МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 11

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


27 грудня 2016 року                                м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доц. Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; проф. МКА Погорілець О.Г.; Слотвінський О.В.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.; Рівний Д.М.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи.

Порядок денний:

1. Про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році і план проведення наукових заходів на 2017 рік
2. Про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2017 рік.
3. Різне.

1. Про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році і план проведення наукових заходів на 2017 рік

СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році і план проведення наукових заходів на 2017 рік
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту МАУП у 2016 році і план проведення наукових заходів на 2017 рік взяти до відома.
2.  Організацію науково-методичної роботи в Інституті визнати задовільною.
3. Затвердити «Звіт про науково-методичну діяльність Хмельницького інституту у 2016 році».
4. Затвердити «Плану проведення наукових заходів на 2017 рік».
5. Професорсько-викладацькому складу кафедр Інституту  активізувати роботу, щодо публікацій у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
Науково-педагогічні працівники                                                              протягом 2017 року
6. Завідувачам кафедр активізувати роботу студентських наукових гуртків шляхом залучення членів гуртків до загальноінститутських, регіональних та Всеукраїнських наукових заходів.
Завідувачі кафедр                                                                                         протягом 2017 року
7. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 27 грудня 2016 року
8. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                              до 30 грудня 2016 року


2. Про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2017 рік

СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про виконання плану роботи Вченої ради ХІ МАУП у 2016 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2017 рік, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про виконання плану роботи Вченої ради Хмельницького інституту МАУП у 2016 році та перспективний план роботи Вченої ради на 2017 рік взяти до відома.
2.  Роботу Вченої ради у 2016 році визнати задовільною.
3. План роботи Вченої ради у 2016 році вважати виконаним.
4. Затвердити «Перспективний план роботи Вченої ради Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2017 рік».
5. Склад Вченої ради залишити без змін.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 27 грудня 2016 року
7. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                              до 30 грудня 2016 року


3. Різне.

3/1. Про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Кіщенко Б.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про «Правила прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році взяти до відома.
2. Всім керівникам навчальних підрозділів Інституту з 1 січня 2017 року у роботі керуватися «Правилами прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2017 році» затвердженими Вченою радою МАУП протокол від 01 грудня 2015 року №12.
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 30 грудня 2016 року


3/2. Про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний період (січень-лютий 2017 року)

СЛУХАЛИ:
Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний період (січень – лютий 2017 року)
ВИСТУПИЛИ: Альошко О.К., Парандій В.О., Ярова Т.І.
Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний період (січень – лютий 2017 року), Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Голови Вченої ради Білого Л.Г. про організацію роботи Інституту в святковий та канікулярний період (січень – лютий 2017 року) взяти до відома.
2. З метою економії фінансів, енерго- та тепло ресурсів та в зв’язку з оптимізацією роботи Інституту у зимовий період встановити на час відсутності навчального процесу у січні та лютому 2017 року наступний режим роботи: для науково-педагогічних працівників з 01 січня 2017 року по 19 лютого 2017 року виконання робіт згідно графіку консультацій та графіку ліквідації академічних заборгованостей студентів; для навчально-допоміжного персоналу та співробітників адміністративно-господарського складу з 01 січня 2017 року по 19 лютого 2017 року виконання робіт за потребами Інституту, за бажанням чергова відпустка, або відпустка без збереження заробітної плати згідно чинного законодавства.
3. Керівникам всіх підрозділів подати до відділу правової та кадрової роботи графіки роботи працівників у зимовий період.
Керівники підрозділів                                                                                                  до 29 грудня 2016 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 28 грудня 2016 року
5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                              до 30 грудня 2016 року

3/3. Про організацію та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної (магістерської) практики студентів у 2016 та 2017 роках

СЛУХАЛИ:
Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної (магістерської) практики студентів у 2016 та 2017 роках
ВИСТУПИЛИ: Гуменюк А.Ф., Ковальчук О.Л., Олійник В.В., Парандій В.О., Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та магістерської практики студентів у 2016 та 2017 роках, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про організацію та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної (магістерської) практики студентів у 2016 та 2017 роках взяти до відома.
2. Визнати, що робота з організації та проведення всіх видів практик у Інституті в 2016 році була проведена у повному обсязі.
3. Вважати, що рівень організації та проведення навчальної, виробничої, переддипломної та науково-педагогічної (магістерської) практики у 2016 році можна назвати задовільним.
4. З метою поліпшення практичної підготовки студентів декану гуманітарно-економічного факультету Коцюку В.Д., завідувачам випускових кафедр: Гуменюк А.Ф.. Олійник В.В., Циганюк Ю.В. вжити таких заходів:
4.1. Продовжити роботу щодо методичного забезпечення виконання практики з урахуванням вимог Закону Украъни «Про вищу освіту» до практичної підготовки студентів.
4.2. Посилити роботу у сфері забезпечення техніки безпеки студентів та умов охорони праці.
4.3. Забезпечити проходження всіх видів практики з неухильним дотриманням графіку навчального процесу.
4.4. Забезпечити своєчасний захист звітів студентами після закінчення практики.
4.5. Підсилити роботи по підбору баз практики, відповідних до сучасних вимог щодо практичного навчання студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів.
Гуменюк А.Ф., Коцюк В.Д., Олійник В.В., Циганюк Ю.В.                     протягом  2017 року
5. При проведенні рейтингового відбору студентів для подальшого навчання за програмою другого (магістерського) освітнього рівня враховувати результати проходження практики та виконання завдань творчого та пошукового характеру під час проходження практики всіх видів
Фахові атестаційні комісії                                                                     протягом  2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 28 грудня 2016 року
7. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                              до 30 грудня 2016 року

