МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ №5

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

29 травня 2017 року                            м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.філ.н. Дубініна К.А.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; Ковтонюк О.П.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи.

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 навчальному році
2. Про результати виховної роботи у 2016/2017 навчальному році
3. Про підсумки наукової роботи студентів
4. Різне

1. Про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 навчальному році та обговорення плану роботи на 2017/2018 навчальний рік

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 навчальному році та обговорення плану роботи на 2017/2018 навчальний рік.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 навчальному році та план роботи на 2017/2018 навчальний рік, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2016/2017 навчальному році та план роботи на 2017/2018 навчальний рік взяти до відома.
2. На виконання рішення Вченої ради від 30 травня 2016 року (Протокол №5) в установлені терміни підготовлено та зареєстровано на розгляд Акредитаційної комісії України наступні справи з акредитації спеціальностей:
з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія, першого (бакалаврського) рівня
Олійник В.В.                                                                                       26  травня 2017 року
з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 Економіка, першого (бакалаврського) рівня
Парандій В.О.                                                                             26  травня 2017 року
з галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, першого (бакалаврського) рівня
Парандій В.О.                                                                             26  травня 2017 року
3. Заступнику директора Парандій В.О. спільно з завідувачами кафедр погодити кандидатури експертів для проведення експертної перевірки.
Парандій В.О.                                                                             до 10 червня 2017 року
4. Затвердити план ліцензування та акредитації на 2017/2018 навчальний рік, підготувати:
Ліцензійні справи:
з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти
Кафедра теорії та практики туризму                                       до 31 жовтня 2017 року
з галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, другого (магістерського) рівня вищої освіти
Кафедра комерційного та трудового права                            до 31 жовтня 2017 року
Акредитаційні справи:
з галузі знань 08 Право, спеціальності 081 Право, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Кафедра комерційного та трудового права                              до 06 квітня 2018 року
5. Заступнику директора Парандій В.О. здійснити перевірку поданих матеріалів та після узгодження з Департаментом ліцензування та акредитації МАУП (м. Київ) забезпечити реєстрацію справ у Національній агенції якості освіти України, з метою проходження ліцензійної та акредитаційних експертиз.
Парандій В.О.                                                                             квітень 2018 року
6. Завідувачу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                            не пізніше 2 червня 2017 року
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                30 травня 2017 року


2. Про результати виховної роботи у 2016/2017 навчальному році

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., про результати виховної роботи у 2016/2017 н.р.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., про результати виховної роботи у 2016/2017 н.р., Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., про результати виховної роботи у 2016/2017 н.р. взяти до відома.
2.  Стан організації виховної роботи та національно-патріотичного виховання у Інституті визнати задовільним.
3. Декана гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д. спільно з адміністратором мереж Войчук О.Ю. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 року №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» забезпечити оприлюднення інформації щодо заходів виховного та національно-патріотичного спрямування на офіційному веб-сайті Інституту (http://maup.km.ua/).
Коцюк В.Д., Войчук О.Ю.                                         постійно
4. Деканатам та кураторам академічних груп надіслати інформаційні листи до батьків студентів денної форми навчання, щодо успішності та відвідування занять студентами у 2016/2017 навчальному році.
Деканати, куратори академічних груп                                       до 14 червня 2017 року
5. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д. планувати виховну роботу Інституту на 2017/2018 н.р. з урахуванням планів роботи кафедр, деканатів, бібліотечно-інформаційного відділу.
Коцюк В.Д.                                         до 30 серпня 2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 1 червня 2017 року


3. Про підсумки наукової роботи студентів

СЛУХАЛИ:
Інформацію координатора наукової роботи студентів к.пед.н., доц. Олійник В.В.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію координатора наукової роботи студентів к.пед.н., доц. Олійник В.В., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.    Інформацію координатора наукової роботи студентів к.пед.н., доц. Олійник В.В. взяти до відома.
2.    Організацію та результати наукової роботи студентів визнати задовільними.
3.    Завідувачам кафедр активізувати роботу студентських наукових гуртків та затвердити теми наукових досліджень на 2017/2018 навчальний рік.
4.    На засіданнях кафедр здійснити обговорення стану наукової роботи студентів.
Завідувачі кафедр                                                                                    червень 2017 року
5.    Студентському науковому товариству активізувати роботу, щодо організації та проведення ХV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді».
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести рішення Вченої ради до керівників усіх навчальних підрозділів.
Парандій В.О.                                                                                30 травня 2017 року

