МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 7

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

31 серпня 2017 року                            м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; Ковтонюк О.П.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи; завідувач відбіркової комісії Стребкова Л.М.

Порядок денний:

1. Про підсумки 2016/2017 навчального року
2. Про стан готовності Інституту до початку до 2017/2018 навчального року
3. Про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2017/2018 навчальний рік
4. Про роботу бібліотечно-інформаційного відділу
5. Різне

1. Про підсумки 2016/2017 навчального року

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки 2016/2017 навчального року.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Альошко О.К., Коцюк В.Д.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки 2016/2017 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки 2016/2017 навчального року взяти до відома.
2.  Роботу Інституту у 2016/2017 навчальному році визнати задовільною.
3. У 2017/2018 навчальному році посилити профорієнтаційну роботу з метою збільшення наборів здобувачів вищої освіти на денну та заочну форми навчання.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2017 року

2. Про стан готовності Інституту до початку до 2017/2018 навчального року

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. та заступника директора з АГР Добрянського М.І.  про стан готовності Інституту до початку до 2017/2018 навчального року.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Альошко О.К., Коцюк В.Д.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. та заступника директора з АГР Добрянського М.І.  про стан готовності Інституту до початку до 2017/2018 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. та заступника директора з АГР Добрянського М.І. про стан готовності Інституту до початку до 2017/2018 навчального року взяти до відома.
2.  Стан готовності Інституту до початку 2017/2018 навчального року визнати задовільними.
3. Ухвалити науково-педагогічне навантаження кафедр на 2017/2018 навчальний рік.
3. Ухвалити розклад занять на І семестр 2017/2018 навчального року.
4. Ухвалити план роботи Інституту на 2016/2017 навчальний рік.
5. Ухвалити комплекси навчально-методичного забезпечення на 2017/2018 навчальний рік з дисциплін, які викладаються в Інституті (НМК зберігаються на кафедрах інституту).
6. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д. та коменданту гуртожитку Малендевич С.П. здійснити поселення студентів у гуртожиток Інституту в установленому порядку. Підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Коцюк В.Д., Ярова Т.І.                                                                               1 вересня 2017 року
7. Адміністратору мереж підготувати до роботи навчальні комп’ютерні класи та здійснити профілактичну перевірку комп’ютерної техніки в адміністративних приміщеннях.
8. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д., директору Коледжу Парандій В.О. та завідувачу відбіркової комісії Стребковій Л.М. узгодити план проведення профорієнтаційної роботи на 2017/2018 навчальний рік. Підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. наказ про проведення профорієнтаційної роботи серед учнів районних загальноосвітніх шкіл.
Коцюк В.Д., Ярова Т.І.                                                                      8 вересня 2017 року
9. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. наказ «Про заборону тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв на території Інституту».
Коцюк В.Д.                                                                                             8 вересня 2017 року
10. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. здійснити перевірку протипожежного режиму та виконання вимог пожежної безпеки в Інституті.
11. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2017 року

3. Про роботу бібліотечно-інформаційного відділу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача бібліотечно-інформаційного відділу Костенка Д.В. про роботу відділу.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача  бібліотечно-інформаційного відділу Костенка Д.В. про роботу відділу, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача  бібліотечно-інформаційного відділу Костенка Д.В. про роботу відділу взяти до відома.
2.  Роботу бібліотечно-інформаційного відділу визнати задовільною.
3. Завідувачу  бібліотечно-інформаційного відділу Костенку Д.В. спільно з завідувачами кафедр подати на розгляд керівництва Інституту пропозиції щодо поповнення бібліотечного фонду.
Костенко Д.В., завідувачі кафедр                                                   до 2 жовтня 2017 року
4. Завідувачу  бібліотечно-інформаційного відділу Костенку Д.В. підготувати електронний каталог видань, що зберігаються у бібліотечно-інформаційному відділі.
Костенко Д.В.                                                                          до 18 грудня 2017 року
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                      до 4 вересня 2017 року


4. Різне.

4/1. Про внесення змін до складу Вченої ради Інституту.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту  взяти до відома.
2. Вивести зі складу Вченої ради:
Дубініну Катерину Анатоліїну, завідувача відбіркової комісії (в зв’язку зі звільненням (Наказ від 30.06.2017 р. №21).
3. Ввести до складу Вченої ради:
Стребкову Ларису Миколаївну, завідувача відбіркової комісії.
4. Ухвалити оновлений склад Вченої ради Інституту.
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2017 року


4/2. Про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2017/2018 навчальний рік.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2017/2018 навчальний рік.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Альошко О.К.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2017/2018 навчальний рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розподіл та закріплення навчального навантаження на 2017/2018 навчальний рік взяти до відома.
2. Ухвалити рішення про розподіл педагогічного навантаження на 2017/2018 навчальний рік відповідно до сформованих кафедрами карток педнавантаження науково-педагогічних працівників.
3. Закріпити педагогічне навантаження за кафедрами:
Кафедра психології – всього годин: 2683,51
       в.т.ч. денна форма: 2403,54
                 заочна форма: 279,97;
Кафедра теорії та практики туризму – всього годин: 646,53;
Кафедра комерційного та трудового права (права та правоохоронної діяльності): всього годин: 3861,79
                     в.т.ч. денна форма: 2997,33
                     заочна форма: 864,46;

