МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 2

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

23 лютого 2015 року                                м. Хмельницький

(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)
 
Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В., Слотвінський О.В.
Запрошені: к.ю.н., доц., доцент кафедри комерційного та трудового права Інституту Літвін Ю.І.


Порядок денний:
1. Про діяльність факультету заочних форм навчання
2. Про навчально-методичну діяльність у І семестрі 2014/2015 навчального року
3. Різне

1. Про діяльність факультету заочних форм навчання
СЛУХАЛИ:
Інформацію в.о. декана факультету заочних форм навчання Кіщенка Б.М. про діяльність факультету заочних форм навчання у 2014 році.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. декана факультету заочних форм навчання Кіщенка Б.М.  про про діяльність факультету заочних форм навчання у 2014 році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію в.о. декана факультету заочних форм навчання Кіщенка Б.М. взяти до відома.
2. Роботу факультету заочних форм навчання у 2014 році визнати задовільною.
3. Рекомендувати завідувачам кафедр розробити, обговорити та затвердити на засіданнях кафедр додатковий графік проведення консультацій викладачами для студентів заочної форми навчання.
4. Завідувачу відбіркової комісії Трофименко К.В. довести до відома керівників усіх структурних підрозділів Інституту особливості проведення вступної кампанії на заочну форму навчання  у 2015 році відповідно до «Правил прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2015 році.

2. Про навчально-методичну діяльність у І семестрі 2014/2015 навчального року.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри Гуменюк А.Ф. про навчально-методичну діяльність кафедри економіки та управління;
інформацію завідувача кафедри Гундерук Л.М. про навчально-методичну діяльність кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін;
інформацію завідувача кафедри Дацюка О.А. про навчально-методичну діяльність кафедри українського православ’я і теології;
інформацію в.о. завідувача кафедри Костенка Д.В. про навчально-методичну діяльність кафедри фундаментальної підготовки;
інформацію завідувача кафедри Тьорло В.О. про навчально-методичну діяльність кафедри теорії та практики туризму;
інформацію завідувача кафедри Руднєвої О.М. про навчально-методичну діяльність кафедри комерційного та трудового права.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Ковальчук О.Л.. Кіщенко Б.М., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Гундерук Л.М., Тьорло В.О.,  Руднєвої О.М.,  Дацюка О.А., Костенка Д.В.  про навчально-методичну діяльність кафедр, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Гундерук Л.М., Тьорло В.О.,  Руднєвої О.М.,  Дацюка О.А., Костенка Д.В.  взяти до відома.
2. Навчально-методичну діяльність кафедр Інституту у І семестрі 2014/2015 навчального року визнати задовільною.
3. Декану факультету денної форми навчання Коцюку В.Д. організувати проведення методичного семінару з метою обговорення та визначення загальних принципів розробки робочих програм з навчальних дисциплін.
    
3. Різне.
3/1. Про організацію березневого набору абітурієнтів.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про організацію березневого набору абітурієнтів.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про організацію березневого набору абітурієнтів, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. взяти до відома.
2. Організацію березневого набору абітурієнтів визнати задовільною.
3. В.о. декана факультету заочних форм навчання Кіщенку Б.М. взяти під особистий контроль проведення профорієнтаційної роботи та розміщення реклами у засобах масової інформації, щодо набору абітурієнтів.

3/2. Про стан організації роботи із забезпечення дисципліни та законності в Хмельницькому інституті ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
    
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про стан організації роботи із забезпечення дисципліни та законності в Інституті.
ВИСТУПИЛИ: Руднєва О.М., Літвін Ю.І.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про стан організації роботи із забезпечення дисципліни та законності в Інституті, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про стан організації роботи із забезпечення дисципліни та законності в Інституті взяти до відома.
2. Підсумки стану організації роботи із забезпечення дисципліни та законності в Інституті визнати задовільною.
3. У зв’язку з організаційно-штатними змінами оновити та привести нормативні документи щодо основної діяльності Інституту у відповідність до вимог Міністерства освіти і науки України.
Руднєва О.М.,Парандій В.О.                                                     до 23 червня  2015 року
4.Розглянути на оперативній нараді заступника директора Парандій В.О. стан дотримання законодавчих і нормативних актів щодо протидії корупції та попередження службових зловживань і проведену профілактичну роботу із вказаного напрямку.
Парандій В.О.                                                                                                   до 17 березня 2015 року


Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                                В.О. Парандій
ПРОТОКОЛ № 3

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


30 березня 2015 року                                                                                           м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В.
Запрошені: Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти; Мукомела М.О., керівник Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України.

