МАУП
імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї  України
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПрАТ “ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом

У Хмельницькому інституті МАУП вводиться в дію Положення про систему рейтингового оцінювання успішності здобувачів вищої освіти.

      Положення про систему рейтингового оцінювання успішності здобувачів вищої освіти в Хмельницькому  інституті імені Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» є нормативним документом Хмельницького інституту МАУП й визначає мету, основні завдання, принципи та механізм реалізації рейтингового оцінювання досягнень студентів Інституту в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, їх участі в громадському, спортивному та культурному житті Інституту.

     Рейтингове оцінювання досягнень студентів є складовою системи забезпечення внутрішньої системи якості вищої освіти в Хмельницькому інституті МАУП. Рейтингове оцінювання рівня навчальної, наукової, громадської та соціальної активності здобувачів вищої освіти проводиться один раз на рік за результатами навчального року.

     Положення та зміни до нього ухвалюються Студентською радою Хмельницького інституту МАУП, затверджуються Вченою радою Хмельницького інституту МАУП і вводяться в дію наказом директора.

    Метою визначення рейтингу студентів є: активізація освітнього процесу та підвищення якості підготовки фахівців; підвищення мотивації студентів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи протягом навчального року та відповідальності за результати навчальної діяльності; встановлення постійного зворотного зв’язку викладача з кожним здобувачем вищої освіти та своєчасне коригування його навчальної діяльності; забезпечення здорової конкуренції у навчанні; підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки здобувачів; зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у період заліково-екзаменаційних сесій.

 Основними завданнями рейтингового оцінювання досягнень студентів є:

- створення фактографічної інформаційної бази, що всебічно відображає здобуті досягнення кожного здобувача вищої освіти інституту в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, його участі в громадському, спортивному та культурному житті інституту, в роботі органів студентського самоврядування;

- мотивація здобувачів вищої освіти до удосконалення якості навчання, наукової та науково-дослідної роботи, підвищення рівня набутих ними професійних навичок; - розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня громадської й соціальної активності здобувачів вищої освіти; - реалізація принципів змагальності та здорової конкуренції;

- створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень щодо заходів, спрямованих на заохочення здобувачів вищої освіти;

- стимулювання видів діяльності студентської молоді, що визначають рейтинг і статус інституту.

Рейтингове оцінювання досягнень студентів Хмельницького інституту МАУП базується на принципах плановості, об’єктивності, прозорості, гласності, коректності.

З текстом Положення можна ознайомитись тут: https://cutt.ly/bznkqs7