МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

                                                                    ПРОТОКОЛ № 4

                                                              засідання Вченої ради
 
                                                  Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

                                         24 квітня 2017 року                            м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.філ.н. Дубініна К.А.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи; Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти.


Порядок денний:

1. Про роботу органів студентського самоврядування
2. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора щодо організації навчального процесу в період проведення ЗНО
3. Про діяльність навчальної частини, деканатів Інституту, директора Коледжу щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту
4. Різне


1. Про роботу органів студентського самоврядування

СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Студентської ради Інституту Рівного Д.М. про роботу органів студентського самоврядування.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Коцюк В.Д.

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Студентської ради Інституту Рівного Д.М. про роботу органів студентського самоврядування, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію голови Студентської ради Інституту Рівного Д.М. про роботу органів студентського самоврядування взяти до відома.
2. Підсумки роботи органів студентського самоврядування Інституту визнати задовільними.
3. Студентської раді Інституту активізувати роботу, щодо випуску газети «Студентська хвиля».
4. Студентській раді Інституту організувати та провести у жовтні 2017 року вибори до Студентської ради відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Листа МОН України від 21.10.2015 року №1/9-498 «Щодо виборів до органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів».
Студентська рада Інституту                                                                 жовтень 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 25 квітня 2017 року


2. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора щодо організації навчального процесу в період проведення ЗНО


СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора Хмельницького інституту МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора Хмельницького інституту МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора Хмельницького інституту МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО визнати задовільною.
3. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати наказ директора, щодо режиму роботи Інституту під час проведення основної сесії ЗНО.
Ярова Т.І.                                                                                  не пізніше 4 травня 2017 року
4. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. формувати розклади заліково-екзаменаційних сесій, графіки роботи ДЕК та ДПА на денній та заочній формах навчання відповідно до вимог і рекомендацій та з урахуванням графіку проведення ЗНО.
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення ЗНО.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               25 квітня 2017 року


3. Про діяльність навчальної частини, деканатів Інституту, директора Коледжу щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту


СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту взяти до відома.
2.  Стан організації роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту визнати задовільним.
3. При оформленні замовлення на виготовлення документів про освіту державного зразка врахувати положення «Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» (Наказ МОН України від 6.03.2015 р. №249).
4. Сформовані замовлення передати до Департаменту обліку студентського контингенту та оформлення документів про освіту Академії (м. Київ).
Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., Парандій В.О.                           до 12  червня 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               25 квітня 2017 року


4. Різне.

4/1. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць «Історія, культура та освіта: християнський вимір: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 7».
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О., завідувача кафедри українського православ’я та теології Дацюка О.А. щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць «Історія, культура та освіта: християнський вимір: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 7».
ВИСТУПИЛИ: Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О., завідувача кафедри українського православ’я та теології Дацюка О.А. щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць «Історія, культура та освіта: християнський вимір:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Ви-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 7», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О., завідувача кафедри українського православ’я та теології Дацюка О.А. щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць «Історія, культура та освіта: християнський вимір:  зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 7» взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць: Історія, культура та освіта: християнський вимір: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: Ви-во Хмельницького інституту МАУП, 2017. – Вип. 7.
3. Завідувачу кафедри українського православ’я та теології Дацюку О.А. передати матеріали до видавництва та в установленому порядку здійснити розсилку примірників авторам.
Дацюк О.А.                                                                                              червень 2017 року


4/2. Про підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді», Вчена рада
УХВАЛИЛА:

1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» взяти до відома.
2.    Нагородити
дипломами переможців конкурсу та подяками наукових керівників:

Дипломом І ступеня:
Кушніровську Людмилу Андріївну (студентку Хмельницького національного університету) за наукову розробку теми: “Проблема продовольства у міжнародних відносинах та Україні”  та оголосити подяку науковому керівнику Олійнику М.П.
Дипломом ІІ ступеня:
 Штипуляк Олександру Анатоліївну (ученицю НВО №10) за наукову розробку теми: “Дослідження феномену інформаційної війни в контексті аналізу проблематики сучасної філософії” та оголосити подяку науковому керівнику Юхимович О.А.
Негруль Світлану Олексіївну (студентку Одеського інституту МАУП) за наукову розробку теми: “Розвиток правового інституту зайнятості населення в національному законодавстві” та оголосити подяку науковому керівнику Золотарьовій О.А.
Дипломом ІІІ ступеня:
 Яворницьку Богдану Олегівну (студентку Кам’янець-Подільського відділення Ірпінського державного коледжу економіки та права) за наукову розробку теми: “Інтеграція України до світового освітнього простору” та оголосити подяку науковому керівнику Урсаєву Р.П.
Мазурик Олександру Андріївну (учениця Навчально-виховного комплексу № 7 м. Хмельницького) за наукову розробку теми: “Революція Гідності – гаряча сторінка в історії незалежної української держави” та оголосити подяку науковому керівнику Вох Е. Г.
Колосінську Вікторію Миколаївну (студентки Хмельницького інституту МАУП) за наукову розробку теми: “Автомобіль як об’єкт правочину” та оголосити подяку науковому керівнику Циганюк Ю.В.
Грамотами учасників конкурсу та подяками наукових керівників:
Матвєєва Юрія Андрійовича (студента Хмельницького торгівельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету) за наукову розробку теми: “Нормативно-правове регулювання в сфері інформації” та оголосити подяку науковому керівнику Кокодію Ю.В.
Скакун Наталію Федорівну (студентку Хмельницького інституту МАУП) за наукову розробку теми: “Кримінальна відповідальність за умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини” та оголосити подяку науковому керівнику Охман О.В.
Подокопну Олесю Ярославівну (студентку Хмельницького національного університету) за наукову розробку теми: “Аналіз інвестиційної привабливості підприємства за показниками фінансової звітності” та оголосити подяку науковому керівнику Гуменюк А.Ф.
Шатайло Ярославу Сергіївну (студентку Одеського інституту МАУП) за наукову розробку теми: “Event-маркетинг як інструмент впливу на розвиток туризму в Україні” та оголосити подяку науковому керівнику Мороз Д.Г.
Яковлєву Карину Миколаївну (студентку Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана  Хмельницького) за наукову розробку теми: “Процесуальні підстави та порядок проведення судової експертизи” та оголосити подяку науковому керівнику Логіновій Н.М.
Маковійчук Анжелу Ігорівну (студентку Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України) за наукову розробку теми: “Освіта в Україні: проблеми та перспективи” та оголосити подяку науковому керівнику Урсаєву Р.П.
Кравченко Вікторію Олександрівну (студентку Хмельницького національного університету) за наукову розробку теми: “Зовнішня політика США за часів Дж. У. Буша: досвід для України” та оголосити подяку науковому керівнику Олійнику М.П.
Порушити клопотання про нагородження:
Перед Департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради:
Дзинюка Миколи Юрійовича. За наукову розробку теми: “SHARING ECONOMY як інноваційна технологія реалізації проектів в сучасній економіці” (учня 9-А класу начально-виховного комплексу №10 м. Хмельницького. Науковий керівник: Юхимович О.А.)
Авсієвича Володимира Руслановича. За наукову розробку теми: “Історія розвитку ЕОМ в Україні” (учня 4(8)-Б класу гімназії №2 м. Хмельницького. Науковий керівник: Степанова О.В.)
Перед Хмельницьким міським Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
Фролової Софії Андріївни. За наукову розробку теми: “Масова культура і масове суспільство: проблеми взаємозалежностей” (студентки Хмельницького інституту МАУП. Науковий керівник: Ковтун О.С.)
Чевської Оксани Юріївни. За наукову розробку теми: “Посттравматичні стресові розлади як психологічна проблема” (студентки Хмельницького інституту МАУП. Науковий керівник: Олійник В.В.)
Перед відділом охорони пам’яток історії та культури у Хмельницькій області:
Зарівної Діани Антонівни. За наукову розробку теми: “Cвоєрідність сучасного святкового календаря хмельничан” (cтудентки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Науковий керівник: Барташук О.Ю.)
Галянт Діани Анатоліївни. За наукову розробку теми: “Кам’янець-Подільський: історія, сучасніть, перспективи” (cтудентки Кам’янець-Подільського відділення Київського фінансово-економічного коледжу Національного університету державної податкової служби України. Науковий керівник: Урсаєв Р.П.)
Перед Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області:
Бобрик Наталії Славівни. За наукову розробку теми: “Кримінальна відповідальність за вчинення терористичних актів” (студентку Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП. Науковий керівник: Охман О.В.)
Івасюк Вікторії Сергіївни. За наукову розробку теми: “Особливості участі адвоката в Європейському суді з прав людини” (студентки Хмельницького інституту МАУП. Науковий керівник: Авсієвич А.В.)
Перед Туристичною фірмою ТОВ “Перлини світу”:
Брейтер Діани Ігорівни. За наукову розробку теми: “Особливості розвитку етнографічного туризму на Поділлі та Хмельниччині” (студентки Хмельницького інституту МАУП. Науковий керівник: Коцюк В.Д.)
Лучкової Світлани Олексіївни. За наукову розробку теми: “Організація надання анімаційних послуг різним категоріям туристів” (студентки Хмельницького інституту МАУП. Науковий керівник: Туз С.П.)
Перед Хмельницькою міською організацією Національної спілки краєзнавців України:
Годної Діани Геннадіївни. За наукову розробку теми: “З людьми і для людей. Хмельницька обласна спілка поляків України” (учениці 11-В класу навчально-виховного комплексу №4. Науковий керівник: Ковальчук Н.К.)
Перед Хмельницьким обласним ПрАТ по туризму та екскурсіях «Хмельницьктурист»:
Рівного Дмитра Миколайовича. За наукову розробку теми: “Інформаційні технології в туристичному бізнесі” (студента Хмельницького інституту МАУП. Науковий керівник: Савчук Л.О.)
Перед Хмельницького обласного благодійного фонду «Паритет»:
Федорук Марини Юріївни. За наукову розробку теми: “Ділове спілкування як феномен” (студентки Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП. Науковий керівник: Олійник В.В.)
Якимець Анастасія Анатоліївни. За наукову розробку теми: “Віктимологічні ризики дітей та молоді в соціальних мережах” (студентки Хмельницького економіко-правового коледжу МАУП. Науковий керівник: Ковальчук О.Л.)
Кушніровської Людмили Андріївни. За наукову розробку теми: “Проблема продовольства у міжнародних відносинах та Україні” (студентки Хмельницького національного університету. Науковий керівник: Олійник М.П.)
Конишевої Надії Олегівни. За наукову розробку теми: “Психологічний вплив комерційної реклами на споживача” (студентки Хмельницького інституту МАУП. Науковий керівник: Тафінцева С.І.)
Наконечної Вікторії Миколаївни. За наукову розробку теми: “Комунікативні артефакти в експериментальному дослідженні психіки” (Студентку Хмельницького інституту МАУП. Науковий керівник: Данько О.В.)
3. Організаційному комітетові забезпечити підготовку дипломів, грамот, подяк та подарунків переможцям Кокурсу.
4. Заслуховування результатів конкурсу та нагородження переможців провести на ХІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» 11 травня 2017 року.
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 25 квітня 2017 року
6. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                  не пізніше 4 травня 2017 року


