МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПРОТОКОЛ № 8

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП

                                   26 вересня 2016 року                                м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доц. Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.і.н. Байдич В.Г.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; проф. МКА Погорілець О.Г.; проф. МКА Матвіюк К.І.; Слотвінський О.В.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; Прус О.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи.

Порядок денний:
1. Про підсумки роботи у 2015/2016 навчальному році.
2. Про роботу відбіркової комісії у 2016/2017 навчальному році.
3. Різне.

1. Про підсумки роботи у 2015/2016 навчальному році.

СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про підсумки роботи у 2015/2016 навчальному році.

ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.,  Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про підсумки роботи у 2015/2016 навчальному році, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про підсумки роботи у 2015/2016 навчальному році взяти до відома.
2.  Роботу Інституту за підсумками 2015/2016 навчальному році визнати задовільною.
3. Стан виконання навчального навантаження у 2015/2016 навчальному році визнати задовільним.
4. План роботи Інституту на 2015/2016 навчальний рік вважати виконаним.
5. Затвердити звіт про діяльність Інституту у 2015/2016 навчальному році.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               27 вересня 2016 року


2. Про роботу відбіркової комісії у 2016/2017 навчальному році.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенка Б.М. про роботу відбіркової комісії у 2016/2017 навчальному році.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенка Б.М. про роботу відбіркової комісії у 2016/2017 навчальному році, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенка Б.М. про роботу відбіркової комісії у 2016/2017 навчальному році взяти до відома.
2.  Роботу відбіркової комісії у 2015/2016 навчальному році визнати задовільною.
3. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д. спільно з завідувачами кафедр подати на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо профорієнтаційної роботи на 2017 рік враховуючи досвід поточного року.
Коцюк В.Д.                                                                                          24 жовтня 2016 року
4. Завідувачу  відбіркової комісії врахувати у роботі в поточному навчальному році зміни законодавства в сфері вищої освіти.
Завідувач відбіркової комісії                                                                                       постійно


3. Різне.

3/1. Про підготовку справ з акредитації.
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Білого Л.Г. про підготовку справ з акредитації.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Гуменюк А.Ф., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Білого Л.Г. про підготовку справ з акредитації, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Білого Л.Г. про підготовку справ з акредитації взяти до відома.
2. Розпочати підготовку справ з акредитації освітнього рівня «бакалавр» в галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціальності 053 «Психологія».
3. Для підготовки справ з акредитації створити комісію у складі:
Парандій В.О. – заступник директора;
Коцюк В.Д. – декан гуманітарно-економічного факультету;
Гуменюк А.Ф. – завідувач кафедри економіки та управління;
Олійник В.В. – завідувач кафедри психології.
4. Сформувати «План-графік підготовки матеріалів та формування справ з акредитації».
Парандій В.О.                                                                               29 вересня 2016 року
5. Завідувачу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                          не пізніше 12 жовтня 2016 року

3/2. Про відзначення в Інституті Дня захисника України.
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Коледжу Дубчака В.В. про відзначення в Інституті Дня захисника України.
ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д., Туз С.П.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Коледжу Дубчака В.В. про відзначення Дня захисника України, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Коледжу Дубчака В.В. про відзначення Дня захисника України взяти до відома.
2. Заступника директора Коледжу Дубчаку В.В. підготувати сценарій святкового заходу до Дня захисника України та залучити до організації Студентську раду Інституту.
3. Викладачу фізичного виховання Тузу С.П. сформувати команди та організувати проведення спортивно-розважального заходу «Козацькі забави».
4. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д. та директору Коледжу Парандій В.О. забезпечити явку студентів у актовий зал.
Коцюк В.Д., Парандій В.О.                                            12 жовтня 2016 року

3/3. Про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р., Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р. взяти до відома.
2. Сформувати «План-графік перевірки навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр на І семестр 2016/2017 н.р.».
Парандій В.О.                                                                               29 вересня 2016 року
3. Перевірку здійснювати відповідно до вимогам нормативних документів Міжрегіональної Академії управління персоналом та чинного законодавства про освіту.
4. Результати перевірки кафедр оформити службовою запискою та обговорити на черговому засіданні Вченої ради.
Парандій В.О.                                                                               29 вересня 2016 року
5. Завідувачу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                          не пізніше 17 жовтня 2016 року

3/4. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками наукового семінару «Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості» (27 квітня 2016 р.).
СЛУХАЛИ:
    Інформацію завідувача кафедри фундаментальної підготовки Савчук Л.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками наукового семінару «Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості» (27 квітня 2016 р.).
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри фундаментальної підготовки Савчук Л.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками наукового семінару «Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості» (27 квітня 2016 р.)., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача кафедри фундаментальної підготовки Савчук Л.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками наукового семінару «Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості» взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками засідання круглого столу: Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін-ту МАУП, 2016. – Вип. 1.


Голова Вченої ради                   Л.Г. Білий

Вчений секретар                      В.О. Парандій