МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 5

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


25 травня 2015 року                                                                                                                 м. Хмельницький
 
(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)
 
Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В.
Запрошені: Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти; Малендевич С.П., комендант гуртожитку Інституту; Ясюк О., голова студентської ради гуртожитку; Мазар І., голова студентської ради Коледжу.


Порядок денний:
1. Про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році
2. Різне

1. Про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Результати роботи з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році визнати задовільними.
3. Завідувачу кафедри теорії та практики туризму спільно з заступником директора Парандій В.О. здійснити додаткову перевірку навчально-методичного забезпечення зі спеціальності «Туризмознавство» (за видами) ОКР «Спеціаліст» у зв’язку з розглядом акредитаційної справи у МОН України.
4. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» завідувачам випускових кафедр розглянути можливість ліцензування спеціальностей ОКР «Магістр», пропозиції надати на розгляд керівництва Інституту.
2. Різне.
2/1. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП від 20.05.2015 р. №38/1 щодо організації начального процесу в період проведення основної сесії ЗНО
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП від 20.05.2015 р. №38/1 щодо організації навчального процесу в період проведення основної сесії ЗНО.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО визнати задовільною.
3. Інспектору з кадрів Прозоровській Л.В. прослідкувати за дотриманням з боку науково-педагогічних та адміністративних працівників вимог наказу директора Інституту Білого Л.Г. від 20.05.2015 року №38/1 «Про перенесення режиму роботи для працівників Інституту на період проведення ЗНО», у разі невиконання норм наказу ставити до відома керівництво Інституту.
Прозоровська Л.В.                                                                   протягом червня  2015 року
4. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л., деканам факультетів Коцюку В.Д., Кіщенку Б.М. та директору Коледжу Парандій В.О. взяти під особливий контроль дотримання розкладів заліково-екзаменаційних сесій, графіків роботи ДЕК та ДПА на денній та заочній формах навчання.
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення ЗНО.

2/2. Про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2014/2015 навчального року.
СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2014/2015 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Добрянський М.І., Малендевич С.П., Ясюк О.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2014/2015 навчального року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД.  взяти до відома.
2. Підготовку до  виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2014/2015 навчального року визнати задовільною.
3. Коменданту гуртожитку Малендевич С.П., декану факультету денної форми навчання Коцюку В.Д. здійснити виселення студентів в установленному порядку.
4. На підставі заяв студентів підготувати накази про виселення студентів з гуртожитку та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г.
Прозоровська Л.В.                                                                            травень-червень 2015 року
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. здійснити перевірку приміщень гуртожитку та розпочати підготовку до поточного ремонту.


2/3. Про розгляд та затвердження «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП»

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП»
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Рівний Д., Мазар І., Ясюк О.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП» взяти до відома.
2. Затвердити «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та підготувати відповідний наказ про виконання рішення Вченої ради.
Прозоровська Л.В.                                                                      не пізніше 26 серпня 2015 року
3. Затвердити «Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП» та підготувати відповідний наказ про виконання рішення Вченої ради.
Прозоровська Л.В.                                                                      не пізніше 26 серпня 2015 року
4. Головам студентських рад довести рішення Вченої ради Інституту до відома студентів та ознайомити студентів з «Положенням про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП».
Рівний Д., Ясюк О., Мазар І.                                                                                  серпень 2015 року2/4. Про організацію підготовки до перевірки Інституту та Коледжу Державною інспекцією навчальних закладів України відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 року №411-р «Про надання Державній інспекції навчальних закладів дозволу на проведення перевірки»
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Хмельницького інституту МАУП Білого Л.Г.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про організацію підготовки до перевірки Інституту та Коледжу Державною інспекцією навчальних закладів України, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про організацію підготовки до перевірки Інституту та Коледжу Державною інспекцією навчальних закладів України взяти до відома.
2. Результати підготовки до перевірки визнати задовільними.
3. Керівникам всіх структурних підрозділів здійснити перевірку документаційного забезпечення відповідно до «Програми інспектування ВНЗ за напрямом виконання вищими навчальними закладами та їх структурними підрозділами положень Конституції, Законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти».
4. Заступнику директора Парандій В.О. підготувати інформаційну довідку про хід підготовки до перевірки відповідно до наказу ректора Академії Подоляки А.М. від 20.05.2015 р. №1249 та подати до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету МАУП.
Парандій В.О.                                                                                     до 2 червня 2015 року
5. Підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. наказ «Про організацію підготовки до перевірок».
Прозоровська Л.В.                                                                                        11 червня 2015 року


2/5. Про рекомендацію до друку збірників наукових праць підготовлених: за підсумками засідання круглого столу “Актуальні питання державотворення і захисту прав людини в Україні” (12 грудня 2014 р.);  за підсумками VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція “Історія, культура та освіта: християнський вимір” (вшанування пам’яті Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України, 1000-річчя упокоєння Князя Київського Володимира Великого, 220-річчя створення Подільської єпархії) (30 квітня 2015 р.).
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірників наукових праць за підсумками засідання круглого столу та науково-практичної конференції.

ВИСТУПИЛИ: Авсієвич А.В., Дацюк О.А., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірників наукових праць за підсумками засідання круглого столу та науково-практичної конференції, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками засідання круглого столу: Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. за матеріалами засідання круглого столу 12.12.2014 р. – Хмельницький: ІРД, 2015. – Вип. 3. – 288 с.
3. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками науково-практичної конфереції: Історія, культура та освіта: християнський вимір (присвячується вшануванню пам’яті Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, 1000-річчю упокоєння Князя Київського Володимира Великого, 220-річчю створення Подільської єпархії): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – Вип. 4. – 212 с.


Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий

Вчений секретар                            В.О. Парандій