МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПРОТОКОЛ № 1


засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


28 січня 2016 року                                                                                                     м. Хмельницький
(Ви можете завантажити цей документ у форматі MS Word)

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н. Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к.пс.н., доц. Гундерук Л.М.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.і.н. Ковальчук Т.В.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Байдич В.Г.; Крамар С.І.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Трофименко К.В.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Погорілець О.Г.; Матвіюк К.І.; Шуст І.В.; Слотвінський О.В.
Запрошені: Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти

Порядок денний:

1. Про підсумки роботи відбіркової комісії у 2015 році та організацію роботи в 2016 році.
2. Про навчально-методичну діяльність кафедр у І семестрі 2015/ 2016 навчального року
3. Про імплементацію Закону України “Про вищу освіту”
4. Різне

1. Про роботу відбіркової комісії у 2015 році та організацію роботи в 2016 році

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про підсумки роботи відбіркової комісії в 2015 році та організацію роботи в 2016 році.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Парандій В.О.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про підсумки роботи відбіркової комісії в 2015 році та організацію роботи в 2016 році, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В. про підсумки роботи відбіркової комісії в 2015 році та організацію роботи в 2016 році взяти до відома.
2. Підсумки роботи відбіркової комісії в 2015 році визнати задовільними.
3. Для організації та проведення набору студентів до Інституту згідно з Положенням про приймальну комісію ПрАТ «ВНЗ «МАУП» сформувати склад відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2016 рік.
Трофименко К.В., Парандій В.О.                                                    до  1 лютого 2016 року

4. Завідувачу відбіркової комісії Трофименко К.В. направити склади відбіркової, фахової атестаційної, апеляційної та предметних екзаменаційних комісій та комісії для проведення співбесід на 2016 рік на затвердження до ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (м. Київ).
Трофименко К.В.                                                                           до  3 лютого 2016 року
5. Відбірковій комісії керуватись у роботі «Правилами прийому на перепідготовку до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» у 2016 році» затвердженими наказом ректора Академії від 30 грудня 2015 року №167-о.
6. Відбірковій комісії та всім навчальним підрозділам керуватись у роботі «Положенням про приймальну комісію Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» затвердженим наказом ректора Академії від 30 грудня 2015 року №166-о та «Положенням про апеляційну комісію» затвердженим наказом ректора Академії від 30 грудня 2015 року №165-о.
7. Затвердити «Положення про відбіркову комісію Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. подати на підпис директора Інституту Білого Л.Г. відповідний наказ.
Кримська О.М.                                                                          до 22 лютого 2016 року
8. Відбірковій комісії  та всім керівникам навчальних підрозділів при проведенні рекламної кампанії набору «03-2016» керуватися «Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра та ліцензованого обсягу в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Інформаційний лист Всеукраїнського університету МАУП від 28 грудня 2015 року №50 ВУ).
9. Завідувачу відбіркової комісії Трофименко К.В. з метою забезпечення діяльності відбіркової комісії в 2016 році на підставі Розпорядження в.о. ректора Академії Курка М.Н. від 27 січня 2016 року №01-р взяти участь у семінарі «Особливості умов прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом».
Трофименко К.В.                                                                               17 лютого 2016 року
10. Завідувачу відбіркової комісії Трофименко К.В. на підставі наказу в.о. ректора Академії Курка М.Н. від 21 січня 2016 року №08-о «Про проведення Днів відкритих дверей у 2016 році» подати на затвердження директору Інституту Білому Л.Г. «Графік проведення Днів відкритих дверей у 2016 році в Хмельницькому інституті МАУП».
11. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.
Парандій В.О.                                                                                 29 січня 2016 року


2. Про навчально-методичну діяльність кафедр у І семестрі 2015/ 2016 навчального року.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри Гуменюк А.Ф. про навчально-методичну діяльність кафедри економіки та управління;
інформацію завідувача кафедри Гундерук Л.М. про навчально-методичну діяльність кафедри психології;
інформацію завідувача кафедри Дацюка О.А. про навчально-методичну діяльність кафедри українського православ’я і теології;
інформацію завідувача кафедри Савчук Л.О. про навчально-методичну діяльність кафедри фундаментальної підготовки;
інформацію завідувача кафедри Ковальчук Т.В. про навчально-методичну діяльність кафедри теорії та практики туризму;
інформацію завідувача кафедри Циганюк Ю.В. про навчально-методичну діяльність кафедри комерційного та трудового права.

ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О., Ковальчук О.Л., Кіщенко Б.М., Коцюк В.Д.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф.,  Гундерук Л.М., Ковальчук Т.В.,  Циганюк Ю.В.,  Дацюка О.А., Савчук Л.О.  про навчально-методичну діяльність кафедр, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію завідувачів кафедр: Гуменюк А.Ф., Гундерук Л.М., Ковальчук Т.В.,  Циганюк Ю.В.,  Дацюка О.А., Савчук Л.О. взяти до відома.
2.  Навчально-методичну діяльність кафедр Інституту у І семестрі 2015/2016 навчального року визнати задовільною.
3. Завідувачам кафедр подати на розгляд керівництва Інституту план підготовки до видання навчально-методичних посібників.
Завідувачі кафедр                                                                          до 22 лютого 2016 року

3. Про імплементацію Закону України “Про вищу освіту”.

СЛУХАЛИ:
Інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права Циганюк Ю.В., щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту».
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Рівний Д.М.
Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права Циганюк Ю.В. щодо імплементації Закону України «Про вищу освіту», Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.    Інформацію завідувача кафедри комерційного та трудового права Циганюк Ю.В. взяти до відома.
2.    Організацію роботи з виконання заходів щодо впровадження Закону України «Про вищу освіту» визнати задовільною.
3.    Забезпечити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування. Голові студентської ради Рівному Д.М. спільно з завідувачем кафедри комерційного та трудового права Циганюк Ю.В. переглянути відповідність положень, що регламентують діяльність органів студентського самоврядування Інституту Закону України «Про вищу освіту».
4.    Заступнику директора Парандій В.О. у співпраці з Всеукраїнським університетом МАУП забезпечити проведення роботи по приведенню у відповідність з Законом «Про вищу освіту» нормативних документів та положень, що регламентують діяльність Інституту.

4. Різне.

4/1. Про звіт про фінансову діяльність Інституту.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію головного бухгалтера Альошко О.К. щодо звіту про фінансову діяльність Інституту.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію головного бухгалтера              Альошко О.К. щодо звіту про фінансову діяльність Інституту, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію головного бухгалтера Альошко О.К. головного бухгалтера Альошко О.К. щодо звіту про фінансову діяльність Інституту взяти до відома.
2. Фінансову діяльність Інституту визнати задовільною.
3. Головному бухгалтеру Альошко О.К. щопонеділка подавати на розгляд директора Інституту Білого Л.Г. фінансовий звіт про діяльність.
Альошко О.К.                                                                                               щотижня
4. Головному бухгалтеру Альошко О.К. щомісяця подавати до планово-економічного відділу Академії звіт про господарську діяльність Інституту.
Альошко О.К.                                                                                               щомісяця

4/2. Про роботу на базі Інституту пункту реєстрації на ЗНО-2016.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про роботу на базі Інституту пункту реєстрації на ЗНО-2016.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про роботу на базі Інституту пункту реєстрації на ЗНО-2016, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про роботу на базі Інституту пункту реєстрації на ЗНО-2016 взяти до відома.
2. Відповідальність за роботу пункту реєстрації з 01.02.2016 р. по 05.03.2016 р. покласти на завідувача відбіркової комісії Трофименко К.В.
3. Завідувачу відбіркової комісії Трофименко К.В. узгодити з Вінницьким регіональним центром оцінювання я кості освіти графік роботи пункту реєстрації.

4/3. Про нову редакцію Закону України від 26.11.2015 року №848-VІІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність», що набрав чинності з 16 січня 2016 року.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про нову редакцію Закону України від 26 листопада 2015 року №848-VІІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність», що набрав чинності з 16 січня 2016 року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» взяти до відома.
2. Завідувачам кафедр обговорити положення Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» на засіданнях кафедр.
3. Науково-педагогічним працівникам у науковій роботі керуватися положення Закону України від 26 листопада 2015 року №848-VІІІ «Про наукову і науково-технічну діяльність».
4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести рішення Вченої ради до керівників усіх навчальних підрозділів.