Кафедра економіки та управління:  всього годин: 2168,85
                                                                       в.т.ч. денна форма: 918,60
                                                                       заочна форма: 1250, 25;
Кафедра фундаментальної підготовки: всього годин: 1012,12
                                                                             в.т.ч. денна форма: 898,68
                                                                             заочна форма: 113,44;
Всього по Інституту – 10 372,8 годин.
4. Педагогічне навантаження для наборів 11-17 та 4-18 табелювати по факту вичитки годин та подавати у бухгалтерію по завершенню заліково-екзаменаційних сесій.
Кіщенко Б.М.                                                                    протягом навчального року
5. Бухгалтерії та навчальній частині протягом навчального року здійснювати контроль над вичиткою педагогічного навантаження, в кінці кожного семестру робити контрольні звірки.
Альошко О.К., Ковальчук О.Л.                                             протягом навчального року
6. Відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2017 року


4/3. Про розгляд та схвалення «Плану роботи Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” на 2017/18 навчальний рік.
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та схвалення «Плану роботи Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” на 2017/18 навчальний рік.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Коцюк В.Д., Добрянський М.І., Гуменюк А.Ф., Дацюк О.А., Олійник В.В., Савчук Л.О., Циганюк Ю.В., Костенко Д.В., Ярова Т.І.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та схвалення «Плану роботи Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” на 2017/18 навчальний рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та схвалення «Плану роботи Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління персоналом” на 2017/18 навчальний рік взяти до відома.
2. Схвалити плани роботи усіх навчальних та організаційних підрозділів Інституту: відділу правової та кадрової роботи, бібліотечно-інформаційного відділу, начальної частини, гуманітарно-економічного факультету, кафедри психології, кафедри права та правоохоронної діяльності, кафедри економіки та управління, кафедри фундаментальної підготовки, відділу адміністративно-господарської роботи.
3. Відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2017 року


4/4. Про підготовку навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2017/2018 навчального року
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про підготовку навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2017/2018 навчального року
ВИСТУПИЛИ: Гуменюк А.Ф., Дацюк О.А., Коцюк В.Д., Олійник В.В., Савчук Л.О., Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про підготовку навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2017/2018 навчального року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про підготовку навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2017/2018 навчального року взяти до відома.
2. Стан розробки навчального та навчально-методичного забезпечення кафедр Інституту та їх готовність до 2017/2018 навчального року визнати задовільним.
3. Доопрацювати документацію кафедр, навчально-методичне забезпечення з дисциплін закріплених за кафедрами, усунути виявлені недоліки, визначити їх причини та обговорити на засіданнях кафедр.
Завідувачі кафедр, науково-педагогічний склад                         до 29 вересня 2017 року
4. Проведену роботу обговорити на оперативній нараді за головування заступника директора Інституту Парандій В.О. та надати письмові довідки директору Інституту Білому Л.Г.
Парандій В.О.                                                          до 9 жовтня 2017 року
    5. З метою інформатизації навчального процесу, формування електронної бібліотеки Інституту оновлене навчально-методичне забезпечення з дисциплін закріплених за кафедрами подати адміністратору мереж для розміщення на офіційному сайті Інституту.
Завідувачі кафедр,
науково-педагогічні працівники                                    до 20 жовтня 2017 року
6. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2017 року


4/5. Про зміну назви кафедри комерційного та трудового права на кафедру права та правоохоронної діяльності.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію директора Інституту про зміну назви кафедри комерційного та трудового права на кафедру права та правоохоронної діяльності.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту про зміну назви кафедри комерційного та трудового права на кафедру права та правоохоронної діяльності., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Перейменувати з 1 вересня 2017 року кафедру комерційного та трудового права на кафедру права та правоохоронної діяльності.
3. У зв’язку з прийняттям рішення про перейменування кафедри завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати необхідні документи до затвердження директором Інституту з подальшим внесенням змін до відповідних кадрових документів.
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                            31 серпня 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2017 року


4/6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками наукового заходу «Шевченківські читання», що відбувся 10 березня 2017 року.

СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками наукового заходу.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками наукового заходу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками наукового заходу: Шевченківські читання:
Українська мова і нація: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельниц. ін.-ту МАУП, 2017. – Вип. 8. – 84 с.


4/7. Про розподіл ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальностей 051 «Економіка», 053 «Психологія» та першим (бакалаврським) рівнем спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 242 «Туризм»
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розподіл ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальностей 051 «Економіка», 053 «Психологія» та першим (бакалаврським) рівнем спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 242 «Туризм»
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Коцюк В.Д., Стребкова Л.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розподіл ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальностей 051 «Економіка», 053 «Психологія» та першим (бакалаврським) рівнем спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 242 «Туризм», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розподіл ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальностей 051 «Економіка», 053 «Психологія» та першим (бакалаврським) рівнем спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 242 «Туризм» взяти до відома.
2. Розподілити ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 053 «Психологія»:
загальний обсяг – 30 осіб.
в т.ч. денна форма навчання – 10 осіб,
          заочна форма навчання – 20 осіб.
3. Розподілити ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальності 051 «Економіка»:
загальний обсяг – 30 осіб.
в т.ч. денна форма навчання – 10 осіб,
                   заочна форма навчання – 20 осіб.
4. Розподілити ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»:
загальний обсяг – 25 осіб.
в т.ч. денна форма навчання – 10 осіб,
                   заочна форма навчання – 15 осіб.
5. Розподілити ліцензований обсяг підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем спеціальності 242 «Туризм»:
загальний обсяг – 30 осіб.
в т.ч. денна форма навчання – 10 осіб,
                   заочна форма навчання – 20 осіб.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. подати рішення про розподіл ліцензованого обсягу підготовки здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем спеціальностей 051 «Економіка», 053 «Психологія» та першим (бакалаврським) рівнем спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 242 «Туризм» для затвердження Вченою радою ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
7. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
8. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 31 серпня 2017 рокуГолова Вченої ради                     Л.Г. Білий


Вчений секретар                       В.О. Парандій