МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом
ПРОТОКОЛ № 10

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


28 листопада 2016 року                                м. Хмельницький


Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доц. Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доц. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; проф. МКА Погорілець О.Г.; Слотвінський О.В.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н., с.н.с. Трембіцький А.М.; Рівний Д.М.
Запрошені: Ярова Т.І., завідувач відділу правової та кадрової роботи; Дубчак В.В., заступник директора Коледжу з навчально-виховної роботи.

Порядок денний:

1. Про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту.
2. Різне.

1. Про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про стан технічного забезпечення підрозділів Інституту взяти до відома.
2.  Роботу з технічного забезпечення підрозділів Інституту визнати задовільною.
3. Адміністратору мереж Сапужаку О.М. у кінці І семестру перевірити навчальні комп’ютерні класи та здійснити профілактичну перевірку комп’ютерної техніки в адміністративних приміщеннях.
Сапужак О.М.                                                                                    до 30 грудня2016 року
4. Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. систематично стежити за дотриманням технічних умов оснащення навчальних, адміністративних приміщень та подавати відповідну інформацію на розгляд керівництва Інституту.
Добрянський М.І.                                                                                         протягом 2017 року
5. Адміністратору мереж Сапужаку О.М. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 року №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» забезпечити оприлюднення інформації щодо діяльності Інституту на офіційному веб-сайті (http://maup.km.ua/).
Сапужак О.М.                                                                                         протягом 2017 року
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          30 листопада 2016 року

2. Різне.

2/1. Про внесення змін до складу Вченої ради Інституту.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про внесення змін до складу Вченої ради Інституту  взяти до відома.
2. Вивести зі складу Вченої ради:
Прус Оксану Вікторівну, завідувача бібліотечно-інформаційного відділу.
3. Ухвалити оновлений склад Вченої ради Інституту.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. подати у відділ правової та кадрової роботи рішення Вченої ради про оновлення складу.
Парандій В.О.                                                                     до 30 листопада 2016 року
5. Відділу правової та кадрової роботи підготувати та подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                            до 10 грудня 2016 року

2/2. Про підвищення кваліфікації та фахове стажування науково-педагогічних працівників Інституту.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відділу правової та кадрової роботи Ярової Т.І. про підвищення кваліфікації та фахове стажування науково-педагогічних працівників Інституту
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відділу правової та кадрової роботи Ярової Т.І. про підвищення кваліфікації та фахове стажування науково-педагогічних працівників Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відділу правової та кадрової роботи Ярової Т.І. про підвищення кваліфікації та фахове стажування науково-педагогічних працівників Інституту взяти до відома.
2. Роботу проведену у 2015 році з організації підвищення кваліфікації та фахового стажування науково-педагогічних працівників Інституту визнати задовільною.
3. Завідувачам кафедр скласти та подати у відділу правової та кадрової роботи графіки проходження фахового стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками у 2017 році.
Завідувачі кафедр                                                                           до 26 грудня 2016 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на затвердження директору Інституту Білому Л.Г. зведений графік проходження фахового стажування та підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками у 2017 році.
Ярова Т.І.                                                                                            до 30 грудня 2016 року
    5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                                    6 грудня 2016 року

2/3. Про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2017 рік.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2017 рік.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2017 рік, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про організацію роботи та склад державних екзаменаційних комісій на 2017 рік взяти до відома.
2. Зобов’язати завідувачів випускових кафедр відповідно до діючих вимог забезпечити роботу державних екзаменаційних комісій у 2017 році.
Гуменюк А.Ф., Олійник В.В., Коцюк В.Д., Циганюк Ю.В.                      протягом  2017 року
3. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. здійснювати загальний контроль над дотриманням графіку роботи державних екзаменаційних  комісій.
Ковальчук О.Л.                                                                                протягом  2017 року
4. Всім керівникам навчальних підрозділів, що задіяні в організації роботи державних екзаменаційних комісії керуватися складом комісій на 2017 рік.
Керівники навчальних підрозділів                                                            протягом  2017 року

