МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Вченої ради

Хмельницького інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

                             28 березня 2016 року                                                        м. Хмельницький

 

Голова Вченої ради – директор інституту, к.пед.н., доцент Білий Л.Г.
Вчений секретар – к.іст.н., доцент Парандій В.О.
Присутні: к.е.н., доц. Гуменюк А.Ф.; к.пс.н., доц. Гундерук Л.М.; к. богосл. Дацюк О.А.; к.пед.н., доц. Савчук Л.О.; к.і.н., доц. Ковальчук Т.В.; к.ю.н. Циганюк Ю.В.; к.і.н. Коцюк В.Д.; Кіщенко Б.М.; Ковальчук О.Л.; Альошко О.К.; Добрянський М.І.; Прус О.В.; Трофименко К.В.; Рівний Д.М.; к.пед.н., доц. Олійник В.В.; Шуст І.В.; Слотвінський О.В.
Запрошені: Ковальчук І.А., методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти; Кримська О.М., завідувач відділу правової та кадрової роботи. 

Порядок денний:

1. Про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу.
2. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора Хмельницького інституту МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО.
3. Різне.

1. Про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу

 СЛУХАЛИ:

Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу.

 ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г.

 Заслухавши та обговоривши інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу, Вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1. Інформацію директора Коледжу Парандій В.О. про освітню, виховну та методичну діяльність Хмельницького економіко-правового коледжу взяти до відома.
2. Підсумки роботи Хмельницького економіко-правового коледжу визнати задовільними.
3. Завідувачу відбіркової комісії Трофименко К.В. вивчити та взяти до відома особливості проведення вступної кампанії на денну та заочну форми навчання у 2016 році відповідно до «Правил прийому до Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» в 2016 році на ОКР «Молодший спеціаліст».
4. Рекомендувати директору Коледжу Парандій В.О. провести засідання атестаційної комісії ХЕПК 5 квітня 2016 року (відповідно до листа заступника директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 21.03.2016 року №03-23/157) та розглянути результати атестації на черговому засіданні Педагогічної ради Коледжу.

Парандій В.О.                                                                                                 5 квітня 2016 року

5. Рекомендувати директору Коледжу Парандій В.О. подати на розгляд атестаційної комісії ІІІ рівня документи щодо атестації педагогічних працівників (відповідно до наказу директора Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 17.09.2015 року №393-но «Про атестацію педагогічних працівників освітніх закладів області у 2015/2016 н.р.).

Парандій В.О.                                                                                          до 25 квітня 2016 року

 2. Про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора Хмельницького інституту МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО.

 СЛУХАЛИ:

Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора Хмельницького інституту МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук І.А.

Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора Хмельницького інституту МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О.  взяти до відома.
2. Стан виконання підрозділами Інституту вимог наказу директора Хмельницького інституту МАУП щодо організації начального процесу в період проведення ЗНО визнати задовільною.
3. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. підготувати наказ директора, щодо режиму роботи Інституту під час проведення основної сесії ЗНО.

Кримська О.М.                                                                                        до 18 квітня 2016 року

4. Завідувачу навчальної частини Ковальчук О.Л. формувати розклади заліково-екзаменаційних сесій, графіки роботи ДЕК та ДПА на денній та заочній формах навчання відповідно до вимог і рекомендацій та з урахуванням графіку проведення ЗНО.
5. Заступнику директора з АГР Добрянському М.І. забезпечити підготовку приміщень Інституту для проведення ЗНО.
6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.

Парандій В.О.                                                                                           29 березня 2016 року

3. Різне.

 3/1. Про «Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам».

СЛУХАЛИ:

         Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про «Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам».

ВИСТУПИЛИ: Парандій В.О.

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про «Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам», Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про «Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» взяти до відома.
2. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. ознайомити науково-педагогічних працівників Інституту з «Порядком присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13.

Кримська О.М.                                                                                       до 4 березня 2016 року

3. Завідувачам кафедр обговорити з науково-педагогічними працівниками «Порядок присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» на чергових засіданнях кафедр.
4. Вченому секретарю Парандій В.О. здійснювати підготовку документів здобувачів вчених звань відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року №13.
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.

Парандій В.О.                                                                                           29 березня 2016 року

 

3/2. Про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

СЛУХАЛИ:

         Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

ВИСТУПИЛИ: Кримська О.М., Парандій В.О.

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію директора Інституту Білого Л.Г. про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників взяти до відома.
2. Затвердити перелік вакантних посад:

по кафедрі психології: професора (доктора психологічних наук, доктора педагогічних наук);
по кафедрі економіки та управління: професора (доктора економічних наук, доктора фізико-математичних наук);
по кафедрі теорії та практики туризму: доцента (кандидата економічних наук), професора (доктора економічних наук, доктора фізико-математичних наук);
по факультету заочних форм навчання: декана (науковий ступінь, або вчене звання)

3. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. підготувати всі необхідні документи для проведення конкурсного відбору та подати оголошення для розміщення на офіційному веб-сайті Інституту та у друкованих засобах масової інформації про оголошення проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників.