Порядок денний:
1. Про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу
2. Про підсумки наукової роботи студентів
3. Про стан виконання підрозділами Хмельницького інституту МАУП вимог наказу директора Інституту щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО
4. Різне

1. Про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. взяти до відома.
2. Освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу визнати задовільною.
3. Завідувачу відбіркової комісії Трофименко К.В. вивчити та взяти до відома особливості проведення вступної кампанії на денну та заочну форми навчання у 2015 році відповідно до «Правил прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2015 році на ОКР «Молодший спеціаліст».
4. Директору Коледжу Парандій В.О. подати на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня документи щодо атестації педагогічних працівників (на виконання наказу Директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 18.09.2014 року №345-но «Про атестацію педагогічних працівників освітніх закладів області у 2014-2015 н.р.).
Парандій В.О.                                                                           до 10 квітня 2015 року

2. Про підсумки наукової роботи студентів.
СЛУХАЛИ:
Інформацію координатора наукової роботи студентів Авсієвич А.В. про підсумки наукової роботи студентів.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Мукомела М.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію координатора наукової роботи студентів Авсієвич А.В. про підсумки наукової роботи студентів, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію координатора наукової роботи студентів Авсієвич А.В. про підсумки наукової роботи студентів взяти до відома.
2.  Стан організації та керівництва науковою роботою студентів визнати задовільним.
3. Посилити роль студентів у науковій діяльності Інституту через організацію та проведення заходів із популяризації науково-дослідної діяльності серед молоді.
Авсієвич А.В.                                                                                   протягом поточного року
4. Організувати підведення підсумків ХІІ Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді».
Парандій В.О.                                                                           до 10 квітня 2015 року

3. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО визнати задовільною.
3. Інспектору з кадрів Прозоровській Л.В. підготувати наказ директора, щодо режиму роботи Інституту під час проведення основної сесії ЗНО.
Прозоровська Л.В.                                                                           до 20 квітня 2015 року

4. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. формувати розклади заліково-екзаменаційних сесій, графіки роботи ДЕК та ДПА на денній та заочній формах навчання відповідно до вимог і рекомендацій та з урахуванням графіку проведення ЗНО.
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення ЗНО.

4. Різне.
4/1. Про результати співпраці відбіркової комісії зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про результати співпраці відбіркової комісії зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону.
ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про результати співпраці відбіркової комісії зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. взяти до відома.
2. Стан співпраці відбіркової комісії зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону визнати задовільним.
3. Посилити співпрацю зі школами, ліцеями, гімназіями та коледжами регіону через залучення учнів загальноосвітніх навчальних закладів та студентів коледжів до заходів національно-патріотичного, наукового та просвітницького спрямування, що організовують кафедри Інституту.

4/2. Про результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви.
    
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви.
ВИСТУПИЛИ: Дацюк О.А., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви взяти до відома.
2. Результати співпраці Інституту з Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви визнати задовільними.
3. Здійснити підготовку до проведення VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія, культура та освіта: християнський вимір» (на вшанування пам’яті Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України, 1000-річчя упокоєння Князя Київського Володимира Великого, 220 – річчя створення Подільської єпархії).
Дацюк О.А., Парандій В.О.                                                                до 30 квітня 2015 року
4. Підготувати на розгляд Вченої ради Інституту випуск 4. збірника наукових праць за підсумками роботи VIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Історія, культура та освіта: християнський вимір».
Парандій В.О., Олійник В.В.                                                                           до 18 травня 2015 року
5. Розпочати підготовку заходів до 80-річчя від дня народження Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України (проведення науково-практичної конференції, друк збірника наукових праць, вечір пам’яті, оформлення та відкриття «Музею Блаженнішого Володимира).
Дацюк О.А., Парандій В.О., Олійник В.В.                                                  листопад 2015 року

