку узагальненого Звіту про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році та Плану проведення наукових заходів у 2018 році взяти до відома.
2. Завідувачам кафедр до 24 листопада 2017 року підготувати та передати заступнику директора Парандій В.О.:
1.1. Підсумкові звітні матеріали з наукової роботи кафедр за 2017 рік.
1.2. Плани проведення наукових заходів у 2018 році.
3. Заступнику директора Парандій В.О. підготувати узагальнений Звіт про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2017 році та План проведення наукових заходів у 2018 році до чергового засідання Вченої ради Інституту 27 листопада 2017 року.
4. Після розгляду на черговому засіданні Вченої ради надіслати Звіт та План на електронну адресу Центру організації наукової роботи МАУП ()
Парандій В.О.                                                                            до 14 грудня 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                     до 02 листопада 2017 року
6.  Завідувачу відділу правової та кадрової роботи на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис заступника директора Інституту Парандій В.О. відповідні накази та ознайомити з ними всіх відповідальних осіб під підпис.
Завідувач відділу правової  та кадрової роботи            не пізніше 16 листопада 2017 року

4/5. Про документаційне забезпечення освітнього процесу в Інституті
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про документацій не забезпечення освітнього процесу в Інституті
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про документацій не забезпечення освітнього процесу в Інституті, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про документацій не забезпечення освітнього процесу в Інституті взяти до відома.
2. Для ефективної організації освітнього процесу в Інституті та забезпечення його новою навчальною документацією користуватися «Порядком оформлення документації з освітньої діяльності в Академії» (затверджено наказом ректора Академії від 10 жовтня 2017 року №140-о).
3. вважати таким, що втратив чинність наказ ректора Академії від 20 травня 2013 року №70-о «Про документацій не забезпечення навчального процесу в Академії».
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис заступника директора Інституту Парандій В.О. відповідний наказ.
Завідувач відділу правової  та кадрової роботи            не пізніше 16 листопада 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          02 листопада 2017 року

4/6. Про внесення змін до складів відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М. щодо необхідності внесення змін до складів відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Стребкової Л.М. щодо ухвалення складів відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Дубініної К.А. щодо необхідності внесення змін до складів відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік взяти до відома.
2. Ухвалити оновлені склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік.
3. Завідувачу відбіркової комісії Стребковій Л.М. направити оновлені склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік на розгляд до  Департаменту забезпечення роботи приймальної комісії, підготовки наказів та комп’ютерної бази даних Академії (м. Київ).
Стребкова Л.М.                                                                               01 листопада 2017 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                              31 жовтня 2017 року
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис заступника директора Інституту Парандій В.О. відповідний наказ.
Завідувач відділу правової  та кадрової роботи                               01 листопада 2017 року

4/7. Про рекомендацію до друку збірників наукових праць.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. щодо розгляду та рекомендації до друку збірників наукових праць.
ВИСТУПИЛИ: Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірників наукових праць, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП: Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2017. – Вип. 9. – 104 с.
3. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП: Психологія ХХІ століття: теоретичні та практичні дослідження: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Ви-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 6. – 168 с.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                              31 жовтня 2017 року


Уповноважений
Головою Вченої ради                                   Ю.В. Циганюк


Вчений секретар                                        В.О. Парандій