МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 6

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП
»

29 червня 2016 року                            м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доцент Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.і.н. Байдич В.Г., к.і.н., доц. Ковальчук Т.В.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Прус О.В.; Трофименко К.В.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Погорілець О.Г.; Шуст І.В.; Слотвінський О.В.
Запрошені: Кримська О.М., завідувач відділу правової та кадрової роботи, кандидат історичних наук.

Порядок денний:
1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту.
2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2015/2016 навчального року деканатів Інституту та Коледжу.
3. Про хід підготовки Інституту до 2016/2017 навчального року.
4. Про виконання плану роботи адміністративно-господарським відділом Інституту
5. Різне.

1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту.


СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри Гуменюк А.Ф. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри економіки та управління;
інформацію в.о. завідувача кафедри Олійник В.В. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри психології;
інформацію завідувача кафедри Дацюка О.А. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри українського православ’я і теології;
інформацію завідувача кафедри Савчук Л.О. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри фундаментальної підготовки;
інформацію завідувача кафедри Ковальчук Т.В. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри теорії та практики туризму;
інформацію завідувача кафедри Циганюк Ю.В. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри комерційного та трудового права.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Ковальчук О.Л., Кіщенко Б.М., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Дацюка О.А.,  Олійник В.В., Ковальчук Т.В.,  Савчук Л.О., Циганюк Ю.В.  про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Дацюка О.А.,  Олійник В.В., Ковальчук Т.В.,  Савчук Л.О., Циганюк Ю.В.  взяти до відома.
2 Освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту у 2015/2016 навчальному році визнати задовільною.
3. Затвердити звіти про роботу кафедр у 2015/2016 навчальному році.
4. Науково-педагогічним працівникам кафедр посилити роботу щодо публікації у виданнях, що індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus.
5. Завідувачу правової та кадрової роботи Кримській О.М. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                               не пізніше 30 червня 2016 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 червня 2016 року

2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2015/2016 навчального року деканатів Інституту та Коледжу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 2015/2016 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Гуменюк А.Ф., Циганюк Ю.В., Ковальчук О.Л., Олійник В.В., Ковальчук О.Л., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 2015/2016 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д.  та директора Коледжу Парандій В.О. взяти до відома.
2.  Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання Інституту та Коледжу визнати задовільними.
3. За підсумками заліково-екзаменаційної сесії у зв’язку з академічними заборгованостями подати на відрахування наступних студентів: Табенського Михайла Валентиновича (гр. ІН8-9-14-Б1То (4.0 д), Варгату Наталію Олександрівну (гр. ІН8-9-13 БПс (4.0 д)
4. Деканатам направити до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету звіти за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання.
5. Декану факультету денної форми навчання Коцюку В.Д.  та директору Коледжу Парандій В.О. підготувати та передати до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету оригінали заліково-екзаменаційних відомостей.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 червня 2016 року

3. Про хід підготовки Інституту до 2016/2017 навчального року.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2016/2017 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Добрянський М.І., Альошко О.К., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2016/2017 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2016/2017 навчального року взяти до відома.
2.  Хід підготовки  Інституту до 2016/2017 навчального року визнати задовільними.
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. підготувати та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. план проведення поточного ремонту приміщень Інституту у канікулярний період.
4. Кафедрам Інституту здійснити планування попереднього педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік з урахування результатів роботи науково-педагогічних працівників у 2015/2016 навчальному році.
5. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. здійснити перевірку виконання навантаження науково-педагогічними працівниками Інституту.
6. Заступника директора з АГР Добрянському М.І. у літній період посилити протипожежний режим та виконання вимог пожежної безпеки в Інституті.
7. Заступнику директора Парандій В.О. спільно з головним бухгалтером Альошко О.К. проаналізувати штатні розписи Інституту та Коледжу та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. пропозиції щодо проведення реорганізації структури.
Парандій В.О., Альошко О.К.                                                     до 19 серпня 2016 року

4. Про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Альошко О.К.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту взяти до відома.
2.  Виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту визнати задовільним.
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. спільно з головним бухгалтером Альошко О.К. підготувати та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. кошторис витрат на здійснення ремонтних робіт та поточних господарських витрат на 2016/2017 навчальний рік.
Добрянський М.І., Альошко О.К.                                                       до 8 липня 2016 року

5. Різне.

5/1. Про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні – серпні 2016 року.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні – серпні 2016 року.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні – серпні 2016 року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про роботу відбіркової комісії під час вступної кампанії у липні – серпні 2016 року взяти до відома.
2. Під час вступної кампанії керуватися «Правилами прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у 2016 році» та нормативними документами Міністерства освіти та науки України.
3. Для ефективної роботи тимчасово перевести на липень до відбіркової комісії декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., в.о. декана факультету заочної форми навчання Кіщенка Б.М., на серпень – завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л.
4. Працівникам відбіркової комісії забезпечити прийом документів від абітурієнтів, своєчасне проведення вступних екзаменів та фахових вступних випробувань.
5. Завідувачу правової та кадрової роботи Кримській О.М. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                               не пізніше 30 червня 2016 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 червня 2016 року

5/2. Про зміни у складі Вченої ради.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про зміни у складі Вченої ради.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про зміни у складі Вченої ради, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про зміни у складі Вченої ради  взяти до відома.
2. Вивести зі складу Вченої ради завідувача кафедри психології, кандидата психологічних наук, доцента Гундерук Л.М. в зв’язку зі звільненням.
3. Завідувачу правової та кадрової роботи Кримській О.М. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                               не пізніше 30 червня 2016 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 червня 2016 рокуГолова Вченої ради                                   Л.Г. Білий

Вчений секретар                                      В.О. Парандій