4/3. Про підсумки засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу взяти до відома.
2. Директору Коледжу Парандій В.О. не пізніше 7 квітня організувати проведення засідання атестаційної комісії Хмельницького економіко-правового коледжу та не пізніше 10 квітня подати відповідні матеріали на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня Департаменту освіти і науки ХОДА.
3. Інспектору з кадрів Прозоровській Л.В. підготувати наказ директора, щодо підсумків атестації педагогічних працівників Коледжу.
Прозоровська Л.В.                                                                           до 8 квітня 2015 року
 

Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                            В.О. Парандій
ПРОТОКОЛ № 4

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

27 квітня 2015 року                                                                          м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В., Погорілець О.Г.
Запрошені: Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти;  Шутюк О.В., педагог-організатор Інституту.

Порядок денний:
1. Про результати виховної роботи у 2014/2015 н.р.
2. Про діяльність навчальної частини, деканатів Інституту, директора Коледжу щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту
3. Різне


1. Про результати виховної роботи у 2014/2015 н.р.
СЛУХАЛИ:
Інформацію педагога-організатора Шутюк О.В. про результати виховної роботи у 2014/2015 н.р.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Ковальчук О.Л., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.,  Погорілець О.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію педагога-організатора Шутюк О.В. про результати виховної роботи у 2014/2015 н.р., Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію педагога-організатора Шутюк О.В.  взяти до відома.
2. Результати виховної роботи у 2014/2015 н.р. визнати задовільними.
3. Педагогу-організатору Шутюк О.В. планувати виховну роботу Інституту на 2015/2016 н.р. враховуючи положення «Стратегії розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» затвердженої Указом Президента України від 27.09.2013 року №532/2013.
4. Голові Студентської ради Інституту Рівному Д. на черговому засіданні Студентської ради обговорити проект «Концепції Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки» та проект «Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки».
5. Завідувачу кафедри теорії та практики туризму Тьорло В.О. спільно з педагогом-організатором Шутюк О.В. та Головою Студентської ради Рівним Д.М. за сприяння директора Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Погорільця О.Г. організувати у літній період участь студентів Інституту у волонтерському проекті за відродження національної культурної спадщини «У майбутнє через культуру».
6. Педагогу-організатору Шутюк О.В. спільно з адміністратором мереж Рильковим Д.В. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 року №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» забезпечити оприлюднення інформації щодо заходів виховного та національно-патріотичного спрямування на офіційному веб-сайті Інституту (http://maup.km.ua/).
7. Кураторам академічних груп посилити контроль над студентами, що не відвідують заняття без поважної причини, а саме: провести профілактичні бесіди, надіслати інформаційні листи для батьків студентів.


2. Про діяльність навчальної частини, деканатів Інституту, директора Коледжу щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту.
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л., щодо роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту взяти до відома.
2.  Стан організації роботи ДЕК, ДПА та оформлення документів про освіту визнати задовільним.
3. При оформленні замовлення на виготовлення документів про освіту державного зразка врахувати положення «Порядку замовлення на створення інформації, що відтворюється в документах про вищу освіту, та обліку документів про вищу освіту в Єдиній державній електронній базі з питань освіти» (Наказ МОН України від 6.03.2015 р. №249).
4. Сформовані замовлення передати до Департаменту обліку студентського контингенту та оформлення документів про освіту Академії (м. Київ).
Коцюк В.Д., Парандій В.О.                                                                 до 10 червня 2015 року

3. Різне.
3/1. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП від 20.04.2015 р. №32 щодо організації роботи Інституту в період проведення пробної сесії ЗНО
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП від 20.04.2015 р. №32 щодо організації роботи Інституту в період проведення пробної сесії ЗНО.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації роботи Інституту в період проведення ЗНО, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО визнати задовільною.
3. Інспектору з кадрів Прозоровській Л.В. прослідкувати за дотриманням з боку адміністративних працівників вимог наказу директора Інституту Білого Л.Г. від 20.04.2015 року №32 «Про перенесення режиму роботи для працівників Інституту на період проведення ЗНО», у разі невиконання норм наказу ставити до відома керівництво Інституту.
Прозоровська Л.В.                                                                                  24 квітня 2015 року
4. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення ЗНО.