Кримська О.М.                                                                                     до 29 березня 2016 року

4. При проведенні конкурсного відбору керуватися «Рекомендаціями щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 5 жовтня 2015 року №1005 (в новій редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2015 року №1230).   
5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести це рішення до відома відповідальних посадових осіб і підрозділів Інституту.

Парандій В.О.                                                                                           29 березня 2016 року

 3/3. Про оприлюднення інформації про діяльність Інституту на офіційному веб-сайті.

СЛУХАЛИ:

         Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про оприлюднення інформації про діяльність Інституту на офіційному веб-сайті.

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Савчук Л.О., Рівний Д.М.

Заслухавши та обговоривши інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про оприлюднення інформації про діяльність Інституту на офіційному веб-сайті, Вчена рада

 УХВАЛИЛА:

1. Інформацію Вченого секретаря Парандій В.О. про оприлюднення інформації про діяльність Інституту на офіційному веб-сайті взяти до відома.

2. Відповідно до Закону України від 01липня 2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту» (редакція від 13 березня 2016 року), Наказу Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2015 року №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів» керівникам усіх підрозділів забезпечити розміщенню на офіційному веб-сайті інформації, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:

Кримська О.М., відділ правової та кадрової роботи:

- Положення про Інститут, положення про структурні підрозділи Інституту (факультети, кафедри, бібліотечно-інформаційний відділ, відбіркову комісію, архів і т.д.);
- ліцензія та додатки до неї, сертифікати про акредитацію;
- перелік вакантних посад у Інституті, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах;
- штатний розпис на поточний рік (кількісні показники);
- інформацію про керівний склад Інституту.

Парандій В.О., Вчений секретар:

- Положення про Вчену раду;
- Регламент роботи Вченої ради;
- склад Вченої ради;
- Протоколи засідань Вченої ради.

Трофименко К.В., завідувач відбіркової комісії:

- правила прийому на 2016 рік та зміни до них;
- розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг (за наявності).

Рівний Д.М., голова Студентської ради:

- Положення про Студентську раду;
- Склад Студентської ради;
- Протоколи засідань Студентської ради.

Завідувачі кафедр, декани факультетів, педагог-організатор, завідувач навчальної частини:

- Інформацію про кадровий склад та діяльність підрозділів.

3. Керівникам усіх структурних підрозділів забезпечити систематичне оновлення та підтримання в актуальному стані інформації, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Інституту.

4. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.

Кримська О.М.                                                                                     до 29 березня 2016 року

5. Вченому секретарю Парандій В.О. довести рішення Вченої ради до керівників усіх навчальних підрозділів.

Парандій В.О.                                                                                           29 березня 2016 року

 3/4. Про розгляд та схвалення критеріїв оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти Хмельницького інституту МАУП

СЛУХАЛИ:

         Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розгляд та схвалення критеріїв оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти Хмельницького інституту МАУП

ВИСТУПИЛИ: Коцюк В.Д., Кіщенко Б.М.

Заслухавши та обговоривши інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розгляд та схвалення критеріїв оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти Хмельницького інституту МАУП, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію завідувача навчальної частини Ковальчук О.Л. про розгляд та схвалення критеріїв оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти Хмельницького інституту МАУП взяти до відома.

2. Схвалити «Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти Хмельницького інституту імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

3. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.

Кримська О.М.                                                                                          30 березня 2016 року

4. Вченому секретарю Парандій В.О. довести рішення Вченої ради до керівників усіх навчальних підрозділів.

 3/5. Про підготовку ліцензійної справи з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти

СЛУХАЛИ:

         Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку ліцензійної справи з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти

ВИСТУПИЛИ: Білий Л.Г., Ковальчук Т.В.

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку ліцензійної справи з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти, Вчена рада

УХВАЛИЛА:

1. Інформацію заступника директора Парандій В.О. про підготовку ліцензійної справи з галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти взяти до відома.

 2. Створити робочу групу з підготовки ліцензійної справи галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 242 Туризм, другого (магістерського) рівня вищої освіти.

3. Завідувачу кафедри теорії та практики туризму Ковальчук Т.В. підготувати згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в підрозділах ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (Наказ від 28 січня 2016 року №11-0) та подати ліцензійну справу на перевірку заступнику директора Парандій В.О.

Ковальчук Т.В.                                                                                        до 19 квітня 2016 року

4. Заступнику директора Парандій В.О. відповідно до Інформаційного листа від 22 березня 2016 року №4 подати ліцензійну справу до Департаменту ліцензування та акредитації Академії для подальшої реєстрації в МОН України.

Парандій В.О.                                                                                             29 квітня 2016 року

5. Завідувачу відділу правової та кадрової роботи Кримській О.М. підготувати та подати на підпис директору Інституту Білому Л.Г. відповідний наказ.

Кримська О.М.                                                                       не пізніше 29  березня 2016 року

6. Вченому секретарю Парандій В.О. довести рішення Вченої ради до керівників усіх навчальних підрозділів.

 Парандій В.О.                                                                                           29 березня 2016 року

Голова Вченої ради                                                            Л.Г. Білий

Вчений секретар                                                               В.О. Парандій