4. Різне


4/1. Про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2016/2017 навчального року.
СЛУХАЛИ:

Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка ВД. про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2016/2017 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Добрянський М.І., Малендевич С.П.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка ВД. про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2016/2017 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка ВД.  взяти до відома.
2. Підготовку до  виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2016/2017 навчального року визнати задовільною.
3. Декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д., коменданту гуртожитку Малендевич С.П. здійснити виселення студентів в установленому порядку.
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі заяв студентів підготувати накази про виселення студентів з гуртожитку та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г.
Ярова Т.І.                                                                               травень-червень 2017 року
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. здійснити перевірку приміщень гуртожитку та розпочати підготовку до поточного ремонту.
Добрянський М.І.                                                                                  червень 2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                30 травня 2017 року


4/2. Про заходи безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул.

СЛУХАЛИ:

Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про заходи безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про заходи безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І. про заходи безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул  взяти до відома.
2. На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 23.05.2017 року №1/9-288 у зв’язку із закінченням 2016/2017 навчального року, з метою посилення контролю за збереженням життя й здоров’я здобувачів вищої освіти, здійснення заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цивільного захисту, попередження надзвичайних ситуацій заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. провести інструктажі з безпеки життєдіяльності студентів щодо безпечної поведінки під час літніх канікул за змістовими та затвердженими інструкціями з реєстрацією у відповідних журналах.
Добрянський М.І.                                                                            до 9 червня 2017 року
3. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. забезпечити контроль за організацією режиму в Інституті на період літніх канікул, проведення позапланових інструктажів із охороною та черговими щодо додержання правил пожежної безпеки та збереження майна.
Добрянський М.І.                                                                            до 9 червня 2017 року
4. Завідувачу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                            не пізніше 2 червня 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                30 травня 2017 року


4/3. Про розгляд матеріалів справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  053 «Психологія» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Білого Л.Г. про розгляд матеріалів справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  053 «Психологія» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Білого Л.Г. про розгляд матеріалів справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  053 «Психологія» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Білого Л.Г. про розгляд матеріалів справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  053 «Психологія» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  взяти до відома.
2. Схвалити матеріали справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  053 «Психологія» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
3. Забезпечити реєстрацію ліцензійної справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  053 «Психологія» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Акредитаційній комісії України.
Парандій В.О., Олійник В.В.                                                     до 16 червня 2017 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                30 травня 2017 року
4/4. Про розгляд матеріалів справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051 «Економіка» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Білого Л.Г. про розгляд матеріалів справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051 «Економіка» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Білого Л.Г. про розгляд матеріалів справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051 «Економіка» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Білого Л.Г. про розгляд матеріалів справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051 «Економіка» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  взяти до відома.
2. Схвалити матеріали справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051 «Економіка» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
3. Забезпечити реєстрацію ліцензійної справи з розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти  з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності  051 «Економіка» з ліцензованим обсягом 25 осіб денної форми навчання у Акредитаційній комісії України.
Парандій В.О.                                                                          до 16 червня 2017 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                30 травня 2017 року


4/5. Про створення атестаційної комісії для організації атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.  
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Білого Л.Г. про створення атестаційної комісії для організації атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Білого Л.Г. про створення атестаційної комісії для організації атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Білого Л.Г. про створення атестаційної комісії для організації атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою  взяти до відома.
2. На підставі Інформаційного листа від 25.05.2017 року №22/ВУ рекомендувати Вченій раді Академії затвердити Комісію у складі:
Голова:
Олійник Валентина Василівна  (кандидат педагогічних наук, доцент)
Члени комісії:
Дубініна Катерина Анатоліївна (кандидат філологічних наук)
Дубчак Володимир Васильович
Карачук Олена Іванівна
3. Заступнику директора направити до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету МАУП відповідне подання.
Парандій В.О.                                                                            до 1 червня 2017 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                30 травня 2017 року



Голова Вченої ради                             Л.Г. Білий


Вчений секретар                                 В.О. Парандій