4/4. Про організацію навчально-виховного процесу на факультеті денної форми навчання у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д. про організацію навчально-виховного процесу на факультеті денної форми навчання у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року.
ВИСТУПИЛИ: Дубчак В.В., Ковальчук О.Л.
Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д. про організацію навчально-виховного процесу на факультеті денної форми навчання у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію декана факультету денної форми навчання Коцюка В.Д. про організацію навчально-виховного процесу на факультеті денної форми навчання у ІІ семестрі 2015/2016 навчального року взяти до відома.
2. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. подати на затвердження директору Інституту Білому Л.Г. розклад занять на ІІ семестр 2015/2016 н.р.
Ковальчук О.Л.                                                           не пізніше 12 лютого 2016 року
3. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. довести до відома завідувачів кафедр зміни, щодо здійснення підготовки студентів І курсу ОКР «Бакалавр» у ІІ семестрі, а саме: надати для роботи навчальні плани затверджені ректором Академії від 17 грудня 2015 року.
4. Завідувачам кафедр здійснити корегування педагогічного навантаження для груп І курсу ОКР «Бакалавр» та подати відповідні службові записки директору Інституту Білому Л.Г.
5. Завідувачам випускових кафедр в установленому порядку та відповідно до затвердженого графіку навчального процесу організувати та провести захист звітів з виробничої практики.
Завідувачі кафедр                                                                            відповідно до графіку
6. Декану факультету денної форми навчання Коцюку В.Д. спільно з завідувачами випускових кафедр провести організаційні збори зі студентами академічних груп, що завершують навчання у червні 2016 року.
7. Заступнику директора Інституту Парандій В.О. організувати збори трудового колективу та сформувати порядок денний, а також відповідно до затвердженого графіку здійснити перевірку навчально-методичного забезпечення дисциплін, що заплановані на ІІ семестр.
Парандій В.О.                                                           не пізніше 16 лютого 2016 року

4/5. Про участь науково-педагогічних працівників Інституту в роботі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про участь науково-педагогічних працівників Інституту в роботі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України.
ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.
Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про участь науково-педагогічних працівників Інституту в роботі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України, Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію заступника директора Інституту Парандій В.О. про участь науково-педагогічних працівників Інституту в роботі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України взяти до відома.
2. Завідувачам кафедр Савчук Л.О., Ковальчук Т.В., Циганюк Ю.В., Гундерук Л.М. забезпечити участь науково-педагогічних працівників – членів журі у роботі  ІІ етапу конкурсу, що відбудеться 14 лютого 2016 року.
3. Науково-педагогічним працівникам – членам журі запросити учасників конкурсу до участі у ХІІІ Всеукраїнському конкурсі студентських та учнівських наукових робіт «Україна у сучасному геополітичному просторі: погляд молоді».

4/6. Про рекомендацію до друку збірок наукових праць.
СЛУХАЛИ:
    Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О., щодо розгляду та рекомендації до друку збірок наукових праць.
ВИСТУПИЛИ: Олійник В.В.
Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. щодо розгляду та рекомендації до друку збірок наукових праць підготовлених за підсумками проведених наукових заходів: ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Історія, культура та освіта: християнський вимір” (до 80-річчя від дня народження Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України)  (19 листопада 2015 р.); Всеукраїнської науково0практичної інтернет-конференції «День Соборності України: історико-політологічні дискусії» (22 січня 2016 р.), Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. взяти до відома.
2. Рекомендувати до друку збірку наукових праць: Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 80-річчя від дня народження Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України): зб. наук. пр. Хмельницького ін-ту МАУП. – Хмельницький: Вид-во ХІ МАУП, 2016. – Вип. 5. – 224 с.
3. Рекомендувати до друку збірку наукових праць: День Соборності України: історико-політологічні дискусії: зб. наук. пр. / гол. ред. Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2016. – Вип. 3. – 148 с.Голова Вченої ради                                   Л.Г. Білий


Вчений секретар                                       В.О. Парандій