МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 3

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
 
 (Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

30 березня 2015 року                                                                                           м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В.
Запрошені: Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти; Мукомела М.О., керівник Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України.

Порядок денний:
1. Про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу
2. Про підсумки наукової роботи студентів
3. Про стан виконання підрозділами Хмельницького інституту МАУП вимог наказу директора Інституту щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО
4. Різне

1. Про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. взяти до відома.
2. Освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу визнати задовільною.
3. Завідувачу відбіркової комісії Трофименко К.В. вивчити та взяти до відома особливості проведення вступної кампанії на денну та заочну форми навчання у 2015 році відповідно до «Правил прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2015 році на ОКР «Молодший спеціаліст».
4. Директору Коледжу Парандій В.О. подати на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня документи щодо атестації педагогічних працівників (на виконання наказу Директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 18.09.2014 року №345-но «Про атестацію педагогічних працівників освітніх закладів області у 2014-2015 н.р.).
Парандій В.О.                                                                           до 10 квітня 2015 року

2. Про підсумки наукової роботи студентів.
СЛУХАЛИ:
Інформацію координатора наукової роботи студентів Авсієвич А.В. про підсумки наукової роботи студентів.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Мукомела М.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію координатора наукової роботи студентів Авсієвич А.В. про підсумки наукової роботи студентів, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію координатора наукової роботи студентів Авсієвич А.В. про підсумки наукової роботи студентів взяти до відома.
2.  Стан організації та керівництва науковою роботою студентів визнати задовільним.
3. Посилити роль студентів у науковій діяльності Інституту через організацію та проведення заходів із популяризації науково-дослідної діяльності серед молоді.
Авсієвич А.В.                                                                                   протягом поточного року
4. Організувати підведення підсумків ХІІ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді».
Парандій В.О.                                                                           до 10 квітня 2015 року

3. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО визнати задовільною.
3. Інспектору з кадрів Прозоровській Л.В. підготувати наказ директора, щодо режиму роботи Інституту під час проведення основної сесії ЗНО.
Прозоровська Л.В.                                                                           до 20 квітня 2015 року

4. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. формувати розклади заліково-екзаменаційних сесій, графіки роботи ДЕК та ДПА на денній та заочній формах навчання відповідно до вимог і рекомендацій та з урахуванням графіку проведення ЗНО.
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення ЗНО.

4. Різне.
4/1. Про результати співпраці відбіркової комісії зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про результати співпраці відбіркової комісії зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону.
ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про результати співпраці відбіркової комісії зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. взяти до відома.
2. Стан співпраці відбіркової комісії зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону визнати задовільним.
3. Посилити співпрацю зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону через залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів коледжів до заходів національно-патріотичного, наукового та просвітницького спрямування, що організовують кафедри Інституту.

4/2. Про результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви.
    
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви.
ВИСТУПИЛИ: Дацюк О.А., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви взяти до відома.
2. Результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви визнати задовільними.
3. Здійснити підготовку до проведення VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія, культура та освіта: християнський вимір» (на вшанування пам’яті Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України, 1000-річчя упокоєння Князя Київського Володимира Великого, 220 – річчя створення Подільської єпархії).
Дацюк О.А., Парандій В.О.                                                                до 30 квітня 2015 року
4. Підготувати на розгляд Вченої ради Інституту випуск 4. збірника наукових праць за підсумками роботи VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія, культура та освіта: християнський вимір».
Парандій В.О., Олійник В.В.                                                                           до 18 травня 2015 року
5. Розпочати підготовку заходів до 80-річчя від дня народження Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України (проведення науково-практичної конференції, друк збірника наукових праць, вечір пам’яті, оформлення та відкриття «Музею Блаженнішого Володимира).
Дацюк О.А., Парандій В.О., Олійник В.В.                                                  листопад 2015 року

4/3. Про підсумки засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу взяти до відома.
2. Директору Коледжу Парандій В.О. не пізніше 7 квітня організувати проведення засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу та не пізніше 10 квітня подати відповідні матеріали на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки ХОДА.
3. Інспектору з кадрів Прозоровській Л.В. підготувати наказ директора, щодо підсумків атестації педагогічних працівників Коледжу.
Прозоровська Л.В.                                                                           до 8 квітня 2015 року
 

Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                            В.О. Парандій