МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 4

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

25 квітня 2016 року                            м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доцент Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к.пс.н., доц. Гундерук Л.М.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.і.н. Байдич В.Г., к.і.н., доц. Ковальчук Т.В.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Прус О.В.; Трофименко К.В.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Шуст І.В.; Слотвінський О.В.
Запрошені: Кримська О.М., завідувач відділу правової та кадрової роботи.

Порядок денний:
1. Про роботу органів студентського самоврядування.
2. Про діяльність навчальної частини, деканатів Інституту, директора Коледжу щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту.
3. Різне.

1. Про роботу органів студентського самоврядування

СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Студентської ради Інституту Рівного Д.М. про роботу органів студентського самоврядування.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Шуст І.В., Слотвінський О.В.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Студентської ради Інституту Рівного Д.М. про роботу органів студентського самоврядування, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію голови Студентської ради Інституту Рівного Д.М. про роботу органів студентського самоврядування взяти до відома.
2. Підсумки роботи органів студентського самоврядування Інституту визнати задовільними.
3. Студентської раді Інституту активізувати роботу, щодо випуску газети «Студентська хвиля».
4. Студентській раді Інституту організувати та провести у жовтні 2016 року вибори до Студентської ради відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Листа МОН України від 21.10.2015 року №1/9-498 «Щодо виборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів».
Студентська рада Інституту                                                                 жовтень 2016 року

2. Про діяльність навчальної частини, деканатів Інституту, директора Коледжу щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту взяти до відома.
2.  Стан організації роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту визнати задовільним.
3. При оформленні замовлення на виготовлення документів про освіту державного зразка врахувати положення «Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» (Наказ МОН України від 6.03.2015 р. №249).
4. Сформовані замовлення передати до Департаменту обліку студентського контингенту та оформлення документів про освіту Академії (м. Київ).
Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., Парандій В.О.                           до 13 червня 2016 року


3. Різне.
3/1. Про обрання на посаду професора кафедри економіки та управління.

СЛУХАЛИ:
Директора Інституту Білого Л.Г. про обрання на посаду професора кафедри економіки та управління Якушика І.Д., доктора економічних наук, професора.

ВИСТУПИЛИ:

Парандій В.О., яка доповіла про підсумки перевірки рівня професійно-педагогічної діяльності доктора економічних наук, професора Якушика І.Д., відповідно до поданих ним документів за результатами оголошеного конкурсу на заміщення вакантної посади, відзначивши при цьому його високий науково-педагогічний рівень, значний обсяг навчально-методичних та наукових праць.

Білий Л.Г. Чи є запитання до претендента на посаду професора кафедри економіки та управління?
Якщо немає, то пропоную обрати лічильну комісію у складі:
1.    Циганюк Ю.В. – завідувача кафедри комерційного та трудового права;
2.    Коцюка В.Д. – декана факультету денної форми навчання;
3.    Рівного Д.М. – голови Студентської ради.
Рішення про обрання лічильної комісії прийнято одноголосно.
Прошу лічильну комісію приступити до своїх обов’язків.
    Заслухавши лічильну комісію щодо результатів таємного голосування про обрання на посаду професора кафедри економіки та управління, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. В результаті позитивного голосування призначити на посаду професора кафедри економіки та управління доктора економічних наук, професора Якушика І.Д.
2. Завідувачу правової та кадрової роботи Кримській О.М. на підставі рішення Вченої ради підготувати на подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                                                 26 квітня 2016 року
    3. Рекомендувати директору Інституту Білому Л.Г. укласти трудову угоду з  Іваном Давидовичем Якушиком.

3/2. Про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади професора кафедри комерційного та трудового права.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади професора кафедри комерційного та трудового права.
ВИСТУПИЛИ: Кримська О.М., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади професора кафедри комерційного та трудового права, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади професора кафедри комерційного та трудового права взяти до відома.
2. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. підготувати всі необхідні документи для проведення конкурсного відбору та подати оголошення для розміщення на офіційному веб-сайті Інституту про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади професора кафедри комерційного та трудового права.
Кримська О.М.                                                                        до 27 квітня 2016 року
3. При проведенні конкурсного відбору керуватися «Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 5 жовтня 2015 року №1005 (в новій редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2015 року №1230).   
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                              26 квітня 2016 року


3/3. Про розгляд та затвердження кандидатур працівників Інституту на нагородження з нагоди 20-річчя Інституту
СЛУХАЛИ:
   