4/2. Про результати співпраці Інституту з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж».
    
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Державного історико-культурного заповідника «Межибіж» Погрільця О.Г. про результати співпраці ДІКЗ «Межибіж» та Хмельницького інституту МАУП.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про результати співпраці Інституту з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж» взяти до відома.
2. Результати співпраці Інституту з Державним історико-культурним заповідником «Межибіж» визнати задовільними.
3. Розпочати підготовку спільно з ДІКЗ «Межибіж» та Державним архівом Хмельницької області до проведення ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття (Україна у другій світовій війні (1939-1945 рр.)».
Парандій В.О., Погорілець О.Г., Байдич В.Г.                                                      листопад 2015 року4. Підготувати орієнтовний план заходів щодо співпраці в рамках волонтерського проекту «У майбутнє через культуру».
Тьорло В.О., Рівний Д.В.                                                                                  до 18 травня 2015 року
Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                            В.О. Парандій


ПРОТОКОЛ № 5

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

25 травня 2015 року                                м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В.
Запрошені: Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти; Малендевич С.П., комендант гуртожитку Інституту; Ясюк О., голова студентської ради гуртожитку; Мазар І., голова студентської ради Коледжу.


Порядок денний:
1. Про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році
2. Різне

1. Про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про підсумки роботи Інституту та Коледжу з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Результати роботи з ліцензування та акредитації спеціальностей у 2014/2015 навчальному році визнати задовільними.
3. Завідувачу кафедри теорії та практики туризму спільно з заступником директора Парандій В.О. здійснити додаткову перевірку навчально-методичного забезпечення зі спеціальності «Туризмознавство» (за видами) ОКР «Спеціаліст» у зв’язку з розглядом акредитаційної справи у МОН України.
4. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» завідувачам випускових кафедр розглянути можливість ліцензування спеціальностей ОКР «Магістр», пропозиції надати на розгляд керівництва Інституту.
2. Різне.
2/1. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП від 20.05.2015 р. №38/1 щодо організації начального процесу в період проведення основної сесії ЗНО
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП від 20.05.2015 р. №38/1 щодо організації навчального процесу в період проведення основної сесії ЗНО.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора ХІ МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО визнати задовільною.
3. Інспектору з кадрів Прозоровській Л.В. прослідкувати за дотриманням з боку науково-педагогічних та адміністративних працівників вимог наказу директора Інституту Білого Л.Г. від 20.05.2015 року №38/1 «Про перенесення режиму роботи для працівників Інституту на період проведення ЗНО», у разі невиконання норм наказу ставити до відома керівництво Інституту.
Прозоровська Л.В.                                                                   протягом червня  2015 року
4. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л., деканам факультетів Коцюку В.Д., Кіщенку Б.М. та директору Коледжу Парандій В.О. взяти під особливий контроль дотримання розкладів заліково-екзаменаційних сесій, графіків роботи ДЕК та ДПА на денній та заочній формах навчання.
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення ЗНО.

2/2. Про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2014/2015 навчального року.
СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2014/2015 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Добрянський М.І., Малендевич С.П., Ясюк О.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2014/2015 навчального року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД.  взяти до відома.
2. Підготовку до  виселення студентів з гуртожитку Інституту в зв’язку з завершенням 2014/2015 навчального року визнати задовільною.
3. Коменданту гуртожитку Малендевич С.П., декану факультету денної форми навчання Коцюку В.Д. здійснити виселення студентів в установленному порядку.
4. На підставі заяв студентів підготувати накази про виселення студентів з гуртожитку та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г.
Прозоровська Л.В.                                                                            травень-червень 2015 року
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. здійснити перевірку приміщень гуртожитку та розпочати підготовку до поточного ремонту.