2/4. Про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенка Б.М. про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенка Б.М. про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенка Б.М. про формування складу відбіркової, фахових атестаційних, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2016 рік взяти до відома.
2. Для організації та проведення набору студентів до Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП» заступнику декана гуманітарно-економічного факультету Кіщенка Б.М. сформувати склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік. У формуванні складів комісій керуватися нормами Положення про приймальну комісію МАУП.
Кіщенко Б.М.                                                                        не пізніше 20 січня 2017 року
3. Подати на розгляд Вченої ради Інституту склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної, предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2017 рік.
Кіщенко Б.М.                                                                                         23 січня 2017 року

2/5. Про публікації у виданнях, що індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus

СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про публікації у виданнях, що індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про публікації у виданнях, що індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про публікації у виданнях, що індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus взяти до відома.
2. Завідувачам кафедр відповідно до п 4.1. наказу Ректора Академії від 07.09.2015 року №107-о «Про заходи з активізації публікаційної діяльності науковців Академії у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus» подати Вченому секретарю Парандій В.О. плани-графіки на 2017  рік публікацій професорсько-викладацького складу кафедр у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus.
Завідувачі кафедр                                                                                    до 16 грудня 2016 року
3. Вченому секретарю Парандій В.О. та завідувачам кафедр довести до відома професорсько-викладацького складу умови фінансування публікацій у виданнях, що індексовані у міжнародній наукометричній базі Scopus.
Завідувачі кафедр, Парандій В.О.                                                  до 10 грудня 2016 року
4. Вченому секретарю Парандій В.О. сформувати зведений план-графік  на 2017  рік публікацій професорсько-викладацького складу кафедр Інституту у виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus та направити до Центру організації наукової роботи МАУП (М. Київ).
Парандій В.О.                                                                                   до 26 грудня 2016 року

2/6. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками ХV Всеукраїнської науково-практичної конференція «Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ століття» (150-річчя з дня народження Михайла Грушевського (1866–1934), вченого, історика, політичного та державного діяча, Голови Центральної Ради), що відбулася 24 листопада 2016 року.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками науково-практичної конференції.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками науково-практичної конференції, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками науково-практичної конференції: Збереження національної ідеї та національної самосвідомості українського народу в контексті трагічних подій ХХ-ХХІ століть (150-річчя з дня народження Михайла Грушевського (1866–1934), вченого, історика, політичного та державного діяча, Голови Центральної Ради): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Вип. Х. – Хмельницький: ІРД, 2016. – 280 с.

2/7. Про рекомендацію до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу «Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні», що відбувся 10 грудня 2015 року.
СЛУХАЛИ:
Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками науково-практичної конференції.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Циганюк Ю.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  щодо розгляду та рекомендації до друку збірника наукових праць підготовленого за підсумками засідання круглого столу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірник наукових праць Хмельницького інституту МАУП підготовлений за підсумками засідання круглого столу: Актуальні питання державотворення та захисту прав людини в Україні: зб. наук. пр. за матеріалами засідання круглого столу 10 грудня 2015 р./ гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький: ІРД, 2016. – Вип. 4. – 242 с.

2/8.  Про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу.

СЛУХАЛИ:
Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора з адміністративно-господарської роботи Добрянського М.І., декана гуманітарно-економічного факультету Коцюка В.Д. про забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально-виховного) процесу взяти до відома.
2.  Заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Добрянському М.І. організувати та провести для студентів та працівників Інституту позаплановий інструктаж з питань неухильного виконання вимог техногенної і пожежної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Добрянський М.І.                                                                                      до 5 грудня 2016 року
3. Про результати проінформувати директора Інституту Білого Л.Г.
Добрянський М.І.                                                                                           5  грудня2016 року
4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Яровій Т.І. підготувати та подати на затвердження директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.
Ярова Т.І.                                                                                       до 30 листопада 2016 року
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                          29 листопада 2016 року


Голова Вченої ради                  Л.Г. Білий


Вчений секретар                     В.О. Парандій