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та затвердження кандидатур працівників Інституту на нагородження з нагоди 20-річчя Інституту.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та затвердження кандидатур працівників Інституту на нагородження з нагоди 20-річчя Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та затвердження кандидатур працівників Інституту на нагородження з нагоди 20-річчя Інституту взяти до відома.
2. Затвердити кандидатури працівників Інституту поданих на нагородження відзнаками Інституту, Академії, Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької обласної ради, Хмельницької міської ради, Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, Хмельницької єпархії УПЦ.
3. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                          не пізніше 26  квітня 2016 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. відповідно до вимог та у встановленому порядку підготувати всі необхідні документи та подати у зазначені структури.
Кримська О.М.                                                                          до 29 квітня 2016 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                26 квітня 2016 року

3/4. Про перенесення термінів підготовки ліцензійної справи з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти
СЛУХАЛИ:

    Інформацію заступника директора Парандій В.О. про перенесення термінів підготовки ліцензійної справи з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук Т.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про перенесення термінів підготовки ліцензійної справи з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про перенесення термінів підготовки ліцензійної справи з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти взяти до відома.
2. Створити робочу групу з підготовки ліцензійної справи галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти.
3. Завідувачу кафедри теорії та практики туризму Ковальчук Т.В. підготувати згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в підрозділах ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Наказ від 28 січня 2016 року №11-0) та подати ліцензійну справу на перевірку заступнику директора Парандій В.О.
Ковальчук Т.В.                                                                         до 19 травня 2016 року
4. Заступнику директора Парандій В.О. відповідно до Розпорядження першого проректора МАУП Ярового В.І. подати ліцензійну справу до Департаменту ліцензування та акредитації Академії для попередньої перевірки.
Парандій В.О.                                                                                29 травня 2016 року
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                          не пізніше 26  квітня 2016 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести рішення Вченої ради до керівників усіх навчальних підрозділів.
Парандій В.О.                                                                              26 квітня 2016 року


3/5. Про формування попереднього педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О. про формування попереднього педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про формування попереднього педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про формування попереднього педагогічного навантаження на 2016/2017 навчальний рік взяти до відома.
2. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. підготувати та передати завідувачам кафедр контингент студентів Інституту станом на 25 квітня 2016 року без урахування здобувачів вищої освіти, що будуть відраховані до 1 липня 2016 року в зв’язку з закінченням терміну навчання.
Ковальчук О.Л.                                                           не пізніше 29  квітня 2016 року
3. Завідувачам кафедр підготувати та обговорити на засіданнях кафедр попереднє педагогічне навантаження.
Завідувачі кафедр                                                           не пізніше 10  червня 2016 року

3/6. Про організацію підведення підсумків ХІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О. про організацію підведення підсумків ХІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про організацію підведення підсумків ХІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про організацію підведення підсумків ХІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» взяти до відома.
2. Підведення підсумків ХІІІ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» провести відповідно до Положення про щорічний Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» затвердженим Наказом від  27 жовтня 2015 року №95.
3. Заслуховування результатів конкурсу та нагородження переможців провести на ХІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» 19 травня 2016 року.

3/7. Про рекомендацію до друку.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку наукових видань.
ВИСТУПИЛИ: Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. щодо розгляду та рекомендації до друку наукових видань, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2.    Рекомендувати до друку: Селянський одяг на Поділлю. Автолітографії В. Шавріна по фотографіях 1899/1900 рр. Є. Й. Сіцінського / В. Шаврін ; Репринтне видання ; Упорядн. та передм. А. М. Трембіцький ; Л. А. Іваневич ; В. С. Іваневич. – Хмельницький: ІРД, 2016. – 48 с. (ХІІ + 36), іл.
3.    Рекомендувати до друку: Трембіцький А. М. Пахуче й густо поростають ночі... / А. М. Трембіцький. – Хмельницький: ІРД, 2016. – 134 с.; іл.
4.    Рекомендувати до друку монографію: Трембіцький А. М. Харитон Довгалюк: журналіст, письменник, священик (*1916 – †2006). Монографія / А. М. Трембіцький. – Хмельницький: ІРД, 2016. – 142 с.; іл.
5.    Рекомендувати до друку збірник наукових праць: Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 20-річчя заснування Хмельницького інституту МАУП): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2016. – Вип. 6. – 416 с.Голова Вченої ради                                                              Л.Г. Білий


Вчений секретар                                                                 В.О. Парандій