МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 5

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


30 травня 2016 року                            м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доцент Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к.пс.н., доц. Гундерук Л.М.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.і.н. Байдич В.Г., к.і.н., доц. Ковальчук Т.В.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Прус О.В.; Трофименко К.В.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Погорілець О.Г.; Шуст І.В.; Слотвінський О.В.
Запрошені: Кримська О.М., завідувач відділу правової та кадрової роботи, кандидат історичних наук; Дубчак В.В., педагог-організатор.


Порядок денний:


1. Про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2015/2016 навчальному році.
2. Про результати виховної роботи у 2015/2016 н.р.
3. Різне.


1. Про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2015/2016 навчальному році та обговорення плану роботи на 2016/2017 навчальний рік.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2015/2016 навчальному році та обговорення плану роботи на 2016/2017 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2015/2016 навчальному році та план роботи на 2016/2017 навчальний рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2015/2016 навчальному році та план роботи на 2016/2017 навчальний рік взяти до відома.
2. Відповідно до рішення Вченої ради від 25 квітня 2016 року в установлені терміни кафедрою теорії та практики туризму не підготовлено та не подано на розгляд заступника директора Парандій В.О. ліцензійну справу з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти. Завідувачу кафедри теорії та практики туризму Ковальчук Т.В. вжити необхідні заходи щодо активізації роботи з підготовки ліцензійної справи.
3. Затвердити план ліцензування та акредитації на 2016/2017 навчальний рік, підготувати:
Ліцензійну справу:
з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти
Кафедра теорії та практики туризму                                     до 16 вересня 2016 року
Акредитаційні справи:
з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія, першого (бакалаврського) рівня
Кафедра психології                                                                  до 04 листопада 2016 року
з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, першого (бакалаврського) рівня
Кафедра економіки та управління                                 до 04 листопада 2016 року
з галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, першого (бакалаврського) рівня
Кафедра економіки та управління                                 до 04 листопада 2016 року
з галузі знань 0305 Економіка та підприємництво, спеціальності 7.03050501 Управління персоналом та економіка праці, ОКР «Спеціаліст»
Кафедра економіки та управління                                 до 04 листопада 2016 року
4. Заступнику директора Парандій В.О. здійснити перевірку поданих матеріалів та після узгодження з Департаментом ліцензування та акредитації МАУП (м. Київ) забезпечити реєстрацію справ у Міністерстві освіти та науки України, з метою проходження ліцензійної та акредитаційних експертиз.
Парандій В.О.                                                                             квітень 2017 року
5. Завідувачу правової та кадрової роботи Кримській О.М. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                                 не пізніше 8 червня 2016 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                   8 червня 2016 року


2. Про результати виховної роботи у 2015/2016 н.р.

СЛУХАЛИ:
Інформацію педагога-організатора Дубчака В.В., про результати виховної роботи у 2015/2016 н.р.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію педагога-організатора Дубчака В.В., про результати виховної роботи у 2015/2016 н.р., Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію педагога-організатора Дубчака В.В., про результати виховної роботи у 2015/2016 н.р. взяти до відома.
2.  Стан організації виховної роботи та національно-патріотичного виховання у Інституті визнати задовільним.
3. Педагогу-організатору Дубчаку В.В. спільно з адміністратором мереж Рівним Д.М. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 року №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» забезпечити оприлюднення інформації щодо заходів виховного та національно-патріотичного спрямування на офіційному веб-сайті Інституту (http://maup.km.ua/).
Дубчак В.В., Рівний Д.М.                                         постійно
4. Деканатам та кураторам академічних груп надіслати інформаційні листи до батьків студентів денної форми навчання, щодо успішності та відвідування занять студентами у 2015/2016 навчальному році.
Деканати, куратори академічних груп                                       до 13 червня 2016 року
5. Педагогу-організатору Дубчаку В.В. планувати виховну роботу Інституту на 2016/2017 н.р. з урахуванням планів роботи кафедр, деканатів, бібліотечно-інформаційного відділу.
Дубчак В.В.                                         до 30 серпня 2016 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                  8 червня 2016 року


3. Різне.

3/1. Про підсумки перевірки Інституту Державною інспекцією навчальних закладів України та обговорення плану заходів щодо усунення недоліків та  порушень, виявлених під час перевірки.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про підсумки перевірки Інституту Державною інспекцією навчальних закладів України та обговорення плану заходів щодо усунення недоліків та  порушень, виявлених під час перевірки.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про підсумки перевірки Інституту Державною інспекцією навчальних закладів України та обговорення плану заходів щодо усунення недоліків та  порушень, виявлених під час перевірки, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про підсумки перевірки Інституту Державною інспекцією навчальних закладів України та обговорення плану заходів щодо усунення недоліків та  порушень, виявлених під час перевірки взяти до відома.
2. Затвердити  «План заходів Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» щодо усунення недоліків та  порушень, виявлених під час позапланової перевірки Державною інспекцією навчальних закладів України
3. Зобов’язати усіх керівників навчальних підрозділів усунути виявлені недоліки в установлені терміни.
4. Завідувачу правової та кадрової роботи Кримській О.М. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                                 не пізніше 8 червня 2016 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                   8 червня 2016 року

3/2. Про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2015/2016 навчального року.
СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2015/2016 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Добрянський М.І., Малендевич С.П., Ясюк О.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2015/2016 навчального року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД.  взяти до відома.
2. Підготовку до  виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2015/2016 навчального року визнати задовільною.
3. Декану факультету денної форми навчання Коцюку В.Д., коменданту гуртожитку Малендевич С.П. здійснити виселення студентів в установленому порядку.
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. на підставі заяв студентів підготувати накази про виселення студентів з гуртожитку та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г.
Кримська О.М.                                                                                  червень 2016 року
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. здійснити перевірку приміщень гуртожитку та розпочати підготовку до поточного ремонту.
Добрянський М.І.                                                                                  червень 2016 року

3/3. Про заходи безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул.
СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про заходи безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про заходи безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про заходи безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул  взяти до відома.
2. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 19.05.2016 року №1/9-253 у зв’язку із закінченням 2015/2016 навчального року, з метою посилення контролю за збереженням життя й здоров’я здобувачів вищої освіти заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. провести інструктажі з безпеки життєдіяльності студентів щодо безпечної поведінки під час літніх канікул за змістовими та затвердженими інструкціями з реєстрацією у відповідних журналах.
Добрянський М.І.                                                                          до 10 червня 2016 року
3. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. забезпечити контроль за організацією режиму в Інституті на період літніх канікул, проведення позапланових інструктажів із охороною та черговими щодо додержання правил пожежної безпеки та збереження майна.
Добрянський М.І.                                                                          до 10 червня 2016 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                                           до 6 червня 2016 року


Голова Вченої ради                                                     Л.Г. Білий

Вчений секретар                                                         В.О. Парандій