2/3. Про розгляд та затвердження «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правил внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП»

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП»
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Рівний Д., Мазар І., Ясюк О.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка ВД. про «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП» взяти до відома.
2. Затвердити «Положення про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та підготувати відповідний наказ про виконання рішення Вченої ради.
Прозоровська Л.В.                                                                      не пізніше 26 серпня 2015 року
3. Затвердити «Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП» та підготувати відповідний наказ про виконання рішення Вченої ради.
Прозоровська Л.В.                                                                      не пізніше 26 серпня 2015 року
4. Головам студентських рад довести рішення Вченої ради Інституту до відома студентів та ознайомити студентів з «Положенням про студентський гуртожиток Хмельницького інституту МАУП» та «Правилами внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку Хмельницького інституту МАУП».
Рівний Д., Ясюк О., Мазар І.                                                                                  серпень 2015 року2/4. Про організацію підготовки до перевірки Інституту та Коледжу Державною інспекцією навчальних закладів України відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 року №411-р «Про надання Державній інспекції навчальних закладів дозволу на проведення перевірки»
СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Хмельницького інституту МАУП Білого Л.Г.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про організацію підготовки до перевірки Інституту та Коледжу Державною інспекцією навчальних закладів України, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про організацію підготовки до перевірки Інституту та Коледжу Державною інспекцією навчальних закладів України взяти до відома.
2. Результати підготовки до перевірки визнати задовільними.
3. Керівникам всіх структурних підрозділів здійснити перевірку документаційного забезпечення відповідно до «Програми інспектування ВНЗ за напрямом виконання вищими навчальними закладами та їх структурними підрозділами положень Конституції, Законів України, інших нормативно-правових актів з питань освіти».
4. Заступнику директора Парандій В.О. підготувати інформаційну довідку про хід підготовки до перевірки відповідно до наказу ректора Академії Подоляки А.М. від 20.05.2015 р. №1249 та подати до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету МАУП.
Парандій В.О.                                                                                     до 2 червня 2015 року
5. Підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. наказ «Про організацію підготовки до перевірок».
Прозоровська Л.В.                                                                                        11 червня 2015 року


2/5. Про рекомендацію до друку збірників наукових праць підготовлених: за підсумками засідання круглого столу “Актуальні питання державотворення і захисту прав людини в Україні” (12 грудня 2014 р.);  за підсумками VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференція “Історія, культура та освіта: християнський вимір” (вшанування пам’яті Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України, 1000-річчя упокоєння Князя Київського Володимира Великого, 220-річчя створення Подільської єпархії) (30 квітня 2015 р.).
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірників наукових праць за підсумками засідання круглого столу та науково-практичної конференції.

ВИСТУПИЛИ: Авсієвич А.В., Дацюк О.А., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірників наукових праць за підсумками засідання круглого столу та науково-практичної конференції, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками засідання круглого столу: Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. за матеріалами засідання круглого столу 12.12.2014 р. – Хмельницький: ІРД, 2015. – Вип. 3. – 288 с.
3. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками науково-практичної конфереції: Історія, культура та освіта: християнський вимір (присвячується вшануванню пам’яті Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, 1000-річчю упокоєння Князя Київського Володимира Великого, 220-річчю створення Подільської єпархії): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2015. – Вип. 4. – 212 с.
Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                            В.О. Парандій

ПРОТОКОЛ № 6

засідання Вченої ради
Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

30 червня 2015 року                                м. Хмельницький

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф., к.пс.н., доц. Гундерук Л.М., к. богосл. Дацюк О.А., д.ю.н., проф. Руднєва О.М., к.і.н. Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М., к.е.н., доц. Тьорло В.О., Ковальчук О.Л., PhD Костенко Д.В., Альошко О.К., Добрянський М.І., Трофименко К.В., Рівний Д.М., PhD Авсієвич А.В., к.пед.н., доц. Олійник В.В., д.е.н., проф. Романова Л.В., Шуст І.В.
Запрошені: Рильков Д.В., адміністратор мереж Хмельницького інституту МАУП.


