МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 4

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

27 квітня 2015 року                                                                          м. Хмельницький

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В., Погорілець О.Г.
Запрошені: Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти;  Шутюк О.В., педагог-організатор Інституту.

Порядок денний:
1. Про результати виховної роботи у 2014/2015 н.р.
2. Про діяльність навчальної частини, деканатів Інституту, директора Коледжу щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту
3. Різне


1. Про результати виховної роботи у 2014/2015 н.р.
СЛУХАЛИ:
Інформацію педагога-організатора Шутюк О.В. про результати виховної роботи у 2014/2015 н.р.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Ковальчук О.Л., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.,  Погорілець О.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію педагога-організатора Шутюк О.В. про результати виховної роботи у 2014/2015 н.р., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію педагога-організатора Шутюк О.В.  взяти до відома.
2. Результати виховної роботи у 2014/2015 н.р. визнати задовільними.
3. Педагогу-організатору Шутюк О.В. планувати виховну роботу Інституту на 2015/2016 н.р. враховуючи положення «Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» затвердженої Указом Президента України від 27.09.2013 року №532/2013.
4. Голові Студентської ради Інституту Рівному Д. на черговому засіданні Студентської ради обговорити проект «Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» та проект «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки».
5. Завідувачу кафедри теорії та практики туризму Тьорло В.О. спільно з педагогом-організатором Шутюк О.В. та Головою Студентської ради Рівним Д.М. за сприяння директора Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Погорільця О.Г. організувати у літній період участь студентів Інституту у волонтерському проекті за відродження національної культурної спадщини «У майбутнє через культуру».
6. Педагогу-організатору Шутюк О.В. спільно з адміністратором мереж Рильковим Д.В. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 року №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» забезпечити оприлюднення інформації щодо заходів виховного та національно-патріотичного спрямування на офіційному веб-сайті Інституту (http://maup.km.ua/).
7. Кураторам академічних груп посилити контроль над студентами, що не відвідують заняття без поважної причини, а саме: провести профілактичні бесіди, надіслати інформаційні листи для батьків студентів.


2. Про діяльність навчальної частини, деканатів Інституту, директора Коледжу щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту взяти до відома.
2.  Стан організації роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту визнати задовільним.
3. При оформленні замовлення на виготовлення документів про освіту державного зразка врахувати положення «Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» (Наказ МОН України від 6.03.2015 р. №249).
4. Сформовані замовлення передати до Департаменту обліку студентського контингенту та оформлення документів про освіту Академії (м. Київ).
Коцюк В.Д., Парандій В.О.                                                                 до 10 червня 2015 року

3. Різне.
3/1. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП від 20.04.2015 р. №32 щодо організації роботи Інституту в період проведення пробної сесії ЗНО
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП від 20.04.2015 р. №32 щодо організації роботи Інституту в період проведення пробної сесії ЗНО.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації роботи Інституту в період проведення ЗНО, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО визнати задовільною.
3. Інспектору з кадрів Прозоровській Л.В. прослідкувати за дотриманням з боку адміністративних працівників вимог наказу директора Інституту Білого Л.Г. від 20.04.2015 року №32 «Про перенесення режиму роботи для працівників Інституту на період проведення ЗНО», у разі невиконання норм наказу ставити до відома керівництво Інституту.
Прозоровська Л.В.                                                                                  24 квітня 2015 року
4. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення ЗНО.


4/2. Про результати співпраці Інституту з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж».
    
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Погрільця О.Г. про результати співпраці ДІКЗ «Межибіж» та Хмельницького інституту МАУП.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж» взяти до відома.
2. Результати співпраці Інституту з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж» визнати задовільними.
3. Розпочати підготовку спільно з ДІКЗ «Межибіж» та Державним архівом Хмельницької області до проведення ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття (Україна у другій світовій війні (1939-1945 рр.)».
Парандій В.О., Погорілець О.Г., Байдич В.Г.                                                      листопад 2015 року4. Підготувати орієнтовний план заходів щодо співпраці в рамках волонтерського проекту «У майбутнє через культуру».
Тьорло В.О., Рівний Д.В.                                                                                  до 18 травня 2015 року
Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                            В.О. Парандій