3/4. Про розгляд та ухвалення «Положення про відбіркову комісію Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та ухвалення «Положення про відбіркову комісію Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та ухвалення «Положення про відбіркову комісію Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про розгляд та ухвалення «Положення про відбіркову комісію Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» взяти до відома.
2. Ухвалити «Положення про відбіркову комісію Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 27 грудня 2016 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                   28 грудня 2016 року

3/5. Про обговорення та ухвалення складу відбіркової комісії Інституту на 2017 рік

СЛУХАЛИ:
Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про обговорення та ухвалення складу відбіркової комісії Інституту на 2017 рік
ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про ухвалення складу відбіркової комісії Інституту на 2017 рік, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про ухвалення складу відбіркової комісії Інституту на 2017 рік  взяти до відома.
2. Ухвалити наступний склад відбіркової комісії на 2017 рік:
Голова відбіркової комісії:
Білий Леонід Григорович (директор)
Заступник Голови відбіркової комісії:
Парандій Валентина Олександрівна (заступник директора)
Відповідальний секретар відбіркової комісії:
Кіщенко Богдан Миколайович (заступник декана гуманітарно-економічного факультету)
Члени відбіркової комісії:
Коцюк Володимир Дмитрович (декан гуманітарно-економічного факультету)
Рівний Дмитро Миколайович (Голова Студентської ради)
3. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 27 грудня 2016 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                   28 грудня 2016 року

3/6. Про публікаційну діяльність науковців Інституту у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus та створення власних профілів у пошуковій системі за повними текстами наукових публікацій Google Академія

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора Парандій В.О. про публікаційну діяльність науковців Інституту у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus та створення власних профілів у пошуковій системі за повними текстами наукових публікацій Google Академія
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ярова Т.І.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про публікаційну діяльність науковців Інституту у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus та створення власних профілів у пошуковій системі за повними текстами наукових публікацій Google Академія, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про публікаційну діяльність науковців Інституту у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus та створення власних профілів у пошуковій системі за повними текстами наукових публікацій Google Академія взяти до відома.
2. Заступнику директора Парандій В.О. забезпечити активізацію публікаційної діяльності науковців Інституту у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus.
Парандій В.О.                                                                                протягом 2017 року
3. Завідувачам кафедр подати заступнику директора Парандій В.О. плани публікацій на 2017 рік, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus з урахуванням розміщення не менше однієї наукової статті кожним штатним викладачем та звіти про відкриття кожним штатним викладачем власного профілю в пошукові системі за повними текстами наукових публікацій Google Академія.
Завідувачі кафедр                                                                                 до 29 грудня 2016 року
4. Пріоритетно враховувати при вирішенні питання щодо укладання та продовження контрактів науково-педагогічних працівників наявність публікацій у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus.
5. Без наявності у штатних викладачів власного, створеного відповідно до вимог Інструкції, профілю в пошуковій системі за повними текстами наукових публікацій Google Академія не продовжувати їх контракти.
6. При подачі наукових статей до Центру організації наукової роботи МАУП (м. Київ) для організації перекладу на англійську мову, попередньо розглядати їх на засіданнях кафедр та засіданні Вченої ради Інституту.
7. Заслухати на засіданні Вченої ради завідувачів кафедр щодо публікаційної діяльності у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus та створення власних профілів у пошуковій системі за повними текстами наукових публікацій Google Академія.
Завідувачі кафедр                                                                                    27 березня 2017 року
8. Заступнику директора Парандій В.О.:
8.1. провести консультативно-методичну нараду з завідувачами кафедр щодо питань публікаційної діяльності у виданнях, що входять до міжнародної науко метричної бази даних Scopus та створення власних профілів у пошуковій системі за повними текстами наукових публікацій Google Академія.
                                                                                                         28 грудня 2016 року
8.2. узагальнити подану завідувачами кафедр інформацію та подати до Центру організації наукової роботи МАУП (м. Київ) (e-mail: ).
                                                                                                         30 грудня 2016 року
8.3. провести контроль виконання рішень Вченої ради Інституту від 27 грудня 2016 року та відповідних наказів, у разі необхідності, внести пропозиції щодо заслуховування на Вченій раді Інституту звітів завідувачів відстаючих кафедр.
                                                                                                                   27 березня 2017 року
9. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                   27 грудня 2016 року


Голова Вченої ради                 Л.Г. Білий


Вчений секретар                    В.О. Парандій