Порядок денний:
1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту.
2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року деканатів Інституту та Коледжу.
3. Про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року.
4. Про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.
5. Різне.

1. Про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту у 2014/2015 навчальному році
СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри Гуменюк А.Ф. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри економіки та управління;
інформацію завідувача кафедри Гундерук Л.М. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри психології та соціально-гуманітарних дисциплін;
інформацію завідувача кафедри Дацюка О.А. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри українського православ’я і теології;
інформацію в.о. завідувача кафедри Костенка Д.В. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри фундаментальної підготовки;
інформацію завідувача кафедри Тьорло В.О. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри теорії та практики туризму;
інформацію завідувача кафедри Руднєвої О.М. про освітню, виховну та наукову діяльність кафедри комерційного та трудового права.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О., Ковальчук О.Л., Кіщенко Б.М., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Гундерук Л.М., Тьорло В.О.,  Руднєвої О.М.,  Дацюка О.А., Костенка Д.В.  про освітню, виховну та наукову діяльність кафедр, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Гундерук Л.М., Тьорло В.О.,  Руднєвої О.М.,  Дацюка О.А., Костенка Д.В.  взяти до відома.
2 Освітню, виховну та наукову діяльність кафедр Інституту у 2014/2015 навчальному році визнати задовільною.
3. Затвердити звіти про роботу кафедр у 2014/2015 навчальному році.

2. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2014/2015 навчального року деканатів Інституту та Коледжу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 2014/2015 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Гуменюк А.Ф., Руднєва О.М., Тьорло В.О., Гундерук Л.М., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання 2014/2015 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д.  та директора Коледжу Парандій В.О. взяти до відома.
2.  Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання Інституту та Коледжу визнати задовільними.
3. Деканатам направити до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету звіти за підсумками літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів денної форми навчання.
4. Декану факультету денної форми навчання Коцюку В.Д.  та директору Коледжу Парандій В.О. підготувати та передати до Генеральної дирекції Всеукраїнського університету оригінали заліково-екзаменаційних відомостей.

3. Про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Добрянський М.І., Альошко О.К., Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про хід підготовки Інституту до 2015/2016 навчального року взяти до відома.
2.  Хід підготовки  Інституту до 2015/2016 навчального року визнати задовільними.
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. підготувати та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. план проведення поточного ремонту приміщень Інституту у канікулярний період.
4. Кафедрам Інституту здійснити планування попереднього педагогічного навантаження на 2015/2016 навчальний рік з урахування результатів роботи науково-педагогічних працівників у 2014/2015 навчальному році.
5. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. здійснити перевірку виконання навантаження науково-педагогічними працівниками Інституту.
6. Заступника директора з АГР Добрянському М.І. у літній період посилити протипожежний режим та виконання вимог пожежної безпеки в Інституті.
7. Заступнику директора Парандій В.О. спільно з головним бухгалтером Альошко О.К. проаналізувати штатні розписи Інституту та Коледжу та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. пропозиції щодо проведення реорганізації структури.
Парандій В.О., Альошко О.К.                                                              до 20 серпня 2015 року


4. Про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Альошко О.К.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту, Вчена рада

УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з АГР Добрянського М.І. про виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту взяти до відома.
2.  Виконання плану роботи Адміністративно-господарським відділом Інституту визнати задовільним.
3. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. спільно з головним бухгалтером Альошко О.К. підготувати та подати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. кошторис витрат на здійснення ремонтних робіт та поточних господарських витрат на 2015/2016 навчальний рік.
Добрянський М.І., Альошко О.К.                                                              до 10 липня 2015 року
5. Різне.

    5/1. Про підсумки проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практик у 2014/2015 навчальному р