4/3. Про формування попереднього педагогічного навантаження на 2017/2018 навчальний рік
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О. про формування попереднього педагогічного навантаження на 2017/2018 навчальний рік
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про формування попереднього педагогічного навантаження на 2017/2018 навчальний рік, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про формування попереднього педагогічного навантаження на 2017/2018 навчальний рік взяти до відома.
2. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. підготувати та передати завідувачам кафедр контингент студентів Інституту станом на 25 квітня 2017 року без урахування здобувачів вищої освіти, що будуть відраховані до 1 липня 2017 року в зв’язку з закінченням терміну навчання.
Ковальчук О.Л.                                                           не пізніше 29  квітня 2017 року
3. Завідувачам кафедр підготувати та обговорити на засіданнях кафедр попереднє педагогічне навантаження.
Завідувачі кафедр                                                           не пізніше 12  червня 2017 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 25 квітня 2017 року


4/4. Про зміни у складі Вченої ради
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про зміни у складі Вченої ради.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про зміни у складі Вченої ради, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про зміни у складі Вченої ради  взяти до відома.
2. Вивести зі складу Вченої ради члена Студентської ради Інституту Слотвінського О.В. в зв’язку з відрахуванням зі складу студентів (Наказ про відрахування від 22 лютого 2017 року №852).
3. Ввести до складу Вченої ради члена Студентської ради Інституту Ковтонюка Олексія Петровича.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 25 квітня 2017 року
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                  не пізніше 4 травня 2017 року


4/5. Про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0301 «Соціально-політичні науки» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (спеціальність 053 «Психологія»)
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0301 «Соціально-політичні науки» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (спеціальність 053 «Психологія»)
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0301 «Соціально-політичні науки» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (спеціальність 053 «Психологія»), Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0301 «Соціально-політичні науки» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (спеціальність 053 «Психологія»)  взяти до відома.
2. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0301 «Соціально-політичні науки» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030102 «Психологія» (спеціальність 053 «Психологія»).
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 25 квітня 2017 року


4/6. Про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», (спеціальність 051 «Економіка»)
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», (спеціальність 051 «Економіка»)
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Гуменюк А.Ф.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», (спеціальність 051 «Економіка»), Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», (спеціальність 051 «Економіка»)  взяти до відома.
2. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (05 «Соціальні та поведінкові науки»), напряму підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці», (спеціальність 051 «Економіка»).
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 25 квітня 2017 року


4/7. Про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування»),  напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування»),  напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Гуменюк А.Ф.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування»),  напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Білого Л.Г. про затвердження звіту про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування»),  напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)  взяти до відома.
2. Затвердити звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» в галузі знань  0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування»),  напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»).
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 25 квітня 2017 року


Голова Вченої ради                                   Л.Г. БілийВчений секретар                                    В.О. Парандій