МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 2

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

27 лютого 2017 року                            м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.; Слотвінський О.В.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи; Дубініна К.А., завідувач відбіркової комісії


Порядок денний:

1. Про навчально-методичну діяльність кафедр у І семестрі 2016/2017 навчального року.
2. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року деканатів Інституту та Коледжу
3. Різне

1. Про навчально-методичну діяльність кафедр у І семестрі 2016/ 2017 навчального року


СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри Гуменюк А.Ф. про навчально-методичну діяльність кафедри економіки та управління;
інформацію завідувача кафедри Олійник В.В. про навчально-методичну діяльність кафедри психології;
інформацію завідувача кафедри Дацюка О.А. про навчально-методичну діяльність кафедри українського православ’я і теології;
інформацію завідувача кафедри Савчук Л.О. про навчально-методичну діяльність кафедри фундаментальної підготовки;
інформацію в.о. завідувача кафедри Коцюка В.Д. про навчально-методичну діяльність кафедри теорії та практики туризму;
інформацію завідувача кафедри Циганюк Ю.В. про навчально-методичну діяльність кафедри комерційного та трудового права.

ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Ковальчук О.Л., Кіщенко Б.М.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Коцюка В.Д.,  Олійник В.В., Циганюк Ю.В.,  Дацюка О.А., Савчук Л.О.  про навчально-методичну діяльність кафедр, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф., Олійник В.В., Коцюка В.Д.,  Циганюк Ю.В.,  Дацюка О.А., Савчук Л.О. взяти до відома.
2.  Навчально-методичну діяльність кафедр Інституту у І семестрі 2016/2017 навчального року визнати задовільною.
3. Завідувачам кафедр подати на розгляд керівництва Інституту план підготовки до видання навчально-методичних посібників.
Завідувачі кафедр                                                                          до 15 березня 2017 року
4. Завідувачам кафедр проаналізувати стан закріплених за ними веб-сторінок на офіційному сайті Інституту http://maup.km.ua/, забезпечити усунення недоліків та виконання відповідних наказів та рішень Вченої ради щодо якісного інформаційного наповнення веб-сторінок, в термін до 01 квітня 2017 р. розробити план розвитку відповідних веб-сторінок передбачивши при цьому використання можливостей розміщення методичних матеріалів тощо.
Завідувачі кафедр                                                                              до 1 квітня 2017 року
5. На виконання Розпорядження Генерального директора Всеукраїнського університету Котлярова В.О. не рідше двох разів на місяць висвітлювати на веб-сайті новини  та події, які стосуються роботи кафедри, а також направляти дану інформацію у прес-службу Академії для її оприлюднення на офіційному веб-сайті ().
Завідувачі кафедр                                                                               протягом  2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 1 березня 2017 року


2. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року деканатів Інституту та Коледжу

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана факультету денних форм навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року деканатів Інституту та Коледжу.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.,  Ковальчук О.Л., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денних форм навчання Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року деканатів Інституту та Коледжу, Вчена рада


УХВАЛИЛА:

1. Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д., директора Коледжу Парандій В.О. про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2015/2016 навчального року деканатів Інституту та Коледжу взяти до відома.
2.  Результати зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального року визнати задовільними.
3. Голові Студентської ради Рівному Д.М. обговорити на черговому засіданні Студентської ради порядок відрахування зі складу студентів в зв’язку з академічними заборгованостями.
4. Завідувачам кафедр затвердити графіки консультацій для студентів денної та заочної форми навчання.
Завідувачі кафедр                                                                            до 3 березня 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 1 березня 2017 року


3. Різне.

3/1. Про ухвалення складів відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію завідувача відбіркової комісії Дубініної К.А. щодо ухвалення складів відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Дубініної К.А. щодо ухвалення складів відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Дубініної К.А. щодо ухвалення складів відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік взяти до відома.
2. Ухвалити склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік.
3. Завідувачу відбіркової комісії Дубініній К.А. направити склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік на розгляд до  Департаменту забезпечення роботи приймальної комісії, підготовки наказів та комп’ютерної бази даних Академії (м. Київ).
Дубініна К.А.                                                                                         28 лютого 2017 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               27 лютого 2017 року
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                 27 лютого 2017 року


3/2. Про внесення змін до складу Вченої ради
СЛУХАЛИ:
    Інформацію голови Вченої ради Білого Л.Г. щодо внесення змін до складу Вченої ради
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію голови Вченої ради Білого Л.Г. щодо внесення змін до складу Вченої ради, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію голови Вченої ради Білого Л.Г. щодо внесення змін до складу Вченої ради взяти до відома
2. Ввести до складу Вченої ради завідувача відбіркової комісії Дубініну К.А.
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               27 лютого 2017 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                 28 лютого 2017 року


3/3. Про участь студентів Інституту у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін та спеціальностей 2016/2017 навчального року
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О. щодо участі студентів Інституту у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін та спеціальностей 2016/2017 навчального року
ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. щодо участі студентів Інституту у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін та спеціальностей 2016/2017 навчального року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:

1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. щодо участі студентів Інституту у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін та спеціальностей 2016/2017 навчального року взяти до відома.
2. Завідувачам кафедр на виконання Наказу ректора Академії від 3 лютого 2017 року №12-о «Про участь студентів Всеукраїнського університету у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін та спеціальностей 2016/2017 н.р.» надіслати анкети переможців І етапу  до базових вищих навчальних закладів.
Завідувачі кафедр                                                                            до 1 березня 2017 року
3. Відрядити студентів (згідно запрошень) та супроводжуючих викладачів, до відповідних базових вищих навчальних закладів для участі у ІІ етапі Олімпіади. Оплату відряджень здійснювати за рахунок Фонду сприяння розвитку регіонів.
4. Подати звіти про участь студентів в Олімпіаді до Центру організації наукової роботи Академії (м. Київ)
Парандій В.О.                                                                          до 15 травня 2017 року
5. Подати всі необхідні документи до бухгалтерії Академії для отримання знижки в оплаті на навчання для студентів-учасників та студентів-переможців згідно з Наказом ректора Академії від 3 лютого 2017 року №12-о «Про участь студентів Всеукраїнського університету у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальних дисциплін та спеціальностей 2016/2017 н.р.».
Парандій В.О.                                                                              до 1 червня 2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               27 лютого 2017 року
7. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                 28 лютого 2017 року


3/4. Про закріплення аудиторного фонду за кафедрами Інституту
СЛУХАЛИ:
    Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про закріплення аудиторного фонду за кафедрами Інституту
ВИСТУПИЛИ: Добрянський М.І., Коцюк В.Д., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про закріплення аудиторного фонду за кафедрами Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про закріплення аудиторного фонду за кафедрами Інституту взяти до відома.
2. Закріпити навчальні аудиторії за кафедрами наступним чином:
301, 302, 331 – кафедра економіки та управління;
303, 304, 305, 306 – кафедра фундаментальної підготовки;
313, 319, 321 – кафедра теорії та практики туризму;
316, 322, 323, 324 – кафедра психології;
320, 325, 326, 329, 333 – кафедра комерційного та трудового права.
3. Завідувачам кафедр здійснювати контроль за дотриманням порядку та збереженням майна в аудиторіях.
4. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. забезпечити на належному рівні збереження аудиторного фонду.
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               27 лютого 2017 року
6. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                 28 лютого 2017 року


3/5. Про організований початок ІІ семестру 2016/2017 навчального  року та затвердження розкладу занять
СЛУХАЛИ:
    Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організований початок ІІ семестру 2016/2017 навчального  року та затвердження розкладу занять
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Коцюк В.Д., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організований початок ІІ семестру 2016/2017 навчального  року та затвердження розкладу занять, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організований початок ІІ семестру 2016/2017 навчального  року та затвердження розкладу занять взяти до відома.
2. Затвердити розклад занять на ІІ семестр 2016/2017 навчального  року. Навчальні заняття проводити відповідно до затвердженого розкладу занять для академічних груп.
3. Навчальній частині вести журнал фіксації вичитки педагогічного навантаження та журнал замін занять. Відповідальність за ведення журналів та своєчасне інформування керівництва про поточну ситуацію покласти на завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л.
4. Заміни занять проводити відповідно до наказу директора від 7 вересня 2016 року №100 «Про дотримання трудової дисципліни».
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               28 лютого 2017 року


3/6. Про підготовку до проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»
СЛУХАЛИ:
    Інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права Циганюк Ю.В. про підготовку до проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право»
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Дубініна К.А., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права Циганюк Ю.В. про підготовку до проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права Циганюк Ю.В. про підготовку до проведення єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» взяти до відома.
2. Ознайомити студентів IV курсу освітнього рівня бакалавр спеціальності 081 «Право» з умовами вступу для здобуття ступеня магістра у 2017 році (наказ МОН України від 19 січня 2017 року №72).
Циганюк Ю.В.                                                                            до 7 березня 2017 року
3. Повідомити студентів про можливість вступу без складання ЗНО до Вищої менеджерської школи в м. Лєгніца (Польща) для здобуття  ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право», після закінчення одного семестру дані студенти будуть переведені до Академії (Інформаційний лист Всеукраїнського університету від 1 лютого 2017 року №09/ВУ)
Дубініна К.А.                                                                            до 7 березня 2017 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               28 лютого 2017 року
3/7. Про підготовку до ХІV Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку до ХІV Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку до ХІV Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку до ХІV Всеукраїнський конкурс студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» взяти до відома.
2. Закріпити відповідальних за тематичними секціями:
політико-правова – Циганюк Ю.В., Авсієвич А.В.;
соціально-економічна – Гуменюк А.Ф., Оліх Г.І.;
психолого-педагогічна – Олійник В.В.;
історико-культурна та загальнонаукова – Савчук Л.М.
Забезпечити прийом на розгляд наукових робіт, їх рецензування, визначення переможців, підбиття підсумків та роботу відповідної секції на підсумковій конференції.
3. Сформувати конкурсну комісію для підведення підсумків ХІV Всеукраїнського конкурсу студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді»
Парандій В.О.                                                                            до 10 квітня 2017 року
4. Сформувати організаційний комітет ХІV Всеукраїнської студентської та учнівської науково-практичної конференції «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді» та підготувати відповідний наказ.
Парандій В.О.                                                                            до 10 квітня 2017 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                               28 лютого 2017 року


Голова Вченої ради                                   Л.Г. БілийВчений секретар                                     В.О. Парандій